Otago Girls' High School

Otago Girls’ High School  (OGHS) ตั้งขึ้นในปี 1871 เป็นโรงเรียนรัฐหญิงล้วนแห่งแรกในซีกโลกใต้ และนั่นก็แปลว่าเป็นโรงเรียนรัฐหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น OGHS ยังเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่เป็นอันดับ 6 ของโลก! 


โรงเรียนตั้งอยู่บนเนินเขาส่วนล่างไม่ไกลจากตัวเมือง โดยตั้งอยู่ในแคมปัสที่เคยเป็นโรงเรียนชายมาก่อน เป็นแคมปัสที่มีความร่มรื่น สวยงาม มีอาคารเรียนที่คงเอกลักษณ์สะท้อนความเป็น Dunedin ได้อย่างครบถ้วน 


OGHS ส่งต่อความภาคภูมิใจในนักเรียนที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนของเราจากรุ่นสู่รุ่น ในจำนวนนี้รวมถึงทนาย แพทย์ นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกผู้หญิงคนแรกของนิวซีแลนด์ และผู้หญิงนิวซีแลนด์คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลสูง นอกจากนี้เรายังมีอดีตนักเรียนหญิงแปดคนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก


โรงเรียนรับนักเรียนชั้น Year 9 ถึง 13 เรามีนักเรียนทั้งหมด 800-820 คนในแต่ละปี ซึ่งรวมถึงนักเรียนต่างชาติ 40 คน โรงเรียนรับนักเรียนต่างชาติตลอดปีเข้าศึกษาในทุกระดับชั้น โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมทั้งความสำเร็จในด้านวัฒนธรรมและกีฬา 


Otago Girls มีประสบการณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของนิวซีแลนด์ นักเรียนของเรา แสดงออกถึงมาตรฐานที่สูงด้านความประพฤติและมารยาท และเรามองว่านักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่สำคัญของโรงเรียน


Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Otago Girls' High School

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 7-13)

ประเภทโรงเรียน 

State

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Girls School

เดไซล์ 

8

ประเภทที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

801  (July 2019) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

40    (July 2019) 

Gender Composition 

Girls 100% 

Ethnic composition 

Pākehā 67% 

Māori 10% 

Domestic Asian 7%

Pacifica 5%

Other (MELAA) 6%

International students 5%

Physical address 

41 Tennyson Street, Dunedin, 9016

School telephone 

03-4741668

Website 

https://www.otagogirls.school.nz/


Otago Girls' High School NCEA Results 2019 

Level 1 

94% 

Level 2 

97% 

Level 3 

94% 

ทีมดูแลนักเรียนนานาชาติของเรา จากซ้ายไปขวา: 

Nicki Chapman (ครูผู้สอน ESOL), Alison Stephenson (ผู้อํานวยการฝ่ายต่างประเทศ - มาร์เก็ตติ้ง

Katherine Boomer (หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ-กิจการภายใน), Linda Miller (อาจารย์ใหญ่)


Visitors: 160,561