แรงกิโตโต้ คอลเลจ (Rangitoto College) เป็นโรงเรียนรัฐสหศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ 

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านนอร์ธชอร์ซิตี้ ทางตอนเหนือของเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ กเรียนนานาชาติ มีจำนวนประมาณ 8-9% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนอินเตอร์ที่เรียนที่นี่ ได้รับการติดตามดูแลเอาใจใส่ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านโฮมสเตย์ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนเรียนได้ เรียนดี และมีความสุข ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

โรงเรียนนี้อยู่อันดับ 5 ของนิวซีแลนด์ สำหรับจำนวนนักเรียนที่ได้ทุนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Rangitoto College 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 9-13) 

ประเภทโรงเรียน 

State  

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA (Year 11, 12, 13) 

IB Diploma (Year 12 & 13) 

School gender 

Co-Educational 

เดไซล์ 

10 

มีหอพัก นร ประจำ 

No 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

3182 (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

259    (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 49%  Girls 51% 

Ethnic composition 

NZ European 

Māori 

Chinese 

African 

South East Asian 

Indian 

Samoan 

Pacific 

Other European 

Other Asian 

Other 

  45% 

7% 

  11% 

6% 

  2% 

  1% 

1% 

  1% 

12% 

11% 

  3% 

Physical address 

564 East Coast Road, Mairangi Bay,  

Auckland 

School telephone 

09-4770150 

Website 

http://www.rangitoto.school.nz 

 

Rangitoto College NCEA Pass Rate 2018 

Level 1 

92% 

Level 2 

95% 

Level 3 

92% 

 

  • Uniform

  • Homestay

  • Aerial

  • International Students

Visitors: 27,192