มหาวิทยาลัย | สิ่งที่ควรทราบก่อนดูข้อมูลหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีทั้งหมด 8 แห่ง ทุกแห่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งในสายสามัญและสาขาวิชาชีพชั้นสูง

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ New Zealand Vice-Chancellors' Committee (NZVCC) หรือแปลเป็นไทยได้ว่า สภาอธิการบดี  

 

LOCATION & CAMPUSES

มหาวิทยาลัยทั้งแปดแห่งของนิวซีแลนด์ กระจายตัวอยู่ในเมืองสำคัญ 6 เมืองของนิวซีแลนด์ 

 • 5 มหาวิทยาลัยอยู่ในเกาะเหนือ มี U of Auckland, AUT, U of Waikato, Massey U และ VUW
 • 3 มหาวิทยาลัยอยู่ในเกาะใต้     มี U of Canterbury, Lincoln U และ U of Otago

 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 แคมปัส มหาวิทยาลัยที่มีแคมปัสเดียวส่วนใหญ่มี Research หรือ Teaching Facilities กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ ทั้งในเกาะที่เป็นที่ตั้งเมนแคมปัส และในต่างเกาะ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสามารถไล่ตาม Geographic จากเหนือสุดของประเทศไปทางใต้ได้ดังนี้  

นักเรียนสามารถดูหลักสูตรที่แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอน ได้จากหน้า ข้อมูลหลักสูตร

  

       มหาวิทยาลัย

 แคมปัสหลัก  

    เกาะ

     มหาวิทยาลัยมีแคมปัสและ Research หรือ Teaching Facilities อยู่ที่ไหนบ้าง

               Auckland     เหนือ Auckland (City), Auckland (Grafton), Auckland (Epsom), Auckland (Newmarket), Auckland (Manukau), Whangarei, Goat Island Marine Lab, Waiheke Island Wine-Science Centre, Auckland Bioengineering Institute (ABI), The Liggins Institute, Public Policy Institute (PPI), UOA Innovation Centre ในเมืองหางโจว ประเทศจีน, Teaching Facility ในฮาร์บิ้น ประเทศจีน 
               Auckland     เหนือ Auckland (City), Auckland (South), Auckland (North), AUT Millennium, Warkworth Radio Astronomical Observatory, AUT Centre for Refugee Education, New Zealand Tourism Research Institute, Pacific Media Centre
                Hamilton     เหนือ Hamilton, 2 campuses in Tauranga shared with Toi Ohomai Institute of Technology, Satellite Campus in Hangzhou, China, GAPA-The Gallagher Academy of Performing Arts in Hamilton
         

    Palmerston

        North

    เหนือ Palmerston North (Manawatu), Wellington (Mt Cook), Auckland (Albany, North Shore), Distance Learning, 47 Research Centres 
      Wellington     เหนือ

Wellington (Kelburn), Wellington (Pipitea), Wellington (Te Aro), Wellington (Miramar Creative Centre), Auckland (CBD), Victoria University Coastal Ecology Laboratory, New Zealand School of Music, The Living Pa

           Christchurch       ใต้ Christchurch (Ilam), College of Education has small campuses in Nelson, Tauranga and Timaru, and Teaching Centre in Greymouth, New Plymouth, Rotorua and Timaru.  UC has staff in regional information office in Nelson, Timaru and Auckland.  4 Field Facilities in various South Island cities including West Coast and Kaikoura.  The Department of Physics and Astronomy runs its own field laboratories in Mount John Observatory for optical astronomical research, two radar facilities with one at Scott Base in Antarctica, a laser facility.  UC is collaborating with other overseas university on the The IceCube Neutrino Observatory project at the South Pole  - a CERN project and the world's largest neutrino telescope.
             Christchurch       ใต้ Christchurch (Lincoln) -  Lincoln has the largest collection (over 500,000) of insects, spider, and other anthropod specimens. This Entomology Research Collection is New Zealand's third-largest entomology collections in New Zealand, and is the only one based at a university.
        Dunedin       ใต้ North Dunedin (Main Campus), Christchurch (as Christchurch School of Medicine and Health Science for 1,000 students located next to Christchurch Hospital), Wellington (as Wellington School of Medicine and Health Science - for Undergrade 4th-6yr MB ChB and PostGrad, located adjacent the Wellington Hospital, has 9 academic departments), Auckland Centre (Queen Street Campus) , The University of Otago's Department of Marine Science operates the Portobello Marine Laboratory in the Otago peninsula in Dunedin.  The University of Otago College of Education also has campuses in Invercargill (Southland) and Alexandra (Otago)


