มัธยมชายล้วน รร.ประจำ


 • CC logo.jpg
  Art EXECUTIVE SUMMARY ไคร์ส คอลเลจ (Christ's College) ก่อตั้งในปี 1850 จึงมีอายุกว่า 170 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนชายล้วน สังกัดศาสนจักร Anglican (Church of England) เปิดรับนั...

 • 8J1iW7vJ70g18me0Aj2vuZWuAsfHQDC3aBOXNgR9medAx7zV1tssME3CRQVCoFQuuPjvPXgDCsFzs2iOCX2h4BtX7Bq6n0UQiwc3SRLIXJQkxZHwAnQM1BgOzKTEfHPS.jpg
  St. Bede's College เป็นรัฐกึ่งเอกชน ของโรมันคาทอลิกก่อตั้งขึ้นในปี 1911 โดย Marists ชุมนุมทางศาสนาก่อตั้งขึ้นในลียงประเทศฝรั่งเศสในปี 1816 เป็นโรงเรียนประจำในไครสต์เชิร์ช ประเทศนิว...

 • download (1).jpg
  โรงเรียน Sacred Heart College ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2446 (ค.ศ.1903) เป็นหนึ่งในโรงเรียนชายชั้นนำของนิวซีแลนด์ รับนักเรียนตั้งแต่ Years 7 ถึง 13 ทั้งนักเรียนประจำ และไปกลับ จำนวนนักเร...

 • 1454842_552577398152097_834490753_n.jpg
  Hamilton Boys' High School เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ระดับมัธยมปลาย Year 9-13 ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Hamilton แคว้นไวคาโต้ ประเทศนิวซีแลนด์ HBHS เป็นโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภ...

 • 15380431_1834808516755372_2433698923988128167_n.jpg
  Francis Douglas Memorial College โรงเรียนฟรานซิสดักลาสเมโมเรียล (FDMC) เป็นโรงเรียนคาทอลิกแบบบูรณาการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลกึ่งเอกชน เป็นโรงเรียนชายล้วนทั้งไป-กลับ หรือหอพักในตัว ตั...

 • 11010984_1136567259692762_7313067644331195321_n.jpg
  โรงเรียนมัธยมปาลเมอร์สตัน นอร์ธ บอย (Palmerston North Boys'High School) เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนทางตอนเหนือของพาลเมอร์สตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ตั้งอยู่บนถนน Featherston ระหว่าง R...

 • 52983103_2363086627035168_1222559850941120512_n.png
  Lindisfarne College เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชั้นนำเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 500 คนแต่ถือว่าเป็นโรงเรียนชาย...

 • 560430_465502503484065_980990328_n.jpg
  Rathkeale College เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชั้นนำกึ่งเอกชนก่อตั้งขึ้นในปี 1963 ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตชานเมืองของ Masterton ประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีจุดแข็งหลายประการรวมทั้ง...

 • 1470107_1157688877598435_4662633502074153547_n.jpg
  เนลสัน คอลเลจ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชายล้วนของเมืองเนลสัน เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ตอนบน ประชากร 80,000 คน ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องภูมิอากาศอบอุ่น แวดล้อมด้วยอุทยานแห่งชาติ 3 แห่...

 • logo.png
  John McGlashan College (๋JMC)จอห์น แมคแกลชั่น คอลเลจ เป็นโรงเรียนคริสเตียนชายล้วนกึ่งเอกชน Decile 10 นิกายเพรสไบแทเรียน ก่อตั้งขึ้นในปี 1918 (พ.ศ.2461) เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 7-13...

 • 300px-Otago_Boys'_High_School_logo.svg.png
  Otago Boys 'High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเมือง Dunedin แคว้นโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ OBHS เป็นโรงเรียนเก่าแก่อันดั...

 • 391268_253244121460634_316361778_n.jpg
  Southland Boys 'High School (SBHS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1881 เป็นโรงเรียนชายล้วนของรัฐ ในเมือง Invercargill ประเทศนิวซีแลนด์ รับนักเรียนตั้งแต่ Year 7-13 ปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ 1000 คน...
Visitors: 141,318