CCEL (Christchurch College of English | U of Canterbury), Christchurch

 

Christchurch College of English (CCEL)

Solway Avenue, Ilam, Christchurch 8444

www.ccel.co.nz

 

จำนวนห้องเรียน: 22         จำนวนนักเรียน : 200

รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ: 14 ปี ขึ้นไป


 • logo.jpg
  Last Update: 26/11/2023CCEL 2024 Promotion | 1 Jan - 30 July 2024 ซื้อ 5 แถม 1 (10 แถม 2, 15 แถม 3, 20 แถม 4 ฯลฯ)สามารถเริ่มการเรียนวันจันทร์ไหนก็ได้ในครึ่งแรกของปี 2024 โดยวันเร...

จุดเด่น : CCEL เป็นสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ ก่อตั้งมากว่า 20 ปี ตั้งอยู่ในบริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัย เป็นตัวตึกแยกต่างหากเป็นเอกเทศและอยู่ติดกับที่อยู่อาศัยระดับดีของเมือง อาคารเรียนเป็นตึกสองชั้นทันสมัย มี Courtyard ใหญ่อยู่ตรงกลางระหว่างอาคารเรียนส่วนหน้าและส่วนหลัง ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ โปร่งโล่งสบายด้วยผนังกระจกใสรับแสงธรรมชาติทุกห้อง มี Resource Centre ที่มีขนาดใหญ่และมีสื่อต่างๆให้นักเรียนยืมใช้มากเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น

นักเรียน CCEL ได้รับสิทธิ์ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย เช่นห้องสมุด โรงยิม โรงอาหาร โรงเรียน actively promote และเห็นความสำคัญของนักเรียนไทย จึงมีนักเรียนไทยไปเรียนที่นี่ตลอดเวลา คราวละ 10-20 คนในแต่ละช่วงของปี 

          

      

ออฟชั่นการพักอาศัยมีทั้งโฮมสเตย์ และหอพักของมหาวิทยาลัย  (Student Residence*) ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 200 เมตร 

* Minimum 4 weeks stay, Subject to availability


 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 23+3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
  • การฟัง การพูด การอ่าน และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกเรื่องการเขียน
  • การพัฒนาและเพิ่มพูนคำศัพท์
  • การอภิปรายข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ
  • ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของนิวซีแลนด์
  • การใช้ตำรา, สื่อการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  • มีชั่วโมงเรียนในห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฎิบัติการทางภาษา
  • หลักสูตรการเรียนเอื้อให้เกิดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองได้
  • สอนทักษะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 23 ชั่วโมง โดยเรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี วันละ 4 ชั่วโมง และมี Supervised Self-study และ e-learning ให้อีก 3-6 ชั่วโมง (optional เรียนหรือไม่เรียนขึ้นกับนักเรียน) เวลาเรียนในแต่ละวันขึ้นอยู่กับระดับที่เรียน อย่างไรก็ตาม ไม่มีคลาสไหนเริ่มก่อน 8.30 น. คลาสสุดท้ายเลิกภายใน 4 โมงเย็น

  ในวันแรกของการเรียน ทางสถาบันจะจัดให้นักเรียนทำ Placement Test เพื่อจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียน และจะมีการสอบวัดผลเพื่อเลื่อนชั้นทุกๆ 5 สัปดาห์

  General English ของ CCEL เปิดสอน 6 ระดับ ตาม CEFR Scale โดยเปิดสอนถึงระดับ C1 (เทียบเท่า IELTS 8.0)

 • EAP เป็นหลักสูตร Flagship ของ CCEL ในการเตรียมตัวนักศึกษาเข้าเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่และ UCIC (University of Canterbury International College) ซึ่งการเรียน EAP กับ CCEL ทำให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ภาษาของที่นี่ สามารถได้ Direct entry เข้าไปเรียนต่อที่ UC หรือ UCIC ได้เลยโดยไม่ต้องแสดงผล IELTS อีก

  EAP ที่ CCEL มีสองระดับ เรียกง่ายๆว่า EAP1 และ EAP2 ทั้งสองหลักสูตรเปิดปีละ 3 ครั้ง แต่บางอินเทคก็มีเฉพาะ EAP 1 หรือ 2 บางอินเทคก็เปิดพร้อมกันทั้งสองตัว เดือนที่เปิดหลักสูตรใหม่คือ Mar, Apr, Jul และ Oct เป็นหลักสูตรความยาวขั้นต่ำ 12 สัปดาห์

