Languages International (LI), Auckland

สถาบันภาษา Languages International (LI Auckland)

Postal Address
P.O. Box 5293
Auckland 1141
New Zealand
Street address

27 Princes Street
Auckland 1010

Website: www.languages.ac.nz

Phone +64 (9) 309 0615 

8:30 am to 4:30 pm Mon-Fri

Current time in NZ

 

PROMOTION

สถาบันภาษา Languages International มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนไทย ในปี 2023 และ 2024 ดังนี้

 

สำหรับนักเรียนที่เริ่มต้นการเรียนในปี 2024 สำหรับการลงทะเบียนตั้งแต่ 12 เมษายน-31 สิงหาคม 2024 

ใช้โปรต่อไปนี้

 • $370 per week for courses of 24 weeks and longer
 • $385 per week for courses of 12 to 23 weeks
 • $415 per week for courses of 2 to 11 weeks

 

Last Update : 17/04/2024

 

ดูราคาเต็มของสถาบัน (ราคาก่อนคำนวณโปรโมชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ )

Price List 2024

สถาบันภาษา Languages International (LI Auckland) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์  และเป็นหนึ่งในสองสถาบันภาษานิวซีแลนด์ที่เป็นสมาชิกของ IALC  ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ระดับชั้นที่เปิดสอน:  

เข้าเรียนได้ทุกระดับภาษา  หลักสูตรของ LI เปิดสอนใน 8 ระดับ (8 internationally recognized levels) ตั้งแต่ระดับ Beginner ไปจนถึง Post-Advanced

 
รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ : 17 ปี ขึ้นไป
 
จุดเด่น : การันตีชั้นเรียนขนาดไม่เกิน 14 คน | รับอายุขั้นต่ำ 17 ปี | ครูทุกคนได้วุฒิ CELTA เป็นอย่างน้อย | ครูหลายคนจบปริญญาโท | ครูหลายคนเป็นผู้เขียนตำราเรียนภาษาและตำราเตรียมสอบ IELTS ให้กับ Oxford และ Cambridge University Press | ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันภาษาเอกชนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์  | มีสัดส่วนนักศึกษาที่มาจากยุโรป เยอะกว่าทุกสถาบันภาษาในโอ๊คแลนด์ | มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลและให้คำปรึกษา 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก : Independent Learning Centre, DVD, Listening, Reading & Writing Activities for all levels, Interactive Multimedia Software & Library, Free email and internet access (including Wi-Fi) 
 
ที่ตั้ง:  โรงเรียนตั้งอยู่ในบ้านเดี่ยวแบบ Character Home 4 หลังซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีที่ตั้งอยู่ติดกับ Albert Park และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์  จากโรงเรียนเดินไป Queen St 650 เมตร (10นาที)
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

General English full-time หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เรียนเต็มเวลา

โฟกัสทักษะภาษาทั้งสี่ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) รวมไปถึงแกรมม่าร์ เพิ่มคำศัพท์ โดยอาจารย์จะเลือกเนื้อหาการเรียนจากตำราชั้นนำ และจูงใจให้นักเรียนสนใจกับการเรียนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในชั้นเรียน  

 
 • เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้สื่อสารได้อย่างทรงประสิทธิภาพและมั่นใจยิ่งขึ้น
 • บทเรียนสนุก น่าสนใจ และท้าทายความสามารถในทุกระดับที่เปิดสอน (8 ระดับ ตั้งแต่ระดับ Beginner ไปจนถึง Post-Advanced)
 • นักเรียนหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เช่น Film Studies, English for Employment, New Zealand, Media, English for Business และ Conversation  สถาบันให้อิสระนักเรียนสามารถเปลี่ยนวิชาเลือกได้ทุกเดือน 
 • สามารถโอนค่าเรียนจากหลักสูตรนี้ไปอีกหลักสูตรหนึ่งได้ เมื่อมีระดับภาษาที่เหมาะสมสำหรับเข้าเรียนหลักสูตรที่สูงขึ้น
 • ตัวอย่างตารางเรียน หลักสูตร General English 
 


English for University (EU) หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัย

The EU courses are organised around practical assignments, doing research, giving presentations, and writing long essays and reports on various topics. หลักสูตร EU เป็นหลักสูตรที่มีแบบฝึกหัดให้ทำหลากหลาย นักเรียนจะมีโอกาสฝึกการทำวิจัย ฝึกการเขียนเชิงวิชาการ เรียนรู้วิธีพรีเซ้นต์หน้าห้องเรียนอย่างเป็นระบบ เรียนหลักการเขียนเรียงความและรายงานในหัวข้อต่างๆ 

The EU courses run at 2 levels, Intermediate and Higher. หลักสูตร EU เปิดสอนสองระดับ คือ EU Intermediate และ EU Higher

Have a look at a sample timetable for one week of the EU Higher course. นักเรียนสามารถดูตารางสอนหลักสูตร EU ได้จากลิ้งค์ด้านบน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างตารางเรียน 1 สัปดาห์ ของนักเรียนหลักสูตร EU

You need to complete EU Higher to access the APA, your pathway to university study. เพื่อจะพาร์ธเวย์ไปยัง APA และเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร EU Higher

EU Higher course requirements: ผู้จะเรียน EU Higher ได้ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ก่อนเข้าเรียน

 • Your English level must be strong intermediate or upper intermediate (equivalent to IELTS 5.5 / TOEFL iBT 46 / PTE 42) to enter EU Higher. You can take our online pre-test and we will assess your English level. If your level is not high enough for EU Higher, you can join the EU Intermediate course or the General English course at Languages International to prepare for EU Higher.
 • To be considered for the APA:
  • You have to attend the EU Higher course for all 12 weeks of the course, starting from one of the advertised start dates. You have to attend at least 90% of all classes.
  • You have to complete all the tests and assignments that are included in the EU Higher course. Your teacher will give you a schedule of these at the beginning of the course.
 • To fulfil English language admission requirements for university, using the APA, you have to pass EU Higher at the right level. We grade overall performance in EU Higher at 3 levels:
  • Core, equivalent to IELTS 5.5 / TOEFL iBT 70 / PTE 42
  • Competent, equivalent to IELTS 6.0 / TOEFL iBT 80 / PTE 50
  • Strong, equivalent to IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90 / PTE 58


Visitors: 163,083