University of Canterbury (UC), CHCH

หาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ (Māori: Te Whare Wānanga o Waitaha; postnominal ย่อ Cantuar หรือ Cant สำหรับ Cantuariensis ชื่อภาษาละตินของแคนเทอร์เบอรี) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์

 

ก่อตั้งขึ้นในปี 1873 ในฐานะวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ วิทยาเขตดั้งเดิมอยู่ในไครสต์เชิร์ชเซ็นทรัลซิตี้

 

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์, การพาณิชย์, การศึกษา (พลศึกษา), วิศวกรรม, วิจิตรศิลป์, ป่าไม้, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กฎหมาย ดนตรีงานสังคมสงเคราะห์การพูดและภาษาพยาธิวิทยาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนและการสอนกีฬา

 

Students Residence ILAM APARTMENT ภายในมหาวิทยาลัย

อัตรานี้เป็นราคากลางในอพาร์ทเมนท์ 2-6 ห้องนอนที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

นักศึกษามีห้องนอนเดี่ยวเป็นของตนเอง แชร์ห้องนั่งเล่น ครัว และเครื่องซักผ้า สิ่งอำนวยความสะดวกในยูนิต กับเพื่อนร่วมอพาร์ทเม้นท์ 2-5 คน

อัตรานี้ยังไม่รวมค่าอาหารใดๆ

 

Homestay กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ รวมอาหาร 2 มื้อวันธรรมดา 3 มื้อวันหยุด

 

Visitors: 64,149