ปรึกษาข้อมูลเรียนต่อนิวซีแลนด์ . โดย ENZ Recognised Agency ประสบการณ์กว่า 20 ปี . บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย . รู้ลึกรู้จริงเรื่อง NZ

.......ขณะนี้นิวซีแลนด์ยังปิดประเทศอยู่ ท่านสามารถเรียนออนไลน์ไปพลางๆ ได้ก่อนเพื่อให้มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเข้าประเทศในรอบถัดไป ...24/11/2021 รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศแผนการเปิดประเทศในปี 2022 โดยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ ให้เข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2022 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติน่าจะสามารถเดินทางไปเรียนได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2022 เป็นต้นไป หรือเมื่อวีซ่านักเรียนได้รับการจัดสรรและอนุมัติ...22/10/2021 รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 1,000 คน เดินทางเข้าไปเรียนได้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 300 คน นักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 300 คน และนักเรียนการบิน 400 คน ซึ่งจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันการศึกษาภายในเดือน ธ.ค. 2021 เท่านั้นและต้องพร้อมขอวีซ่าในเดือนมกราคม 2022...
 
.     .    .    .    .
 
 
 
.     .    .    .    .
 

NEW ZEALAND'S POCKET OF PARADISE 

"นิวซีแลนด์" ประเทศที่มีมากกว่าทุ่งหญ้าและฝูงแกะ....

รูปภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องไปใน "Aotearoa" ดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาวแห่งนี้ ได้รับการกล่าวถึงในโลกออนไลน์มาเนิ่นนาน นิวซีแลนด์โดยเนื้อแท้มีมากกว่าทุ่งหญ้าและฝูงแกะ สิ่งที่นักเรียนคนแล้วคนเล่าได้รับกลับคืนเป็นรางวัลแห่งความพยายาม คือการได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อจะเป็นตัวเอง และเพื่อจะค้นพบตัวเอง

สมาร์ท เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น เดินเคียงข้างนักเรียนไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และยังจะคงเดินจับมือนักเรียนแต่ละคนต่อไป ทีละก้าว ทีละปี เพื่อให้นักเรียนและคนที่นักเรียนรัก อุ่นใจว่าลูกหลานและคนที่ท่านรักที่สุด ได้รับการดูแลจากคนที่รู้ลึก รู้จริง รักและห่วงใยท่านและบุตรหลานของท่าน ประหนึ่งคนในครอบครัว 

Visitors: 86,816