หลักสูตร Cambridge / IB ในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการเรียนการสอนถึงสามระบบเป็นอย่างน้อย นั่นก็คือ NCEA ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของประเทศ นอกจากนั้น โรงเรียนมัธยมหลายแห่งยังจัดให้มีหลักสูตร Cambridge หรือหลักสูตร IB หรือทั้งสองหลักสูตรในโรงเรียนเดียวกัน เป็นทางเลือกให้กับนักเรียน บางโรงเรียนก็เป็น Cambridge/IB เต็มรูป 

ในขณะที่บางโรงเรียนอาจมี Cambridge ให้เลือกเพียง 2-3 วิชาก็ได้ 

 

ปัจจุบันคาดว่ามีโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์อยู่กว่า 60 โรงเรียนทั่วนิวซีแลนด์ และที่ใช้หลักสูตร IB ประมาณ 20 โรงเรียนทั่วนิวซีแลนด์ ซึ่งมองในอีกแง่หนึ่ง ก็จะคล้ายๆกับการส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ แต่เปลี่ยนที่เรียนจากเรียนในไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์นั่นเอง 

 

 

      

 

CIE Schools in New Zealand

 

Currently 48 New Zealand secondary schools offering CIE are members of ACSNZ. Some offer a full range of subjects while others may offer only 1- 2 subjects. Some offer CIE exclusively while others offer CIE alongside NCEA.

 

Interestingly, statistics show that around 90% of students achieving success in the Scholarship Examinations from CIE schools are studying CIE, often despite course differences. Twenty-five schools are in the Auckland region with others throughout the country; there are 15 boys’ schools, 6 girls’ schools and 27 co-ed schools in total; and 28 state schools and 20 independent schools. All kinds of schools have registered to offer CIE, including low decile schools. There are 2 schools in the decile range 1-3 and 10 schools in the decile range 4-7. The rest are in the range 8-10.

 

List of New Zealand Schools that offers CIE

 

    

 

Source : http://www.acsnz.org.nz/

 


 

Source: http://www.ibschoolsnz.org.nz/

Visitors: 61,271