Te Pūkenga — The New Zealand Institute of Skills and Technology

Gain work skills and qualifications in New Zealand to prepare for the future.

เรียนที่นิวซีแลนด์เพื่อมีวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอันดับต้นๆ ในการเตรียมนักเรียนสำหรับอนาคตโดย The Economist Intelligence Unit 

เพิ่มโอกาสการจ้างงานเมื่อได้รับฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมของคุณ นายจ้างช่วยสร้างหลักสูตรและโปรแกรมของเรา คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะมีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งงาน  การเรียนรู้กับ Te Pūkenga สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่คุณทำงาน (On the job) ในมหาวิทยาลัยและทางออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกงานด้วย คุณจะได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ได้คอนเนคชั่น และพร้อมทำงานทันทีที่สำเร็จการศึกษา....คุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย!


Last Update: 9 October 2022

ทุนเรียนภาษาอังกฤษฟรี! - Zero Fee English (ZFE) 26 สัปดาห์ จากสถาบันเทคโนโลยี SIT เมือง Queenstown และ Invercargill  


มูลค่าทุน:  $9,000.00 NZD (ประมาณ 2 แสนบาท)                 Scholarship Period:  July 2022 & July 2023


เงื่อนไข:  ต้องสามารถไปเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมภายในปี 2022 เท่านั้น (ช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 12 ธ.ค. 2022) 


โครงสร้างหลักสูตรเป็น Pathway Programme: 

เรียนภาษาอังกฤษแล้วต่อด้วยหลักสูตรเมนสตรีม (English + Mainstream) 


เพื่อจะมีคุณสมบัติครบสำหรับการได้ทุนเรียนภาษาอังกฤษฟรี 26 สัปดาห์นี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับ Conditional Offer (ใบตอบรับเข้าเรียนแบบติดเงื่อนไขผลภาษา) จากสถาบัน SIT แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทางวิชาการครบสำหรับจะเรียนต่อในหลักสูตร Mainstream programme หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ SIT (เลือกหนึ่งหลักสูตร ความยาวหลักสูตร 1 ปีขึ้นไป) โดยมีความประสงค์จะเข้าเรียนหลักสูตร Mainstream นี้ หลังจากที่สอบได้ระดับภาษาถึงเกณฑ์ตามที่ SIT ต้องการ 


นักเรียนสามารถเริ่มต้นการเรียนหลักสูตร Mainstream ได้ตั้งแต่เดือน February 2023 เป็นต้นไป ถ้าไม่ทัน (กรณีไปเริ่มเรียนภาษาช่วงปลายปี 2022) สามารถเข้าเรียน SIT Mainstream ในรอบ July 2023 หรือ February 2024 ก็ได้ 


เกณฑ์ภาษารับเข้าและงบประมาณสำหรับการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร Mainstream กรุณาดูจากรายการด้านล่าง

 

FAQ:  

Q. หลักสูตร ZFE สอนโดยใคร และใครเป็นเจ้าของ

A. ZFE สอนโดยสถาบันภาษา SLEC ซึ่งเป็นสถาบันภาษา Category 1 และเป็นสมาชิกของ English New Zealand 

SLEC is whollly own by SIT > SLEC เป็นสถาบันภาษาที่ SIT เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนอื่น 


Q. ระหว่างเรียนภาษาทำงานได้หรือไม่

A. การเป็นสถาบันภาษา Category 1 ทำให้นักเรียนที่เรียนที่สถาบันภาษา SLEC ไม่ว่าจะมีระดับภาษาเท่าไหร่ สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ไปถึง โดยเป็นเงื่อนไขการทำงานที่จะระบุให้อัตโนมัติลงบนวีซ่านักเรียน 

 

