โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิกประเภทหญิงล้วน เปิดสอนในระดับชั้น Year 7-13 สำหรับนักเรียนนานาชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 เป็นต้นไป ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนรวม 1,048 คน เป็นนักเรียนนานาชาติ 46 คน โดยกลุ่มนักเรียนนานาชาติเหล่านี้สามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว

 

โรงเรียนตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Pupuke ที่สวยงาม มีห้างสรรรพสินค้า ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และชายหาดอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน รวมทั้งย่านยอดนิยมในโอ๊คแลนด์ ที่ห่างออกไปเพียง 15 นาที โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีงานละครที่มีชื่อเสียง รวมทั้งดนตรีและทัศนศิลป์

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Carmel College

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 7-13)

ประเภทโรงเรียน 

State: Integrated

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Girls School

เดไซล์ 

9

ประเภทที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

1,048   (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

46   (July 2018) 

Gender Composition 

Girls 100% 

Ethnic composition 

Māori

NZ European/Pākehā

South East Asian

African

Chinese

Indian

Middle Eastern

Samoan

Tongan

Latin American

other European

other Asian

other Pacific

other

6%

54%

8%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

8%

4%

2%

1%

Physical address 

108 Shakespeare Road, Auckland

School telephone 

09-4861132 

Website 

http://www.carmel.school.nz/ 

 

Carmel College NCEA Results 2018

Level 1 

97% 

Level 2 

98% 

Level 3 

100% 

Visitors: 154,428