VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON | มหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งเวลลิงตัน เมืองเวลลิงตัน

มหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington)  หรือที่เรียกแบบย่อในภาษาอังกฤษ ว่า VUW  เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นเลิศที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 120 ปี มีชื่อเสียงว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลคะแนนการทำวิจัยสูงที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์  โดยมีชื่อเสียงในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ปัจจุบัน VUW เปิดสอนทั้งสิ้น 8 คณะ และมี Faculty of Graduate Research เปิดเป็นคณะพิเศษเพื่อดูแลนักศึกษาที่เรียนปริญญาเอกทุกคณะเป็นการเฉพาะ 

 

"วิค" มี 3 แคมปัสอยู่ที่เมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์และ 1 แคมปัสนอกเวลลิงตัน ที่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่ง แคมปัส Auckland CBD นี้เป็นวิทยาเขตใหม่ก่อตั้งเมื่อปี 2015 เพื่อสอนหลักสูตรปริญญาโทของ School of Business และหลักสูตรปริญญาโทบางสาขาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และดีไซน์อินโนเวชั่น นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยยังมี Facility พิเศษสำหรับสอนหลักสูตร Master of Design Technology และ Master of Fine Arts ทางด้านภาพยนตร์และดนตรี ที่ Miramar Creative Centre ชานเมืองเวลลิงตันอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งเป็นการใช้ความได้เปรียบของเวลลิงตันในฐานะบ้านของ Weta Workshop ซึ่งเป็น Post Production Studio ระดับโลกที่ได้รางวัล Academy Awards และ BAFTAs หลายรายการ

ค ณ ะ  .  แ ล ะ .  แ ค ม ปั ส   @  V U W

 
Kelburn Campus |  5 คณะ

คณะศึกษาศาสตร์ VUW มีหลักสูตรการสอนปฐมวัย, Primary และ Secondary, หลักสูตรจิตวิทยาการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับการสอนระดับมัธยม
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของ VUW เน้นไปทาง Digital และ Software Engineering มากกว่าที่จะเป็น Civil หรือ Mechanical Engineering ทำให้มีความแตกต่างจากคณะวิศวะที่ UC หรือ Auckland โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ VUW เป็นผู้บุกเบิกระบบอินเตอร์เน็ตให้กับประเทศนิวซีแลนด์ (เจรจากับ NASA ให้มีการลากเคเบิ้ลใต้น้ำเข้านิวซีแลนด์ได้ก่อนออสเตรเลียและเว็บไซต์แรกของนิวซีแลนด์ถือกำเนิดขึ้นที่นี่) 
 
ตัวอย่างผลงานของคณะเช่นการสร้างหุ่นยนต์เพื่อสำรวจซากอาคาร, การออกแบบระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือการพัฒนาระบบสื่อสารเคลื่อนที่ หลักสูตรปริญญาที่เปิดสอนมี Bachelor's, GDip, PGDip, Master's, PhD ในสาขาต่อไปนี้ Cybersecurity, Computer Graphics, Software and Computer Science, Electronics and Computer Systems, Renewable Energy, Artificial Intelligence, Applied Engineering, Software Development
 
นี่คือคณะใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2017 และเป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยและคณาจารย์จากทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพรุ่นใหม่ Faculty of Health มีหลักสูตร Bachelor of Health, Bachelor of Midwifery, Nursing Science (PGCert, PGDip, Master เท่านั้น ไม่มีสอนในระดับ Bachelor), Master of Health Care, Master of Health Psychology, Master of Health Research, PhD in Health, Midwifery, Nursing, National Nurse Practitioner Training Programme (NPTP) 
 
เป็นคณะที่สอนหลักสูตรต่างๆ มากมายหลายสิบหลักสูตร ซึ่งสามารถเรียนเป็นปริญญาตรี โท เอก เดี่ยวๆ หรือนำไปเป็นวิชาโท หรือวิชาเอกอีกหนึ่งสาขาให้กับ Bachelor of Commerce หรือ Bachelor of Law ได้อีกด้วย สาขาที่เปิดสอน Film, Theatre, Media Studies, Political Science, International Relations, Linguistics, English, History, Philosophy, Social and Cultural Studies 
 
Faculty นี้ยังเป็นที่ตั้งของ New Zealand School of Music (NZSM) ซึ่งมีผลงานระดับมือรางวัลมากมายทั้งในนิวซีแลนด์และในต่างประเทศ และเป็นคณะ "ดาวรุ่ง" ของ VUW
 
