OTAGO BOYS' HIGH SCHOOL, DUNEDIN โรงเรียนชายล้วนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่เมือง Dunedin

 

 

Otago Boys 'High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเมือง Dunedin แคว้นโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

OBHS เป็นโรงเรียนเก่าแก่อันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ เดิมทีรู้จักกันในชื่อโรงเรียนมัธยม Dunedin ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 1863 และย้ายไปอยู่ยังที่ตั้งปัจจุบันในปี 1885 อาคารเรียนหลักได้รับการออกแบบโดยโรเบิร์ต ลอว์สัน และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ดีที่สุด ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกลาง Dunedin สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองและสถานที่สำคัญ

โรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 800 คน รับเข้าเรียนตั้งแต่เยียร์ 9-13 (อายุ 13-18 ปี) ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนนานาชาติประมาณปีละ 25 คน แต่ละชั้นปีมีนักเรียนประมาณ 170-180 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนิวซีแลนด์เชื้อสายยุโรป (ประมาณ 500 คน) รองลงมาเป็นนักเรียนเชื้อสายเมารี (ประมาณ 100 คน) และนักเรียนชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเอเชีย (ประมาณ 70 คน) เป็นโรงเรียนที่มีประสบการณ์ดูแลนักเรียนนานาชาติมากว่า 25 ปี

วัฒนธรรมการเรียนรู้ของ Otago Boys High School คือการให้ความสนับสนุนนักเรียนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายความสามารถ เพื่อจะไปถึงที่สุดของศักยภาพของแต่ละคน อาจารย์ที่มีคุณภาพสูงและมีความทุ่มเทของเราใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและแตกต่างเพื่อจะให้นักเรียนสนุกกับการเรียน เราเป็นโรงเรียนที่เชี่ยวชาญในการสอนนักเรียนชาย

โรงเรียนผสมผสานความรู้แบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ โดยมีการใช้ ICT ภายในห้องเรียนผ่านระบบ BYOD (Bring Your Own Device)

นอกห้องเรียน นักเรียนเต็มที่ทั้งบนเวทีและในสนามกีฬา เพื่อจะพัฒนาทักษะและประสบการณ์ชีวิต นักเรียนของ OBHS หลายคนในแต่ละปีเป็นตัวแทนเขตและตัวแทนระดับประเทศ บางคนพัฒนาไปเป็นนักกีฬาอาชีพ

ในฐานะโรงเรียนเราคาดหวังมาตรฐานที่สูงจากทุกคนและเพื่อทุกคน เรายอมเหนื่อยกับเรื่องเล็กน้อย เราเชื่อมั่นในคุณค่าของความอดทน ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความสัตย์ซื่อ และความเคารพต่อกัน เราคาดหวังให้เจ้าหน้าที่และนักเรียนของเราใช้ชีวิตเช่นนี้ทุกๆ วัน

เราแซ่ซ้องความสำเร็จ - โรงเรียนอยากให้ทุกคนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนักเรียน ขึ้นรับรางวัลต่างๆ บนเวทีในหอประชุม We celebrate tall poppies!

ธรรมเนียมอันดีเยี่ยมของเราได้รับการสืบทอดตลอดเวลา 150 ปี ที่ได้ส่งต่อความสำเร็จทางการศึกษาให้กับนักเรียนชาย ทำให้เราเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ และมองไกลไปข้างหน้า

  

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Otago Boys 'High School

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 9-13)

ประเภทโรงเรียน 

State

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Boys School

เดไซล์ 

9

มีหอพักนรประจำ 

Yes

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

792  (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

35    (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 100% 

Ethnic composition 

Pākehā

Māori

Asian

Pasifika

Other

67%

12%

  7%

  6%

  8%

Physical address 

2 Arthur Street, Dunedin

School telephone 

03-4775527 

Website 

http://www.obhs.school.nz 

 

Otago Boys 'High SchoolNCEA Results 2018

Level 1 

91% 

Level 2 

91% 

Level 3 

75% 

 

Visitors: 160,569