เนลสัน คอลเลจ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชายล้วนของเมืองเนลสัน เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ตอนบน ประชากร 80,000 คน ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องภูมิอากาศอบอุ่น แวดล้อมด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลด้วย 1 แห่ง คือ Abel Tasman National Park นักเรียนจึงจะมีโอกาสได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ 


Nelson College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1856 (พ.ศ. 2399) โดยมีนักเรียนแรกก่อตั้งเพียง 8 คน ซึ่งได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นประมาณ 1,150 คนในปัจจุบัน นักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Sir Ernest Rutherford ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นนักฟิสิกส์ที่มีผลงานระดับโลก จนได้รับรางวัลโนเบลในปี 1908 ทั้งทางฟิสิกส์และเคมี ปัจจุบัน Ernest Rutherford เป็นเหมือนบิดาของวงการวิทยาศาสตร์ของนิวซีแลนด์ หลังจากจบการศึกษาจากเนลสัน คอลเลจ ท่านได้ไปศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ ซึ่งทั้งสองสถาบันต่างก็มีอาคารที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในนามของท่าน 


Nelson College ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงท่านอื่นๆ ซึ่งมีถึง 2 ท่านที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์  คือ Sir Wallace Rowling และ Sir Geoffrey Palmer 


International Students

Nelson College มีนักเรียนนานาชาติประมาณ 70 คน จาก 12 ประเทศ ทางโรงเรียนมี International Student Centre ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นใหม่สำหรับนักเรียนนานาชาติเป็นการเฉพาะ โดยนักเรียนสามารถมาใช้ facilities ที่แผนกได้ทั้งก่อนเวลาเข้าเรียน ระหว่างวันในช่วงเบรคต่าง ๆ และหลังจากโรงเรียนเลิก ซึ่งนักเรียนสามารถมีพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบ หรือผ่อนคลายในช่วงกลางวัน 


โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่แผนกนานาชาติ ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนนานาชาติอย่างเป็นระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปรับนักเรียนด้วยตนเองจากสนามบินเนลสัน พาเข้าบ้านโฮสต์หรือหอพักนักเรียนประจำ จัดการปฐมนิเทศ การแนะแนว และการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพให้แก่นักเรียนนานาชาติอย่างพร้อมมูล 


ทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเรียนแก่นักเรียนนานาชาติของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุด ทางโรงเรียนมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ESOL) สอนโดยคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ESOL โดยเฉพาะ 


ที่พัก

นักเรียนนานาชาติสามารถเลือกพักอาศัยในหอพักของทางโรงเรียน หรือจะเลือกพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวโฮสต์แฟมิลี่ชาวนิวซีแลนด์ก็ได้ 


หอพักนักเรียนประจำ

เนลสัน คอลเลจ  มีหอพักนักเรียนประจำสองหออยู่ภายในโรงเรียน คือ Barnicoat และ Rutherford ทั้งสองหอได้รับการบูรณะใหม่เสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้มีสภาพที่ใหม่ ทันสมัย และสะดวกสบาย ตัวหอพักสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1929  รับนักเรียนอยู่หอได้ 70 คน มี Housemaster, Matron และ House tutors ให้การดูแลความเป็นอยู่และสนับสนุนการทำการบ้านและทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน  รวมทั้งช่วยแนะนำข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวสอบ นักเรียนประจำจะรับประทานอาหารทุกมื้อในห้องอาหาร (Dining room) ของหอ ทั้งในวันเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 


 

Profile & Contact Details 


ชื่อโรงเรียน 

Nelson College

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 9-13)

ประเภทโรงเรียน 

State

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Boys School

เดไซล์ 

7

มีหอพักนรประจำ 

 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

1,128   (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

79     (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 100% 

Ethnic composition 

Māori

Pākehā

Asian

Pacific

14%

73%

10%

3%

Physical address 

Waimea Road, Nelson

School telephone 

03-5483099

Website 

http://www.nelsoncollege.school.nz/ 

 

Nelson College NCEA Results 2018

Level 1 

84

Level 2 

82

Level 3 

81

 

Visitors: 160,565