คณาจารย์ของคณะเป็นผู้นำระดับโลกในสาขาการวิจัยของตนเอง อีกทั้งเมือง Wellington ยังเป็นศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ด้วย คณะวิทยาศาตร์เปิดสอนหลักสูตรต่อไปนี้ Biological Sci, Biomedical Sci, Chemistry, Earth Sci, Ecology/Marine Biology, Geography, Physics, Psychology, Biotechnology, Cell/Molecular Bioscience, Clinical Immunology, Computer Sci, Cognitive/Behavioral Neuroscience, Conservation Biology, Data Sci, Forensic Psychology, Geology, Stochastic Processes in Finance and Insurance และอีกหลากหลายสาขาวิชา
 
คณะการวิจัยระดับบัณฑิต (Faculty of Graduate Research) 
คณะการวิจัยระดับบัณฑิตจะดูแลหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมดและสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาวิทยานิพนธ์จะได้รับประสบการณ์นักศึกษาที่ดี 
 
Pipitea Campus |  2 คณะ  

คณะนิติศาสตร์สอน Public Law, Commercial Law, International Law, Common Law and Statute Law  โดยเป็นหนึ่งในคณะวิชาด้านกฎหมายระดับท็อป 50 ของโลกและมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ หลักสูตรปริญญาที่เปิดสอนมี LLB, LLB (Hons), GCertLaw, LLM by Coursework, Thesis or Research Portfolio, PhD
  
คณะวิชานี้จะพัฒนาผู้นำที่มีความสามารถในการประเมินผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้า, การปกครองและสังคม  สาขาที่เปิดสอนมี Accounting, Actuarial Science, Commercial Law, Data Science, Economics, Finance, Human Resource Management and Employment Relations, Information Systems, International Business, Management, Marketing, Public Policy, Taxation, Tourism Management โดย VUW เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในนิวซีแลนด์ในขณะนี้ที่เปิดสอน Actuarial Science (คณิตศาสตร์ประกันภัย)  ซึ่งเป็นศาสตร์ประยุกต์ผสมระหว่างสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการคาดคะเนความเสี่ยงในอนาคต
 
Te Aro Campus |  1 คณะ 2 ภาควิชา  

คณะนี้เป็นผู้นำในการศึกษา 3 สาขา คือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) วิทยาการก่อสร้าง (Building Science) และ การออกแบบนวัตกรรม (Design Innovation)  มีหลักสูตร Bachelor in Architectural Science, Building Science, Design Innovation  ปริญญาโทหลักสูตร Designed Environments, Master of Architecture (Professional), Master of Fine Arts (MFA), Master of Interior Architecture, Master of Landscape Architecture, Master of User Experience Design และหลักสูตรปริญญาเอก (PhD)


Kelburn (Main Campus)

Pipitea (CBD Campus)

Te-Aro Campus (Hip Campus!)

WHAT MAKES VUW UNIQUE
 
University Ranking
มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านวิชาการ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2019 โดยหน่วยงานจัดอันดับ QS World University Ranking 
 
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับท็อป 1 เปอร์เซ็นต์ของโลกใน 19 สาขาวิชา อาทิเช่น การสื่อสารและสื่อศึกษา, จิตวิทยา, ศาสนาศึกษา, ภูมิศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ, ภาษาศาสตร์, ศิลปะการแสดง, การพัฒนาศีกษาและการเมืองและนานาชาติศึกษา
  
Internationalization
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington จะมีโอกาสได้เรียนในต่างประเทศโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร โดยปัจจุบันมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร 140 แห่งใน 30 ประเทศให้เลือกเรียน อาทิเช่นแคนาดา, เม็กซิโก, เดนมาร์คและสิงคโปร์
 
Student Support
นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเรียนด้วยบริการต่างๆอันหลากหลาย อาทิเช่นความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการเรียน, บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ, บริการเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติ, การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับและคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 
ในช่วงเวลาว่างจากการเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรและชมรมมากมายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความสนใจเฉพาะด้านจนถึงทีมกีฬาต่างๆ โดยเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการพบปะผู้คนใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสงานอาสาสมัครต่างๆมากมาย อีกทั้งนักศึกษายังสามารถจัดตั้งชมรมของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองด้วย
 
Career Advice
ทีมงานด้านอาชีพและการจ้างงานจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียนและการทำงานเพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพและความฝันของตนเอง อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ, นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ Careers Hub ทางออนไลน์เพื่อบริหารจัดการความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง
 
