หลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมถึงสามระบบเป็นอย่างน้อย 

 

นั่นก็คือ NCEA ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของประเทศ นอกจากนั้น โรงเรียนมัธยมหลายแห่งยังจัดให้มีหลักสูตร Cambridge หรือหลักสูตร IB หรือบางโรงเรียนเปิดทั้งสองหลักสูตรในโรงเรียนเดียวกัน เป็นทางเลือกให้กับนักเรียน โดยบางโรงเรียนก็เป็น Cambridge | IB เต็มรูป (Whole School)  ในขณะที่บางโรงเรียนอาจมี Cambridge ให้เลือกเพียง 2-3 รายวิชา หรือสอนหลักสูตร IB เฉพาะช่วงชั้นก็ได้ 

 

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์อยู่ 37 โรงเรียนทั่วนิวซีแลนด์ และที่ใช้หลักสูตร IB จำนวน 27 โรงเรียนทั่วนิวซีแลนด์ ซึ่งมองในอีกแง่หนึ่ง ก็จะคล้ายๆกับการส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ แต่เปลี่ยนที่เรียนจากเรียนในไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์นั่นเอง  

    

CIE SCHOOLS IN NEW ZEALAND

ปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยม 37 แห่งในนิวซีแลนด์ที่สอนหลักสูตรเคมบริดจ์ (CIE) และเป็นสมาชิกของ ACSNZ (The Association of Cambridge Schools in New Zealand Inc.) ในจำนวนนี้บางโรงเรียนเปิดสอนเคมบริดจ์เต็มหลักสูตรในขณะที่บางแห่งอาจเปิดสอนเพียง 1-2 วิชา  โรงเรียนจำนวนหนึ่งจะสอนแต่หลักสูตรเคมบริดจ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่จะเปิดสอนสองหลักสูตร คือ NCEA กับ Cambridge ควบคู่กันไป   

 

ในจำนวนโรงเรียน 37 แห่งนี้ 

 • 19 โรงเรียนอยู่ใน Auckland ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คิดเป็นสัดส่วน 51% ของจำนวนโรงเรียนเคมบริดจ์ทั้งหมดในนิวซีแลนด์
 • 6 โรงเรียนอยู่ในเกาะใต้ (Christchurch 3, Dunedin 1, Oamaru 1, Invercargill 1)
 • 5 โรงเรียนอยู่ในเกาะเหนือตอนกลาง (Tauranga 1, Hastings 1, Whanganui 2 
 • 3 โรงเรียนอยู่ในเมือง Hamilton แคว้นไวคาโต้ (90 ก.ม. ทางตอนใต้ของโอ๊คแลนด์) 
 • 2 โรงเรียนอยู่ใน Northland - แคว้นบนสุดของเกาะเหนือ
 • 2 โรงเรียนอยู่ในเวลลิงตัน

 

ใน 37 แห่งนี้ เป็นโรงเรียน

 

เอกชน  

Huanui College, Springbank School, ACG Parnell College, ACG Strathallan,  ACG Sunderland,  Atea College, City Impact Church School, Destiny School, Dilworth School, Eden Christian School, Ficino School,  King's College,  King's school,  Manukau Christian School, Pinehurst School, Pukekohe Christian School, Wentworth College, ACG Tauranga, Chilton Saint James School

 

รัฐ  

Auckland Grammar School, Avondale College, Macleans College, Hamilton Boys' High School , Hillcrest High School, Hastings Boys' High School, Western Heights High School, Whanganui High School, Wellington College, Burnside High School, Cashmere High School, Christchurch Boys' High School, King's High School (Dunedin), Southland Girls' High School

 

กึ่งรัฐกึ่งเอกชน  

St Peter's College (Epsom), Saint Dominic's College (Wanganui),  St Kevin's College Redcastle (Oamaru) 

 

หมายเหตุ

รงเรียนด้านบนที่มีลิ้งค์ คือโรงเรียนที่อยู่ในลิสติ้งของ Smart NZ Education 

 

 

ข้อมูลสำหรับพ่อแม่: INFORMATION FOR PARENTS

 

List of New Zealand Schools that offer CIE  

As of April 2021 

 

Northland Auckland Waikato Central North Island Wellington South Island
Huanui College ACG Parnell College Hamilton Boys' High School ACG Tauranga Chilton Saint James School Burnside High School
Springbank School ACG Strathallan Hillcrest High School Hastings Boys' High School Wellington College Cashmere High School
  ACG Sunderland St Paul's Collegiate School Saint Dominic's College, Whanganui   Christchurch Boys' High School
  ATEA College   Western Heights High   Kings High School
  Auckland Grammar School   Whanganui High School   Southland Girls
  Avondale College       St Kevins College
  City Impact Church School        
  Destiny School        
  Dilworth School        
  Eden Christian Academy        
  Ficino School        
  King's College        
  Kings School        
  Macleans College        
  Manukau Christian School        
  Pinehurst School        
  Pukekohe Christian School        
  St Peter's College, Epsom        
  Wentworth College         


