Baradene College of the Sacred Heart เป็นโรงเรียนคาทอลิกกึ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนหญิงระดับชั้นปี 7 ถึงปี 13

 

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1909 (.. 2452) สถานที่ตั้งปัจจุบันโดยคณะนักบวชเชื้อชาติฝรั่งเศสที่ชื่อ Society of the Sacred Heart โดยเป็นหนึ่งในเครือข่ายของโรงเรียนซึ่งครอบคลุม 43 ประเทศทั่วโลก "เด็กๆของ Sacred Heart ดำเนินชีวิตสมกับชื่อของโรงเรียนชื่อนี้เป็นนามสกุลของเด็กๆทุกคนและเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีที่มีมานานกว่าหนึ่งศตวรรษอีกทั้งยังเป็นประเพณีที่เด็กๆจะสืบทอดต่อไปคนทั่วไปรู้จักพวกเขาและพวกเขารู้จักกันจากความเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อ"

 

Baradene College มอบความเป็นเลิศทางการศึกษาตามประเพณีที่สืบทอดมาจาก Society of the Sacred Heart ขณะนี้โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 1050 คนซึ่งมีอายุตั้งแต่ 11 ถึง 18 ปีรวมทั้งนักเรียนต่างชาติประมาณ 35 คนและคณะครูประมาณ 73 คนซึ่งต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

แต่ละรายโดยใช้การท้าทายและเอาใจใส่ดูแลเพื่อการพัฒนาโดยรวมของนักเรียน

 

Homestay โรงเรียนสามารถจัดหาโฮมสเตย์ได้ทางโรงเรียนจะมีผู้ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติทุกคนโดยส่วนใหญ่บ้านพักจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนหรือใกล้กับเส้นทางรถประจำทางโรงเรียน

 

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Baradene College

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 7-13)

ประเภทโรงเรียน 

State: Integrated

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Girls School

เดไซล์ 

9

ประเภทที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

1279   (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

59     (July 2018) 

Gender Composition 

Girls 100% 

Ethnic composition 

Pākehā 59% 

Māori 8% 

other 33%

Physical address 

237 Victoria Avenue, Auckland

School telephone 

09-5246019

Website 

http://www.baradene.school.nz 

 

Baradene College NCEA Results 2018

Level 1 

100% 

Level 2 

 99% 

Level 3 

100% 

 

Visitors: 30,261