ปรึกษาข้อมูลเรียนต่อนิวซีแลนด์ . โดย ENZ Recognised Agency ประสบการณ์กว่า 20 ปี . บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย . รู้ลึกรู้จริงเรื่อง NZ

.......ขณะนี้นิวซีแลนด์ยังปิดประเทศอยู่ ท่านสามารถเรียนออนไลน์ไปพลางๆ ได้ก่อน เพื่อที่เมื่อเปิดประเทศแล้วจะได้รับลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรกๆในการพิจารณาให้เดินทางเข้าประเทศเพื่อไปเรียนต่อเต็มความยาวหลักสูตร...คาดว่านิวซีแลนด์จะเปิดประเทศให้ไปเริ่มเรียนได้ในต้นปี 2022.....เวลานิวซีแลนด์ขณะนี้เร็วกว่าไทย 5 ชั่วโมง...อัตราแลกเปลี่ยน NZD อยู่ที่ประมาณ 23 บาทต่อดอลล่าร์......
 
.     .    .    .    .
 
 
 
.     .    .    .    .
 

NEW ZEALAND'S POCKET OF PARADISE 

"นิวซีแลนด์" ประเทศที่มีมากกว่าทุ่งหญ้าและฝูงแกะ....

รูปภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องไปใน "Aotearoa" ดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาวแห่งนี้ ได้รับการกล่าวถึงในโลกออนไลน์มาเนิ่นนาน นิวซีแลนด์โดยเนื้อแท้มีมากกว่าทุ่งหญ้าและฝูงแกะ สิ่งที่นักเรียนคนแล้วคนเล่าได้รับกลับคืนเป็นรางวัลแห่งความพยายาม คือการได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อจะเป็นตัวเอง และเพื่อจะค้นพบตัวเอง

สมาร์ท เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น เดินเคียงข้างนักเรียนไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และยังจะคงเดินจับมือนักเรียนแต่ละคนต่อไป ทีละก้าว ทีละปี เพื่อให้นักเรียนและคนที่นักเรียนรัก อุ่นใจว่าลูกหลานและคนที่ท่านรักที่สุด ได้รับการดูแลจากคนที่รู้ลึก รู้จริง รักและห่วงใยท่านและบุตรหลานของท่าน ประหนึ่งคนในครอบครัว 

Visitors: 80,256