NEW ZEALAND UNIVERSITIES INTERNATIONALIZATION

ถึงแม้จะมีจำนวนมหาวิทยาลัยเพียงแปดแห่ง แต่มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์นั้น "คุณภาพคับแก้ว" และมีความเป็น "อินเตอร์" สูงมากทุกมหาวิทยาลัย ทั้งโดยการรับนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษานานาชาติ ทั้งโดยการนำนักศึกษานิวซีแลนด์ออกไปสู่สังคมโลกผ่านโครงการต่างๆ และโดยการให้ทุนโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศหมุนเวียนเดินทางมาสอนที่นิวซีแลนด์เป็นรายเทอมหรือรายปี ในลักษณะ Research Fellowship ซึ่งโปรเฟสเซอร์จะมีโอกาสทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานสอน หรือ Teaching Fellowship ซึ่งอาจารย์จะเดินทางมาเพื่อสอนอย่างเดียวไม่ทำวิจัย

โปรเฟสเซอร์ที่เคยมาสอนอาจรวมถึงผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล เช่นที่ UC มี Nobel Prize winner สองท่าน 
(Emeritus Professor Clive Granger และ Professor Bob Grubbs) เดินทางมาทำ Teaching Fellowship ที่นี่

นักศึกษานานาชาติเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีสัดส่วนนักศึกษา 
International ต่อ Domestic  เฉลี่ยอยู่ที่ 1:5 (Auckland 1:4, Otago 1:7, Wellington 1:7,  Canterbury 1:5, Massey 1:6, Waikato 1:4, Lincoln 1:6 และ AUT 1:4)

 


 

WHAT DEGREES ARE AVAILABLE AT NEW ZEALAND UNIVERSITIES 

ในนิวซีแลนด์เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งของตน เนื่องจากจำนวนประชากรทั้งประเทศที่ไม่มากเพียง 5.2 ล้านคน ทำให้ไม่นิยมเปิดคณะซ้ำซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศอย่างไม่จำเป็น คณะใดที่ต้องใช้เงินทุนมากๆในการก่อตั้ง จัดสร้าง และจ้างบุคลากร จึงจะรวบไปไว้ที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง และจึงกลายเป็น "จุดแข็ง" หรือ "จุดขาย" ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นไปโดยปริยาย 

 • ถ้าต้องการเรียนแพทย์หรือสาขาทางการแพทย์ระดับสูง  ต้องไปเรียนที่  U of Otago หรือ U of Auckland  
 • แต่ถ้าเป็น Health Science ทั่วๆ ไป มีให้เรียนในทุกมหาวิทยาลัย
 • ถ้าต้องการเรียนสถาปัตย์ มี 3 มหาวิทยาลัยให้เลือก คือ Victoria, U of Auckland, AUT แต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ม. Victoria 
 • ถ้าต้องการเรียนสัตวแพทย์ หรือการบิน (Aviation) ต้องไปที่ Massey University
 • ถ้าต้องการเรียนวิศวะโยธา เคมี เมคคาทรอนิคส์ สามารถไปเรียนที่ U of Auckland หรือ U of Canterbury  
 • แต่ถ้าเป็นสาขา Digital Engineering ก็จะมีที่ Victoria University ให้เลือกอีกที่หนึ่ง เป็นต้น

 

สำหรับสาขาอื่นๆ ที่เป็นสาขาสังคมศาสตร์ มีเปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกตามความชอบใจ อาจเลือกที่เดินทางง่าย ที่ราคาประหยัด หรือที่มีภูมิทัศน์สวย หรือไม่ชอบอากาศร้อนของเกาะเหนือ ก็เลือกไปเรียนที่เกาะใต้ ในขณะที่บางคนไม่ชอบหนาว ก็เลือกไปเรียนเกาะเหนือ เป็นต้น  


นักเรียนสามารถดูหลักสูตรที่แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอน ได้จากหน้า ข้อมูลหลักสูตร  

 


 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายแต่ละมหาวิทยาลัยในสาขาเดียวกัน จะใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากัน มหาวิทยาลัยที่ใหญ่กว่า อยู่ในเมืองใหญ่อย่างโอ๊คแลนด์ จะคิดค่าเล่าเรียนแพงกว่ามหาวิทยาลัยขนาดเล็กลงมาที่อยู่ในหัวเมือง อัตราอาจต่างกันได้ 3-4 พันดอลล่าร์ หรือประมาณ 6 หมึ่น - 1 แสนบาทต่อปีเมื่อคิดเป็นเงินไทย 

