ELA (U of Auckland English Language Academy), Auckland

ELA - The University of Auckland English
Language Academy

67 Symonds Street, Auckland 

www.ela.auckland.ac.nz

จำนวนห้องเรียน: 20 จำนวนนักเรียน : 250
รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ :
18 ปี ขึ้นไป


จุดเด่น :
ELA เป็นสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ (ranking) สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ สถาบันภาษา ELA มีหลักสูตร General English และหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่เข้มข้น มีรูปแบบหลักสูตร IELTS ที่หลากหลาย และเป็นศูนย์สอบ IELTS ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์

สถาบัน ELA ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ตึก SAP Centre เลขที่ 67 Symonds Street ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ แวดล้อมไปด้วยคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ และอยู่ห่างจาก Queen Street ประมาณ 500 เมตร 

หลักสูตรที่เปิดสอน : 

 1. General English เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาทักษะทั้งสี่ด้าน
  • สามารถเลือกวิชาเรียนภาคบ่ายดังนี้ Communication Skills, Business English and IELTS preparation* 
  • นักเรียนจะได้รับการทดสอบระดับภาษาแรกเข้า
  • แต่ละระดับใช้เวลาเรียนประมาณ 11 สัปดาห์ 
  • ทุกๆ 5-6 สัปดาห์จะมีการสอบวัดผล
 2. Academic English หลักสูตรมาตรฐาน 10 สัปดาห์ หลักสูตรเร่งรัด 7 สัปดาห์ เปิดปีละ 3 รอบ ในเดือนเมษายน, กรกฎาคม และกันยายน มี *IELTS Prep บิวท์อินอยู่ในหลักสูตร 
 3. EPPS (English Pathway for Postgraduate Studies) หลักสูตรภาษาสำหรับ นศ.ที่ต้องการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาโดยไม่ต้องใช้คะแนน IELTS  หลักสูตรมาตรฐานความยาว 10 สัปดาห์ หลักสูตรเร่งรัดความยาว 7 สัปดาห์ เปิดปีละ 4 รอบ ในเดือนเมษายน, กรกฎาคม, กันยายน และพฤศจิกายน 
 4. EPUS (English Pathway for Undergraduate Studies) หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีโดยไม่ต้องใช้คะแนน IELTS   หลักสูตรมาตรฐานความยาว 10 สัปดาห์ หลักสูตรเร่งรัดความยาว 7 สัปดาห์ เปิดปีละ 4 รอบ ในเดือนเมษายน, กรกฎาคม, กันยายน และพฤศจิกายน
 5. EPPS for Business Coursework Masters  หลักสูตรภาษาสำหรับ นศ.ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทแบบคอร์สเวิร์คหลักสูตรบริหารธุรกิจโดยไม่ต้องใช้คะแนน IELTS  ความยาว 7 สัปดาห์ เปิดปีละ 1 รอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 
 6. Foundation Certificate in English for Academic Purposes (FCertEAP) หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานเน้นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ความยาว 17 หรือ 21 สัปดาห์ เปิดปีละ 4 รอบในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และ กันยายน
 7. English for Teaching TESOL - (TKT)  หลักสูตรภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับนำไปสอนนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  เปิดปีละครั้งในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน (Pre-requisite IELTS 5.0) 
 8. Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์ F/T หรือ 10 สัปดาห์ P/T สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับนำไปสอนนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  เปิดปีละ 4 ครั้งในเดือนเมษายน กรกฎาคม กันยายน และ พฤศจิกายน (Pre-requisite IELTS 7.0)
 9. IELTS Preparation Programmes หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS หลากหลายรูปแบบ เปิดตลอดปี  
  • IELTS Preparation* ภาคกลางวัน ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่ง/วิชาเลือก/elective ของการเรียน General English หรือ Academic English นักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้จะต้องมีระดับ IELTS เทียบเท่า 5.0 ก่อน จึงจะได้รับการพิจารณาให้เลือกเรียนได้ และต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 5 สัปดาห์
  • IELTS Afternoon & Evening Course 
   • ความยาวหลักสูตร 4 สัปดาห์
   • เรียน 4 วันต่อสัปดาห์ (จ,อ,พ,พฤ)
   • วันละ 2 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตรคือ 32 ชั่วโมง) 
   • มีเวลาเรียนสองรอบให้เลือก รอบบ่าย 15.30 - 17.30 น. หรือ รอบค่ำ 18.00 - 20.00 น. 
   • เปิดรอบใหม่ทุกเดือน (ปีละ 12 ครั้ง) ยกเว้นในเดือนธันวาคม โดยเดือนกุมภาพันธ์เปิดสองรอบต้นเดือนและปลายเดือน
  • IELTS Saturday Course
   • ความยาวหลักสูตร 5 สัปดาห์ (5 เสาร์)
   • เรียนเสาร์ละ 4 ชั่วโมง 9.00 - 13.00 น. 
   • จำนวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตรคือ 20 ชั่วโมง 
   • เปิดปีละ 8 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม
   • ได้สิทธิ์เข้าใช้ Study Centre ระหว่างที่เรียน และใช้ต่อเนื่องได้อีก 2 สัปดาห์หลังจากจบหลักสูตร 