  ผู้ที่จะเรียน EAP 1 จะต้องมีระดับภาษาอยู่ที่ Intermediate (ประมาณ IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป ส่วนผู้ที่จะเรียน EAP2 จะต้องผ่านหลักสูตร EAP1 มาก่อน หรือสอบวัดระดับภาษาได้เทียบเท่า IELTS 5.5 ในกรณีจะเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตร Level 7 อื่น ๆ หรือสอบวัดระดับภาษาได้เทียบเท่า IELTS 6.0 ในกรณีจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทและบัณฑิตศึกษา Level 8 ขึ้นไป

  หลักสูตรนี้เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในห้องเรียน + 3 ชั่วโมงเรียนเอง + 3 ชั่วโมงเรียนออนไลน์

  EAP 1 และ 2 คิดค่าเรียนไม่เท่ากัน

  ราคา 2022
  EAP 1 อยู่ที่ $4,680 NZD หรือเท่ากับ $390 pw (ไม่มีส่วนลด)
  EAP 2 อยู่ที่ $5,640 NZD หรือเท่ากับ $470 pw (ไม่มีส่วนลด)
 • ฺBusiness English

  สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกภาษาเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

  หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาในเชิงธุรกิจ คอนเซ็ปต์ของธุรกิจ และทักษะที่จำเป็นในการทำธุรกิจ เช่น ทักษะการทำ presentation การเจรจาต่อรอง การเข้าร่วมการประชุม และการเขียนในเชิงธุรกิจ

  หลักสูตรความยาวขั้นต่ำ 6 สัปดาห์ สามารถใช้เป็นหลักสูตรเสริม General English Full-time เรียนสัปดาห์ละ 23+2 ชั่วโมง มีวันเริ่มเรียนที่แน่นอนในแต่ละปี เปิดเพียง 4 ครั้งต่อปีในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน และตุลาคม

  ระดับภาษาขั้นต่ำที่ต้องการก่อนรับเข้าเรียน : Intermediate (IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า) ไปจนถึง Advanced (IELTS 7.5-8.0)
 • หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

  CCEL เปิดหลักสูตร IELTS Prep ปีละ 8 ครั้ง หลักสูตรขั้นต่ำเรียน 6 สัปดาห์ ไม่จำกัดจำนวนวีคที่ต้องการเรียน คิดค่าเรียนเท่ากับหลักสูตร General English

  ผู้เรียนจะต้องมีระดับภาษา Intermediate (เทียบเท่า IELTS 5.5) ขึ้นไป เพื่อจะผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนหลักสูตรนี้

  คลาสเรียนฟูลไทม์ 23+2 ช.ม.ต่อสัปดาห์

  Intakes : Jan, Feb, Mar, May, Jun, Aug, Sep, Oct
 • Cambridge CAE

  เปิดปีละ 3 ครั้ง Jan , Mar, Sep เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ (หลักสูตรเดือนมกราคม 10 สัปดาห์) เรียน 23+2 ช.ม. ต่อสัปดาห์ ระดับภาษาแรกเข้า: Intermediate (อย่างน้อยต้องได้ IELTS 5.5 แล้วก่อนเริ่มเรียน)
 • CELTA - หลักสูตรสำหรับครูสอนภาษา

  CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) เป็นหลักสูตรครูสอนภาษา สำหรับเรียนจบแล้วใช้นำไปสอนผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่

  เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่เป็น Native หรือ Near Native (IELTS 7.5 หรือสูงกว่านั้น) ที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนหนังสือมาก่อนหรือมีน้อย และอาจจะเหมาะกับครูที่สอนมานานบางท่านที่ต้องการวุฒิ CELTA

  CCEL เปิดสอน CELTA 3 ครั้งต่อปีในเดือน Jan, May และ Oct หลักสูตรความยาว 4 สัปดาห์ เรียน 40+ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ขั้นต่ำวันละ 8 ชั่วโมง) อัตราค่าเรียนคือ $3,050

CCEL NEWS UPDATE

CCEL new timetable 2023

In order to be able to host our growing student numbers, we have decided to go back to our old timetable with morning and afternoon classes.

Morning Classes - 8.30 to 1.00 pm - General English only

Afternoon Classes - 1.15 to 5.30 pm - IELTS Preparation & EAP courses

Date announced:  Friday 07/07/2023

Upcoming Courses

We currently have 6 different levels from Beginner to Advanced in the General English class along with our IELTS Preparation classes.

Important course dates:

EAP 1 (English for Academic Purposes 1) - on-line and on campus

 •         From 10 July 2023 to 29 September 2023
 •         From 23 October 2023 to 26 January 2024 (includes 2 weeks holiday during CCEL's EoY School holiday)


EAP 2 (English for Academic Purposes 2) - on-line and on campus

 •         From 16 October 2023 to 19 January 2024 (includes 2 weeks holiday during CCEL's EoY School holiday)

Visitors: 160,566