 • ค่าเล่าเรียนสายสังคมศาสตร์ อยู่ที่ประมาณ $28,000 - $33,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี x 3 ปี 
 • ค่าเล่าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ อยู่ที่ประมาณ  $29,000 - $35,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี x 3 ปี
 • ค่าเล่าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ที่ประมาณ $45,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี x 4 ปี
 • ค่าเล่าเรียนหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ อยู่ที่ประมาณ $80,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี x 6 ปี ทำให้ถ้าสนใจเรียนจะต้องเผื่องบ 10 ล้านบาทขึ้นไปเฉพาะค่าเล่าเรียน ยังไม่รวมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

 

นักเรียนสามารถดูค่าใช้จ่ายของคณะต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้จากหน้า ข้อมูลหลักสูตร  

  


 

 

BUSINESS SCHOOLS ACCREDITATION

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสาขาธุรกิจไม่ว่าจะหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือเอก  นอกเหนือจาก Ranking และคะแนน Rating ของมหาวิทยาลัย นักเรียนอาจจะต้องการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณะธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่เราสนใจนั้น ได้รับการการันตีคุณภาพจากองค์กรระดับโลกที่ประเมินคุณภาพ Business Schools หรือไม่ ถ้ามีได้มากี่แห่ง

โดยให้ดู Accreditation จากสามองค์กรหลักต่อไปนี้เป็นเกณฑ์  

ซึ่งคณะธุรกิจของมหาวิทยาลัยไหนที่ได้รับ Accreditation ครบจากทั้งสามองค์กรนี้ เราเรียกว่าเป็น Triple Crown Accredited Business School

ในโลกนี้มี Business Schools มากมายหลายหมื่นแห่ง แต่ที่ได้ Triple Crown Accreditation มีเพียงประมาณ 100 แห่งเท่านั้น หรือเท่ากับไม่ถึง 1% ของจำนวน Business Schools ทั่วโลก

AACSB แบ่งเกณฑ์การให้ Accreditation ออกเป็นสองประเภท คือ Business อย่างเดียว กับ Business และ Accounting จะเห็นว่าบางมหาวิทยาลัยได้ทั้งสอง Categories แต่บางมหาวิทยาลัยได้แค่ Business Category อย่างเดียว ซึ่งก็ถือว่าได้ แต่ถ้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งสอง Categories ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มุ่งไปเรียนทาง Accounting เพื่อจะได้ทราบความแตกต่างว่าโรงเรียนไหนแข็งในหลักสูตร Accounting และจะได้เลือกอย่าง well-informed 

การที่มหาวิทยาลัยได้ Accreditation ที่ดีจะมีผลกับความน่าเชื่อถือของตัวเราเวลาไปสมัครงาน (จบจาก Business Schools ที่ได้รับการการันตีคุณภาพ ไม่ต้องพูดเยอะ HR เห็นแล้วตาลุกวาว รับเข้ามาแล้วทำงานได้แน่นอน) พ่อแม่ก็สบายใจว่าส่งไปเรียนใน Business School ที่มีคุณภาพระดับโลก (เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและจะคืนทุนแน่ๆ)

ข้อสังเกต

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ครึ่งหนึ่งคือ 4 มหาวิทยาลัย เป็น Triple Crown Business Schools แต่ละแห่งเป็น Triple Crown มาแล้ว 3-5 ปี ไม่ได้เพิ่งเป็น (หลักสูตรอยู่ตัวและนิ่งแล้ว) 

สี่มหาวิทยาลัยที่ได้ Triple Crown Accreditation คือ University of Auckland, Victoria University of Wellington, University of Canterbury และ University of Waikato

โดย Victoria University of Wellington (Wellington School of Business) เป็นมหาวิทยาลัย Triple Crown แห่งเดียวของนิวซีแลนด์ที่ผ่าน AACSB ทั้งสองเกณฑ์

University of Otago ได้ Dual Accreditation จาก EQUIS + AACSB ซึ่งในโลกนี้มีมหาวิทยาลัยที่ได้ทั้งสอง Accreditation นี้รวมกันแค่ 46 แห่ง  สำหรับ Otago มีหลักสูตร MBA Online ที่ได้การจัดอันดับให้ดีที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก (13th best online MBA globally - QS 2021) และดีที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก (5th best online MBA worldwide - CEO Magazine 2020)  

Massey University ได้ Dual Accreditation จากทั้ง AACSB และ AMBA จึงอยู่ในจำนวน 55 Business Schools จากทั่วโลกที่ได้ Dual Accreditation ในสองเกณฑ์นี้

