มัธยมหลักสูตรอินเตอร์ รร.ประจำ

ข้อสังเกต:

★ โรงเรียนที่มีหลักสูตรอินเตอร์ทุกแห่งที่เป็นโรงเรียนประจำ จะสอนหลักสูตร IB  (ไม่มี Cambridge เลยแม้แต่โรงเรียนเดียว) 

★ โรงเรียน IB ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนเต็มรูป  (ทุกแห่งยกเว้น John McGlashan ที่เป็นกึ่งเอกชน) 

★ โรงเรียนที่สอน IB และมีประจำ ไม่มีโรงเรียนรัฐ

★ เกาะเหนือมีโรงเรียนประจำที่สอน IB ทั้งหมด 6 แห่ง เป็นสหศึกษา 3 แห่ง หญิงล้วน 3 แห่ง

★ เกาะใต้มีโรงเรียนประจำที่สอน IB ทั้งหมด 2 แห่ง (JMC-ชายล้วน และ SMC-หญิงล้วน) เกาะใต้ไม่มีโรงเรียนประจำ IB สหศึกษา

★ ในจำนวนโรงเรียน 8 แห่งนี้ เป็น IB Whole School เพียง 2 แห่ง ที่เหลือเป็น IB Diploma (สอน IB เฉพาะ Yr 12 & 13) 


โรงเรียนนิวซีแลนด์ที่ Smart NZ เป็นตัวแทน ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (CIE หรือ IB) แบบเต็มรูป  และมีที่พักอาศัยแบบหอพักนักเรียนประจำให้กับนักเรียนนานาชาติ มีดังนี้


School & City Gender Year Level Accepting International Students NCEA IB (International Baccalaureate) Cambridge (CIE)

Saint Kentigern College, Auckland

Co-ed Year 9-13 (Age 13-17)

Yes

Year 11-13

Yes

in Year 12 & 13

(IB Diploma)

No

Scots College, Wellington

Co-ed

Year 7-13 (Age 11-17)

Yes

Year

11-13 

Yes

IB Whole School (Yr 1-6 PYP, Yr 7-10 MYP, Yr 11 NCEA, Year 12 & 13 NCEA or IB Diploma)

No
St Peter's School, Cambridge Co-ed Year 7-13 (Age 11-17)

Yes

Year 11-13

Yes

Year 12 & 13 only

(IB Diploma)

No

John McGlashan College, Dunedin All Boys Year 9-13 (Age 13-17)

Yes

Year 11-13

Yes

Year 12 & 13 only

(IB Diploma)

No

St Cuthbert's College, Auckland All Girls Year 9-13 (Age 13-17) Yes

Year 11-13

Yes

Year 12 & 13 only

(IB Diploma)

No

Diocesan School for Girls, Auckland All Girls Year 9-13 (Age 13-17) Yes

Year 11-13

Yes

Year 1-6 and 

Year 12 & 13 

(PYP & IB Diploma)

No
Queen Margaret's College, Wellington All Girls Year 7-13 (Age 11-17)

Yes

Year 11-13

 

Yes

IB Whole School (Yr 1-6 PYP, Yr 7-10 MYP, Yr 11 NCEA, Year 12 & 13 NCEA or IB Diploma)

 No
St Margaret's College, Christchurch All Girls Year 7-13 (Age 11-17)

 Yes

Year 11-13

Yes

Year 12 & 13 only

(IB Diploma)

No

 

Visitors: 160,566