Bethlehem College, Tauranga

Bethlehem College (BC) เป็นโรงเรียนคริสเตียนกึ่งรัฐบาล-กึ่งเอกชน เปิดรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกเข้าเรียนต่อมานานกว่า 25 ปี  สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่เมืองทารองง่า (Tauranga) เกาะเหนือ  ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองหลวงของแคว้น Bay of Plenty ทารองง่าอยู่ห่างจากโอ๊คแลนด์ประมาณ 2.5 ชั่วโมง (211 ก.ม.)

BC เป็นโรงเรียนสหศึกษากึ่งเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และให้การสอนตามหลักคริสเตียน 

 • เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (อายุ 5-18 ปี)  
 • รับนักเรียนนานาชาติเข้าอยู่โฮมสเตย์ ตั้งแต่ระดับ Year 7 ขึ้นไป (อายุน้อยกว่านั้นก็รับเข้าเรียน แต่ต้องมีผู้ปกครองตามมาดูแลเท่านั้น) 
 • ให้การศึกษาแบบองค์รวม ตามหลักสูตรของนิวซีแลนด์ในระดับจูเนียร์ และ NCEA ในระดับซีเนียร์ 
 • นักเรียนนานาชาติมาจาก ญี่ปุ่น, บราซิล, จีน, ชิลี, เยอรมนี, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และไทย
 • โรงเรียนมีความเข้มข้นทางด้านวิชาการ ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลคะแนนรวม NCEA ที่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
 • จัดสอนภาษาอังกฤษเสริมสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยครูที่เชี่ยวชาญการสอน ESOL เป็นการเฉพาะ
 • โรงเรียนมีศูนย์การแสดงงานศิลป์ ที่ทันสมัย มีห้องเฉพาะสำหรับการฝึกซ้อมต่างๆ
 • โรงเรียนมีโปรแกรมการเต้นและการแสดง, การขับร้อง และดนตรี ที่หลากหลาย
 • BC เป็นโรงเรียนที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง บรรยากาศการเรียนจึงคึกคักแต่ไม่แออัด มีพื้นที่ให้เล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่าง ๆ แทบจะทุกประเภทที่โรงเรียนขนาดใหญ่จะพึงมี 
 • โรงเรียนมีศูนย์กีฬา ห้องยกน้ำหนัก ห้องออกกำลังกาย สนามกีฬา สนามหญ้าหลายสนาม และมีกีฬาให้เลือกเล่นหลายประเภท ทั้งกีฬากลุ่มและกีฬาเล่นเดี่ยว 

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน

Bethlehem College

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Composite School (Year 1-13) 

ประเภทโรงเรียน 

State: Integrated 

School gender 

Co-Educational (สหศึกษา)

เดไซล์ 

ที่พักสำหรับนักเรียนนานาชาติ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

1,880   (July 2020)

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

80       (July 2020)

Gender Composition 

Girls 53% Boys 47% 

Ethnic composition 

Pākehā 

Māori 

Asian Domesstic 

Pacifica

Other 

International

62% 

10% 

16% 

2% 

6% 

4% 

Physical address 

24 Elder Lane, Bethlehem, Tauranga, New Zealand

Postal address 

Private Bag 12003, Tauranga, 3143 

School telephone 

07-5766769 

Website 

http://www.beth.school.nz 

 

Bethlehem College NCEA Result 2020

Level 1

96.8%

Level 2 

96.1%

Level 3

78.1%

 

 • Homestay

 • Homestay

 • Homestay

Visitors: 157,792