ข้อมูลหลักสูตร UNIVERSITY FOUNDATION

 

ชื่อย่อ

UOA

AUT

UO 

VUW

UC

UW 

MU

LU

 

มหาวิทยาลัย

The University of Auckland

Auckland University of Technology

The University of Otago 

Victoria University of Wellington 

The University of Canterbury

The University of Waikato 

Massey University 

Lincoln University

 

เมือง

Auckland

Auckland

Dunedin

Wellington

Christchurch

Hamilton

Palmerston North

Christchurch

UNIVERSITY FOUNDATION PROGRAMMES

มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตร Foundation ซึ่งเป็นสะพานทอดเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ไม่ได้เรียนในระบบมัธยมของนิวซีแลนด์มาก่อน

ความยาวหลักสูตร: ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

สำหรับ: นักเรียนมัธยมที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์รับตรง (Direct Entry) ของมหาวิทยาลัย

กรณีไหนบ้างที่เข้าข่ายต้องเรียน/แนะนำให้เรียน Foundation 

  • ได้วุฒิ ม.6 แล้ว แต่ยังไม่ได้ IELTS 6.0
  • ได้วุฒิ ม.6 แล้ว แต่ได้ GPA ไม่ถึง 3.2
  • ใช้วุฒิ ม.5 สมัคร (ไม่ว่าจะได้ IELTS เท่าไหร่)  
  • จบ NCEA Level 2 หรือ CGSE/IGCSE/O Level หรือ IB ปีที่ 1 และไม่ต้องการใช้  UE หรือ A-Level หรือ IB Diploma ในการรับเข้า (ต้องการเพิ่มโอกาสในการรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย)
  • นักเรียนที่เรียนมัธยมมาน้อยกว่า 2 ปี  (เช่น เรียนจบ ม.4 แต่มีวุฒิ GED และมี IELTS แล้ว) 
  • นักเรียนที่เรียนระบบไทยมาตลอดและไม่เคยไปเรียนต่างประเทศ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรนานาชาติมาก่อน

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบก่อนเลือกหลักสูตร Foundation 

Visitors: 163,083