 

             


 • ela logo.jpg
  PROMOTION FOR Thailand (อัตราเมื่อซื้อผ่านเอเจนซี่) Global English Plus (General English) Promotion >> จาก $430 & $415 เหลือราคาเดียว $365 per week สำหรับการลงทะเบียนเรี...

 • EPPS class.jpg
  News Update ความเคลื่อนไหวต่างๆ และประกาศจากทางสถาบัน

  

  


 • 23517583_10156068475529238_7252092224752011640_n.jpg
  Languages Internationalก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ > เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้สื่อสารได้อย่างทรงประสิทธิภาพและมั่...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • logo.png
  THE CAMPBELL INSTITUTE AUCKLAND 17 Aberfeldy Ave, Highland Park, Auckland www.campbell.ac.nz จำนวนห้องเรียน: 6 จำนวนนักเรียน : 60 รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ: 13 ปี ขึ้นไป จ...

 • logo grey 2016.png
  UOLCFY -University of Otago Language Centre and Foundation Year University Plaza Building One130 Anzac Avenue, Dunedin 9016 https://www.otago.ac.nz/uolcfy/ จำนวนห้องเรียน: 25 ...

 • logo 646px.png
  Christchurch College of English (CCEL) Solway Avenue, Ilam, Christchurch 8444 จำนวนห้องเรียน: 22 จำนวนนักเรียน :200 รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ: 14 ปี ขึ้นไป จุดเด่น : C...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • kaplan-international-english-logo.png
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • logo.jpg
  Dominion English SchoolLevel 8, 155 Queen Street, Auckland CBD www.dominion.school.nz จำนวนห้องเรียน: 22 จำนวนนักเรียน : 250รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ : 11 ปี ขึ้นไป จุดเด่...

 • Untitled.png
  Unique New Zealandเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1989Unique เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากNew Zealand Qualifications Authority (NZQA) จัดอย...

 • banner for LINE@.png

 • languageschoolsnewzealand.png
  LSNZ - Language Schools New Zealand Level 3, O'Connells Shopping Centre, 30 Camp Street, Queenstown www.languageschool.co.nz จำนวนห้องเรียน: 8 จำนวนนักเรียน:70-90รับนักเรีย...

 • logo.jpg

 • acg english school logo 350px.jpg
  ACG English School 345 Queen Street, Auckland http://www.acgedu.com จำนวนห้องเรียน: 16 จำนวนนักเรียน : 200 อายุขั้นต่ำที่รับเข้าเรียนเดี่ยว : 12 ปี จุดเด่น : ACG English School เป...

 • logo.png
  AUT English Language School (AUT IH) Level 13 AUT Tower, Cnr Wakefield and Rutland Streets, Auckland http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/international-students/international-house จ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 63,706