ACG STRATHALLAN COLLEGE , AUCKLAND

เอซีจี สตราธาแลน เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นเอกชนสหศึกษาที่สอนหลักสูตร CIE (Cambridge International Examination) เปิดรับนักเรียนในระดับต่างๆ ดังนี้ 

  • ระดับอนุบาล (อายุ 3 เดือนถึง 5 ปี) 
  • ระดับประถมศึกษา (เยียร์ 1 ถึง 6; อายุ 5 ถึง 10 ปี) 
  • ระดับมัธยมศึกษา (เยียร์ 7 ถึง 13; อายุ 11 ปีขึ้นไป)


เอซีจี สตราธาแลน มีอุปกรณ์การศึกษาคุณภาพสูง โรงเรียนตั้งอยู่บนแหลมฮิงกาเอียอันสวยงามทางตอนใต้ของโอ๊คแลนด์ พื้นที่เขียวขจีอันกว้างใหญ่หมายถึงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์แบบต่อสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมีพื้นที่มากมายสำหรับเล่นกีฬาพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาครบครัน ความผสมกลมกลืนของศูนย์การเรียนสมัยใหม่กับทิวทัศน์สีเขียวอันงดงามทำให้โรงเรียนนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการของเด็กรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นมาอย่างเต็มภาคภูมิ

 

นับตั้งแต่โรงเรียนเปิดทำการเมื่อปี 2544 นักเรียนของ เอซีจี สตราธาแลน ได้สร้างสถิติที่น่าประทับใจจากความสำเร็จทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศิลปะและการกีฬาหลากหลายประเภท

 

มีกีฬาและกิจกรรมสันทนาการให้เลือกมากมายหลายประเภท

มีรถโรงเรียนบริการรับส่งนักเรียน

นักเรียนแต่งเครื่องแบบตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงเยียร์ 12

มีหลักสูตร ESOL (English for Speakers of Other Languages) ของ เอซีจี สำหรับนักเรียนนานาชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เกณฑ์ภาษาแรกเข้า สำหรับรับเข้าเรียนและเริ่มการเรียนใน Mainstream classroom

  • Years 7-10  ต้องได้ IELTS 4.5 หรือ ACG English School Academic Level 2
  • Years 11-13 ต้องได้ IELTS 5.0 หรือ ACG English School Academic Level 3

 

เกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอซีจี (สถาบันภาษาในเครือ สำหรับนักเรียนนานาชาติไปเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม)

เปิดสอนตลอดปีและรับนักเรียนใหม่ทุกสัปดาห์

นักเรียนที่เรียนจบตามระดับที่กำหนดของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอซีจี จะได้รับรองการเรียนต่อทุกหลักสูตรของ เอซีจี

เรารับนักเรียนอายุตํ่าสุด 12 ปี

นักเรียน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอซีจี ทุกคนจะได้รับแจก iPad ฟรีตลอดหลักสูตร เพื่อสามารถดาวน์โหลดบทเรียนจากอินเตอร์เน็ตได้

หลักสูตรใช้เวลาเรียน 24 หรือ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นักเรียนแต่ละคนมีครูที่ปรึกษาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือในด้านการเรียน

ครูทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้จดทะเบียนกับคุรุสภานิวซีแลนด์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับอนุมัติให้สอนในโรงเรียนนิวซีแลนด์ได้ตามกฏหมาย

โรงเรียนออกใบรายงานผลให้นักเรียนทุก 12 สัปดาห์ นอกเหนือจากการประเมินผลจากครูที่ปรึกษา

โรงเรียนมีกิจกรรมสันทนาการนอกโรงเรียนมากมายให้เลือกเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักเรียนในขณะศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์

 

นักเรียน เอซีจี ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีจำเป็นต้องพักอาศัยกับโฮมสเตย์ของเอซีจี หรือกับผู้ปกครอง หรือกับผู้ดูแลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ปกครองและเอซีจีเท่านั้น ที่พักสำหรับนักเรียนอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้จัดหาโดยเอซีจี จะต้องได้รับการอนุมัติจากเอซีจีก่อน

 

ทุกครอบครัวได้ผ่านการเลือกสรรจากเอซีจี และได้เซ็นสัญญาเพื่อรับทราบกฏข้อบังคับต่างๆ ในการดูแลนักเรียน นอกจากนี้โฮมสเตย์ทุกครอบครัวจะผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจนิวซีแลนด์ก่อนการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับเอซีจีอีกด้วย  เอซีจีจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้กับโฮมสเตย์ของเราอย่างสมํ่าเสมอ

 

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี อย่างน้อยที่สุดสามครั้งต่อปี เพื่อคอยช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน

 

 

Profile & Contact Details 

 

ชื่อโรงเรียน 

ACG Strathallan School 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Composite School (Year 1-13) 

ประเภทโรงเรียน 

Private 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

Cambridge International Exam (CIE) 

(School-wide, all levels) 

School gender 

Co-Educational 

เดไซล์ 

10

ประเภทหอพัก

Homestay

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

918 (July 2021) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

39    (July 2021) 

Gender Composition 

Boys 53%  Girls 47% 

Ethnic composition 

European/Pākehā

Asian

Māori

Pacific

Intrernational students

others

48%

40%

4%

2%


4%

2%

Physical address 

50 Hayfield Way, Karaka, Auckland

School telephone 

09-2950830

Website 

http://www.acgedu.com/nz/strathallan 

ACG มีโฮมสเตย์สองลักษณะให้นักเรียนเลือก ในอัตราค่าโฮมสเตย์ที่ต่างกัน

โฮมสเตย์แบบมาตรฐาน จะมีห้องนอนส่วนตัวให้นักเรียน 1 ห้อง ซึ่งประกอบด้วยเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ไฟอ่านหนังสือ ฮีตเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โฮมสเตย์แบบมาตรฐาน จะมีห้องนอนส่วนตัวให้นักเรียน 1 ห้อง , อาหารเช้า กลางวันและเย็นในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ โฮมสเตย์จะซักผ้าให้นักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง
เอซีจี โฮมสเตย์พลัสรับนักเรียนต่างชาติไม่เกิน 2 คนในบ้าน เอซีจี โฮมสเตย์พลัสมีห้องนํ้าให้นักเรียนใช้แยกต่างหากจากห้องนํ้าของครอบครัว

Visitors: 157,786