Q. ถ้าไม่ต้องการเรียนหลักสูตรของ SIT เรายังคงสามารถสมัครเรียนภาษาที่ SLEC ได้ไหม 

A. นักเรียนสามารถสมัครเรียนภาษากับสถาบันภาษาของ SIT (SLEC) ที่มีระยะเวลาเรียน 2-48 สัปดาห์แบบไม่ต้องผูกกับหลักสูตร Mainstream ก็ได้ แต่จะไม่ได้เงื่อนไข Zero Fee English กรุณาสอบถามโปรโมชั่นล่าสุดของ SLEC ได้จากเอเจนซี่


Q. SLEC ตั้งอยู่ที่ไหน

A. SLEC มีหนึ่งแคมปัส ตั้งอยู่ในเกาะใต้ ใจกลางเมือง Queenstown ใกล้กับช้อปปิ้งมอลล์และชายหาดของเมือง

 

Q. SIT ตั้งอยู่ที่ไหน

A.  SIT เป็น Institute of Technology มีแคมปัสอยู่ใน Invercargill, Queenstown, Christchurch และ Gore (เกาะใต้ทั้งหมด)

 

Q. นักเรียนจะพักที่ไหน

A. นักเรียนภาษาของ SLEC สามารถสมัครเข้าพักที่หอของ SIT ในเมือง Queenstown ได้ 

 

Q. การสอบวัดระดับภาษาหลังเรียนจบ สอบที่ไหน 

A. นักเรียนจะไปสอบ PTE ที่ SIT ซึ่งเป็นศูนย์สอบ Pearson Test of English (PTE) 1 ใน 5 แห่งของนิวซีแลนด์ สำหรับ SLEC เป็นศูนย์สอบ TOEIC และ CAMBRIDGE Exam 

 

Q. การเดินทางไป Invercargill ไปยากไหม มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

A. SIT มีบัสวิ่งจาก Queenstown ไป Invercargill ทุกวัน ค่ารถ $2 เป็นสวัสดิการให้นักศึกษา 

 

Q. บรรยากาศในเมือง Queenstown น่าเรียนไหม หางานทำง่ายหรือยาก

A. Queenstown เป็นเมืองที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ , dubbed 'Adventure Capital of the World' หลายคนพูดตรงกันว่าเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ไม่ได้สวยแค่ระดับประเทศหรือระดับทวีป แต่สวยติดอันดับโลก) เมืองนี้เป็นเมืองที่มีรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร มากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ ดังนั้นนักเรียนจะมีโอกาสได้งานทำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม งานหาไม่ยาก มีอยู่เสมอ และจ่ายงาม

 

Q. ค่าเรียนของ SIT งวดที่ 1 รวมอะไรแล้วบ้าง 

A. รวมค่าเรียนภาษา 26 สัปดาห์, ค่าที่พัก 2 สัปดาห์แรกในนิวซีแลนด์, ประกันสุขภาพ 26 สัปดาห์ระหว่างที่เรียนภาษา, ค่ารถรับสนามบิน, ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนทุกอย่าง และค่าจัดที่พัก 

คุ้มมากๆ เป็นโปรแกรมที่มัดรวมทุกอย่างเพื่อทำให้นักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายแบบสุด ๆ 

 

Q. ค่าเรียนงวดที่สองคำนวณยังไง และจ่ายเมื่อไหร่

A. เอาค่าเรียน Mainstream ลบออก $9,000 ก็จะได้เป็นค่าเล่าเรียนงวดที่สอง จ่ายก่อนทำวีซ่าเมื่อจะเริ่มการเรียน Mainstream ซึ่งค่าเรียนงวดที่สองนี้ก็ยังได้รวมประกันสุขภาพ และค่าลงทะเบียนเรียนไว้ให้แล้วเรียบร้อย   

 

ดูข้อมูลของ SLEC ได้ที่ www.slec.co.nz

ดูข้อมูลของ SIT ได้ที่ www.sit.ac.nz  

ดูกิจกรรมที่มีให้ทำในเมือง Queenstown ได้ที่ www.queenstownnz.co.nz

 

ติดต่อเอเจนซี่พี่ตุ๋มเพื่อขอรับใบเสนอราคา info@smart-nz.com 

 

Visitors: 163,084