มหาวิทยาลัย AUT ได้ Dual Accreditation จาก AACSB และ EQUIS จึงอยู่ในกลุ่มเดียวกับ University of Otago เป็น 1 ใน 46 Business Schools ที่ผ่านสองเกณฑ์คู่ 

 

 

ในจำนวน Business School ของ 16,000 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

 • AACSB มีมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ 878 แห่ง ในจำนวนนี้มี 675 แห่งที่ได้แต่ AACSB เท่านั้น
 • EQUIS มีมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ 189 แห่ง ในจำนวนนี้มี 20 แห่งที่ได้แต่ EQUIS เท่านั้น 
 • AMBA  มีมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ 287 แห่ง ในจำนวนนี้มี 109 แห่งที่ได้แต่ AMBA เท่านั้น 
 • ทำให้มีมหาวิทยาลัยที่ได้ทั้ง AACSB และ EQUIS รวมกันทั้งสิ้นเพียง 46 แห่งในโลก
 • ทำให้มีมหาวิทยาลัยที่ได้ทั้ง AACSB และ AMBA รวมกันทั้งสิ้นเพียง 55 แห่งในโลก
 • ทำให้มีมหาวิทยาลัยที่ได้ทั้ง EQUIS และ AMBA รวมกันทั้งสิ้นเพียง 21 แห่งในโลก
 • ทำให้มีมหาวิทยาลัยที่ได้ครบทั้งสาม Accreditation คือได้ทั้ง AACSB, EQUIS และ AMBA      มีจำนวนน้อยนิดเพียงแค่ 102 มหาวิทยาลัย (น้อยกว่า 1% ของจำนวนมหาวิทยาลัยในโลก)
 • 102 แห่งนี้ เรียกว่า Triple Crown Accredited Business Schools

Accreditation ในประเทศอื่นๆ 

ประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยประมาณ 300 แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ Business School ได้ Triple Crown ที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็น จุฬา (คณะบัญชี) ศศินทร์ (บัณฑิตศึกษาและ MBA) มหิดล นิด้า ได้บางอันไม่ได้บางอัน อันที่ไม่ได้กันคือ AMBA ซึ่ง มธ.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในไทยที่ผ่านเกณฑ์ของ AMBA 

สหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยประมาณสามพันแห่ง  ได้ Triple Crown 1 แห่ง

อังกฤษ จาก 132 มหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยที่ได้ Triple Crown 23 แห่ง

ออสเตรเลีย จาก 43 มหาวิทยาลัย ได้ Triple Crown Business Schools 3 แห่ง 

แคนาดา   จาก 97 มหาวิทยาลัย  ได้ Triple Crown Business Schools 2 แห่ง

จีน  มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 1,265 แห่ง ได้ Triple Crown 8 แห่ง 

สิงคโปร์  มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 34 แห่ง ได้ Triple Crown 1 แห่ง

จะเห็นว่าการได้ Triple Crown Accreditation เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย (ไม่ใช่มหาวิทยาลัยไหนๆ ก็ได้กัน) และ 4 มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ที่ได้ Triple Crown มาครองนั้น ได้มาเพราะฝีมือล้วนๆ ทั้งนี้ AACSB เป็นหน่วยงานประเมินจากสหรัฐอเมริกา และ EQUIS กับ AMBA เป็นหน่วยงานประเมินจากฝั่งยุโรป ซึ่งเป็นสองทวีปเจ้าสังเวียนการศึกษาโลก


ทำไมบาง Business Schools ที่ดังระดับโลกถึงไม่ได้ Triple Accreditation | Top schools without Triple Accreditation [Wikipedia]

A major reason for the small number of triple-accredited institutions in the world is that the top schools in some regions do not meet one or more of the detailed criteria of the accrediting institutions and choose not to amend their policy. Notable examples are some top US business schools: Harvard Business SchoolWhartonStanford GSBColumbia Business SchoolChicago BoothTuck School of BusinessStockholm School of Economics, etc.  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้น เช่น ฮาร์วาร์ด วาร์ตัน สแตนฟอร์ม โคลัมเบีย ฯลฯ มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ประเมินบางรายการและเลือกที่จะไม่ปรับแนวทางของตน 

Another reason is that most of the schools that have obtained AACSB accreditation in the US and Canada do not look outside of North America for further validation. อีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้ AACSB แล้ว ไม่สนใจจะได้รับการรับรองคุณวุฒิเพิ่มเติมอีกจากองค์กรรับรองที่ตั้งอยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือ

 


 

RANKING

จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลก 16,000+ แห่ง QS คัดมาจัดอันดับ 1,186 แห่ง ผลปรากฎว่ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์อยู่ใน อันดับ 81 - 437 ของโลก  

