ออนสโลว์คอลเลจ (Onslow College) เป็นโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษาของรัฐตั้งอยู่ใน Johnsonville ซึ่งเป็นย่านชานเมืองเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์โรงเรียนนี้เปิดขึ้นในปี 1956 เพื่อรองรับชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

 

โรงเรียนออนสโลเป็นโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องแบบ เด็กนักเรียนอยากแต่งอย่างไรก็ได้และไม่มีกฎเคร่งขัด คุณครูจะให้ความสนใจกับเด็กทุกคนไม่เลือกปฎิบัติและจะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนเมื่อพวกเราต้องการจะเน้นทางด้านวิชาการโดยมุ่งให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้มีอิสระรู้จักพึ่งตนเองในการจัดกระบวนการเรียนรู้

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Onslow College

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 9-13) 

ประเภทโรงเรียน 

State  

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Co-Educational 

เดไซล์ 

10

ประเภทที่พัก

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

1265 (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

45    (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 62%  Girls 38% 

Ethnic composition 

Māori 8% 

Pākehā 64% 

Pacific 3% 

Asian 11%

Other ethnic groups 14%

Physical address 

Burma Road, Wellington

School telephone 

04-4788189 

Website 

http://www.onslow.school.nz 

 

Onslow College NCEA Pass Rate 2018

Level 1 

89% 

Level 2 

88% 

Level 3 

89% 

Visitors: 27,083