 • SWAT Team

 • เจ้าหน้าที่สอนวิธีใช้งานระบบของหอสมุด

 • ศูนย์ดูแลสุขภาพนักศึกษา

VIC GRADUATES
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ทีมงานด้านอาชีพและการจ้างงานของมหาวิทยาลัยจะสามารถช่วยนักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเองได้โดยการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพในด้านการวางแผนอาชีพ, การหางานและการพัฒนาอาชีพ ทางทีมงานสามารถช่วยนักศึกษานานาชาติสมัครตำแหน่งงานและการฝึกงาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปฟรีเกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัว, จดหมายแนะนำตัว, การให้คำแนะนำการสัมภาษณ์งานและหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
 
CareerHub เป็นเว็บไซต์ที่นักศึกษาจะสามารถค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์และงานนอกเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน, การฝึกงานภาคฤดูร้อน, ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานเอ็กซ์โปอาชีพและกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งปี ซี่งจะช่วยให้นักศึกษา, ผู้จ้างงานและผู้สำเร็จการศึกษาได้พบปะกันเพื่อพูดคุยกันถึงโอกาสทางอาชีพและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันมีค่า ขณะที่โครงการ Alumni as Mentors จะเป็นการจับคู่นักศึกษาปีสุดท้ายกับผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสบความสำเร็จที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตการเรียนไปสู่โลกของการทำงาน
 
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้:
 • มีความเข้าใจเฉพาะด้านในสาขาที่ตนเองเลือกเรียน
 • มีการพัฒนาทักษะที่ดีในด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์, การแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีม
 • สื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำในหลากหลายบริบท
 • มีความคิดอันเป็นอิสระ, เปิดกว้างที่จะรับแนวคิดและข้อมูลต่างๆ และมีความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ของตนเอง
 • มีปัญญาความรู้และมีความเข้าใจถึงจริยธรรมด้านการเรียน

 

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington(การสำรวจจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษา 2017-18): 

 • 70 เปอร์เซ็นต์ได้งานทำเต็มเวลา 
 • 17 เปอร์เซ็นต์ได้เรียนต่อเต็มเวลา  
 • 8 เปอร์เซ็นต์ได้งานนอกเวลาและ/หรือเรียนนอกเวลา
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน
ทุนการศึกษานานาชาติ
ทุนการศึกษา Tangiwai (ทุนการศึกษาความเป็นเลิศด้านการเรียนสำหรับผู้สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ทุนการศึกษาที่มีมูลค่า NZD 5,000 นี้จะยกย่องความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยจะมอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยผลการเรียนที่ดีเยี่ยม รวมถึงนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

 
ทุนการศึกษาความเป็นเลิศนานาชาติ Wellington
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนี้ประกอบด้วยทุน NZD 10,000 สำหรับปีแรกของการเรียนและอีก NZD 5,000 สำหรับปีที่ 2 และ 3 ของการเรียน โดยเป็นทุนการศึกษาที่มีการแข่งขันสูงที่มอบให้โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ดี


โครงการทุนการศึกษานิวซีแลนด์
ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่านทางโครงการ New Zealand Aid Programme และดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากมากกว่า 80 ประเทศที่เป็นพันธมิตร


ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท
ผู้สมัครนานาชาติสำหรับหลักสูตรปริญญาโทชั้นเรียนบางหลักสูตรจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลค่า NZD 10,000 หรือ 17,500 หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนด โดยปัจจุบันมีทุนการศึกษาอย่างเช่นทุนปริญญาโทชีววิทยาการอนุรักษ์, ปริญญาโทการอนุรักษ์ทางทะเล, ปริญญาโทการค้าระหว่างประเทศและปริญญาโทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการแปลประยุกต์


ทุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์นานาชาติ LLM
นักศึกษานานาชาติสามารถสมัครขอทุนค่าเล่าเรียน LLM สำหรับการเรียนแบบเต็มเวลาหนึ่งปี โดยเป็นทุนที่มีมูลค่า NZD 5,000 ทุนการศึกษานี้อาจพิจารณามอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นด้านการเงิน

Student's Accommodation

เงื่อนไขการรับสมัคร
นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและประวัติผลการเรียนที่ดี
 
แต่ละหลักสูตรจะมีการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและประเมินคุณสมบัติด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครแต่ละคนเป็นรายกรณี
 
ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington หลักสูตรความรู้ภาษาอังกฤษ (EPP) เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อการเรียนเชิงวิชาการ นักศึกษาอาจต้องเรียนหลักสูตรนี้ติดต่อกัน 2 หลักสูตรหรือมากกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง
 
ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีกำหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปูพื้นศึกษา โดยเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดย UP Education ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington

Visitors: 160,564