วิทยาลัยเซนต์แพทริค (St Patrick's College) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนชายล้วนกึ่งเอกชน

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1886 เปิดสอนมานานกว่า 125 ปี รับนักเรียนตั้งแต่ Year 9-13

 

ตั้งอยู่กลางใจเมือง Wellington ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านวิชาการ มีอาจารย์ผู้สอนทีมากประสบการณ์ เด่นในด้านวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬา

 

นักเรียนต่างชาติทุกคนที่เรียนที่ St Patrick’s จะต้องพักอาศัยกับพ่อแม่หรืออยู่กับโฮมสเตย์ ครอบครัวที่ดูแลนักเรียนได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน เพื่อจัดหาโฮมสเตย์ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เด็กมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

St Patrick's College

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 9-13) 

ประเภทโรงเรียน 

State: Integrated

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Boys School

เดไซล์ 

8

ประเภทที่พัก

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

811 (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

21 (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 100% 

Ethnic composition 

Māori

NZ European/Pākehā

Pacific

Asian

Other ethnic groups

14%

45%

17%

14%

10%

Physical address 

581 Evans Bay Parade, Wellington

School telephone

04-9393077

Website 

http://www.stpats.school.nz/ 

 

St Patrick's College NCEA Pass Rate 2018

Level 1 

85

Level 2 

90

Level 3 

81

Visitors: 157,787