 • Within Top 1% ของโลก - University of Auckland และ University of Otago
 • Within Top 2% ของโลก - Victoria University of Wellington, University of Canterbury, Massey University
 • Within Top 3% ของโลก - University of Waikato, Lincoln University, Auckland University of Technology
 

>>ดูข้อมูล RANKING  & RATING ของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  

 

 
POST-STUDY WORK RIGHT
 

นโยบายการให้วีซ่าทำงานหลังจากการเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติ Post-Study Work Rights for International Students in New Zealand 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถวางแผนการเรียนและการทำงานได้ต่อเนื่อง เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และสถาบันการศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและคุณสมบัติตรงกับที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ 

 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

 

หลังจากการประกาศใช้นโยบายนี้ ทำให้ต่อไปนี้นิวซีแลนด์จะยกเลิกวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาประเภทที่เรียกว่า Employer Assist (นายจ้างเป็นสปอนเซอร์ยื่นขอวีซ่าทำงานให้) ในทุกระดับชั้นและวุฒิการศึกษา

 

แต่จะให้วีซ่าทำงานอัตโนมัติหลังจากเรียนจบ ซึ่งจะได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา (เลเวล) ที่จบ และที่ตั้งของสถาบันที่จบมา  โดยมีข้อกำหนดดังนี้:

 

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 และหลักสูตรเลเวล 7 ที่ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี (Non-Degree Level 7 Qualifications) ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 1 ปีหลังจบการศึกษา  และแถมวีซ่าทำงานเพิ่มให้อีก 1 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Graduate Diploma (อนุปริญญาโท) ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับองค์กรวิชาชีพ (Professional หรือ Trade Body) ในนิวซีแลนด์

 

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 และหลักสูตรเลเวล 7 ที่ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี (Non-Degree Level 7 Qualifications) ซึ่งมีสถานที่เรียนอยู่ในเมืองอื่นของนิวซีแลนด์ ที่ไม่ใช่เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 2 ปีหลังจบการศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2021 (พ.ศ. 2564)  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาหลังจาก ธ.ค. 2021 จะได้สิทธิ์ทำงาน 1 ปี หลังเรียนจบ เหมือนนักศึกษาที่จบจากสถาบันที่ตั้งอยู่ในโอ๊คแลนด์

 

 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับเลเวล 7 หรือสูงกว่า ซึ่งได้แก่ระดับปริญญาตรี (Level 7) ปริญญาโท (Level 9)  และปริญญาเอก (Level 10) รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 3 ปีหลังจบการศึกษา 

 

 • สำหรับนักศึกษาที่จบเลเวล 8 (อนุปริญญาโท) เพื่อที่คู่สมรสของท่านจะสามารถได้ Open Work Visa ด้วย ท่านจะต้องทำงานหรือได้งานทำในสาขาอาชีพที่ระบุอยู่ในรายการขาดแคลนทักษะแบบระยะยาวของนิวซีแลนด์ Long term skill shortage list
 
สิทธิ์ในการขอวีซ่าทำงานในนิวซีแลนด์ได้ทันทีที่เรียนจบจากสถาบันอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์ เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจ สำหรับผู้ที่ต้องการ "คืนทุน" ค่าเล่าเรียน ได้วีซ่าทำงานระยะยาว และสมัครเป็นพลเมืองถาวร เพื่อให้ได้สิทธิ์เรียนฟรีและรักษาพยาบาลฟรีในนิวซีแลนด์ให้กับ Generation ต่อไปของครอบครัว 
 
 
 

 • Uni NZ entry requirements bluegreenbird (1).jpg
  การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรอุดมศึกษาทุกระดับ มีสองเกณฑ์ที่นักเรียนต้องแสดงหลักฐานการผ่านเกณฑ์ก่อนรับเข้าเรียน A. เกณฑ์ภาษาขั้นต่ำ (English Language Requirement) และ B. วุฒิการศึกษาขั...

 • ranking icon.png
  NEW ZEALAND UNIVERSITIES RANKING & RATING มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ใช้ลำดับ International Ranking ของ QS World, THE World และ ARWU World ซึ่งข้อมูลจะประกาศในช่วงไตรมาสแรกของทุกป...

 • Uni NZ bluegreenbird Half.png
  นักเรียน NCEAการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย บทความนี้จะช่วยนักเรียนเตรียมตัวเพื่อเพิ่มโอกาสรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังข้อมูลในหน้านี้ได้รับการคัดลอก แปล และสรุปย...

Visitors: 163,083