Source :
 http://www.acsnz.org.nz/

 

 
     
 
ในนิวซีแลนด์มีโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร IB อยู่ 27 โรงเรียน 
ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนที่สอน DP (IB Diploma) 13 โรงเรียน
และเป็นโรงเรียนที่สอน PYP หรือ MYP อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างอีก 14 โรงเรียน 
 
ในจำนวน 27 โรงเรียนนี้ มีเพียง 3 โรงเรียนที่เป็น IB Whole School
คือสอน IB ตั้งแต่ระดับประถม Year 1 ไล่ไปจนจบระดับมัธยมปลาย Year 13 
 
โรงเรียนแรกที่บุกเบิกการเรียนการสอนหลักสูตร IB ในนิวซีแลนด์
คือ Kristin School Albany ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียน IB Whole School ที่มีผลการเรียนดีที่สุดในประเทศ
โดย Kristin เริ่มใช้ IB ตั้งแต่ปี 1986 (พ.ศ.2529)
  
 
 
Table Update: April 2021
 
รายชื่อโรงเรียนหลักสูตร IB ที่ Smart NZ เป็นตัวแทน
 

Kristin School, Auckland

ACG Parnell College, Auckland

Diocesan School for Girls, Auckland

Rangitoto College, Auckland

St Cuthbert's College, Auckland

Saint Kentigern College, Auckland

Takapuna Grammar School, Auckland 

St Peter's School, Cambridge

Scots College, Wellington

Queen Margaret College, Wellington

St Margaret's College, Christchurch

John McGlashan College, Dunedin

 

ดู คะแนนสอบ IB Diploma ปีล่าสุด
 
  

What is an IB Education? 

IB programmes offer students access to a broad and balanced range of academic studies and learning experiences. They promote conceptual learning, create frameworks within which knowledge can be acquired, and focus on powerful organizing ideas that are relevant across subject areas and that help to integrate learning and add coherence to the curriculum. 

The programmes emphasize the importance of making connections, exploring the relationships between academic disciplines, and learning about the world in ways that reach beyond the scope of individual subjects. They also focus on offering students authentic opportunities to connect their learning to the world around them. 

 

 • 310105-162649-34.jpg
  นักเรียนต่างชาติสามารถไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้ทุกช่วงอายุ ซึ่งแต่ละช่วงอายุ ก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดของการไปเรียนแตกต่างกันออกไป สำหรับการไปเรียนในระดับประถมและมัธยม ผู้ปกค...

 • Film_screenshots_0036_Layer_38.jpg
  นักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมต้น (Year 9-10) จะมีวิชาเรียน 8 วิชาต่อเทอม โดยเป็นวิชาบังคับ 6 วิชา และวิชาเลือก 2 วิชา ปีละ 4 วิชา แบ่งเรียนวิชาละครึ่งปี โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนแบบ...

 • Aerial shot_0.jpg
  ประเภทของโรงเรียนมัธยม ถาม โรงเรียนนิวซีแลนด์มีทั้งหมดกี่แบบ ต่างกันอย่างไรตอบ แบ่งได้หลายแบบมาก ขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ เช่น • ถ้าเอาลักษณะความเป็นเจ้าของเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ ...

 • 2.jpg
  NCEA หรือชื่อเต็มๆ ว่า National Certificate of Educational Achievement เป็นคุณวุฒิสำหรับนักเรียนมัธยมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับใดระดับหนึ่งใน 3 ระดับ คือ Level 1,...

 • ขวา-หอชาย ซ้าย-ห้องอาหาร.JPG
  นอกจากจะพักกับโฮมสเตย์แล้ว ที่พักอีกประเภทเดียวที่เป็นไปได้สำหรับนักเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ คือการอยู่หอพักนักเรียนประจำ ซึ่งปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีโรงเรียนที่มีหอพักนักเรียนประจำกระจ...

 • nzd with calculator.jpg
  ค่าใช้จ่ายของนักเรียนมัธยม ทำจ่ายปีต่อปี และต้องชำระเต็มจำนวนทั้งจำนวนก่อนจะยื่นขอวีซ่า ระยะเวลาที่ชำระค่าเล่าเรียนมีผลโดยตรงกับอายุของวีซ่านักเรียนที่จะได้ เนื่องจากวีซ่านักเรียน...

 • Sample NCEA Certificate Used in การเทียบวุฒิ.jpg

 • yrbk12-olympic.jpg
  คนนิวซีแลนด์หายใจเข้าออกเป็นกีฬา! คำพูดนี้ไม่ได้เกินความจริงเลย ในทุกๆเมือง ทุกๆโรงเรียน การเล่นกีฬาไม่ใช่กิจกรรมยามว่าง หรือเพื่อฆ่าเวลา แต่เป็น "ลมหายใจ" ของเมือง ของโรงเรีย...
Visitors: 163,084