Epsom Girls Grammar School, Auckland

"นิวซีแลนด์" ประเทศที่มีมากกว่าทุ่งหญ้าและฝูงแกะ....

รูปภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องไปใน "Aotearoa" ดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาวแห่งนี้ ได้รับการกล่าวถึงในโลกออนไลน์มาเนิ่นนาน นิวซีแลนด์โดยเนื้อแท้มีมากกว่าทุ่งหญ้าและฝูงแกะ สิ่งที่นักเรียนคนแล้วคนเล่าได้รับกลับคืนเป็นรางวัลแห่งความพยายาม คือการได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อจะเป็นตัวเอง และเพื่อจะค้นพบตัวเอง

สมาร์ท เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น เดินเคียงข้างนักเรียนไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลากว่า 19 ปี และยังจะคงเดินจับมือนักเรียนแต่ละคนต่อไป ทีละก้าว ทีละปี เพื่อให้นักเรียนและคนที่นักเรียนรัก อุ่นใจว่าลูกหลานและคนที่ท่านรักที่สุด ได้รับการดูแลจากคนที่รู้ลึก รู้จริง รักและห่วงใยท่านและบุตรหลานของท่าน ประหนึ่งคนในครอบครัว  

 


Make a Smart & Informed Choice  เลือกอย่างชาญฉลาด ผ่านการทำความรู้จักแต่ละเมืองของนิวซีแลนด์

**Tip** คลิกที่รูปเมืองหรือที่ชื่อเมือง เพื่อชม Youtube VDO แนะนำเมือง 

Visitors: 64,142