เอซีจี สตราธาแลน ( ACG Strathallan ) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยระดับอนุบาล (อายุ 3 เดือนถึง 5 ปี) ระดับประถมศึกษา (เยียร์ 1 ถึง 6; อายุ 5 ถึง 10 ปี) และระดับมัธยมศึกษา (เยียร์ 7 ถึง 13; อายุ 11 ปีขึ้นไป)  โรงเรียนมีอุปกรณ์การศึกษาคุณภาพสูง ตั้งอยู่บนแหลมฮิงกาเอียอันสวยงามทางตอนใต้ของโอ๊คแลนด์ พื้นที่เขียวขจีอันกว้างใหญ่หมายถึงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์แบบต่อสุขภาพของนักเรียน

 

นักเรียน เอซีจี ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีจำเป็นต้องพักอาศัยกับโฮมสเตย์ของเอซีจี หรือกับผู้ปกครอง หรือกับผู้ดูแลนักเรียนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ปกครองและเอซีจีเท่านั้น ที่พักสำหรับนักเรียนอายุตํ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้จัดหาโดยเอซีจี จะต้องได้รับการอนุมัติจากเอซีจีก่อน

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

ACG Strathallan School 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Composite School (Year 1-13) 

ประเภทโรงเรียน 

Private 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

Cambridge International Exam (CIE) 

(School-wide, all levels) 

School gender 

Co-Educational 

เดไซล์ 

10

มีหอพักนรประจำ 

 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

876 (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

67    (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 51%  Girls 49% 

Ethnic composition 

Māori

Pākehā

other

2%

56%

41%

Physical address 

50 Hayfield Way, Karaka, Auckland

School telephone 

09-2950830

Website 

http://www.acgedu.com/nz/strathallan 

ACG มีโฮมสเตย์สองลักษณะให้นักเรียนเลือก ในอัตราค่าโฮมสเตย์ที่ต่างกัน

โฮมสเตย์แบบมาตรฐาน จะมีห้องนอนส่วนตัวให้นักเรียน 1 ห้อง ซึ่งประกอบด้วยเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ไฟอ่านหนังสือ ฮีตเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โฮมสเตย์แบบมาตรฐาน จะมีห้องนอนส่วนตัวให้นักเรียน 1 ห้อง , อาหารเช้า กลางวันและเย็นในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ โฮมสเตย์จะซักผ้าให้นักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถประจำทาง
เอซีจี โฮมสเตย์พลัสรับนักเรียนต่างชาติไม่เกิน 2 คนในบ้าน เอซีจี โฮมสเตย์พลัสมีห้องนํ้าให้นักเรียนใช้แยกต่างหากจากห้องนํ้าของครอบครัว

Visitors: 27,189