มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีทั้งหมด 8 แห่ง ทุกแห่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ New Zealand Vice-Chancellors' Committee (NZVCC) หรือแปลเป็นไทยได้ว่า สภาอธิการบดี  ทั้งนี้เนื่องจากคำว่า Vice-Chancellor เป็นคำเรียกตำแหน่งอธิการบดี หรือผู้บริหารสูงสุดของแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเอง 

มหาวิทยาลัยทั้งแปดแห่งของนิวซีแลนด์ กระจายตัวอยู่ในเมืองสำคัญ 6 เมืองของนิวซีแลนด์ ในจำนวนนี้มีเมือง Auckland (ประชากร 1.4 ล้านคน) และ Christchurch (ประชากร 4 แสนคน) ที่มีสองมหาวิทยาลัย ส่วนเมืองอื่นๆ มีเมืองละหนึ่งมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ไม่มีระบบการจัดลำดับ (Ranking) อย่างชัดเจนเหมือนในประเทศอื่น แต่ละมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งของตน เนื่องจากจำนวนประชากรทั้งประเทศที่น้อยเพียงไม่ถึง 4.5 ล้านคน ทำให้ไม่นิยมเปิดคณะซ้ำซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศอย่างไม่จำเป็น คณะใดที่ต้องใช้เงินทุนมากๆในการก่อตั้ง จัดสร้าง และจ้างบุคลากร จึงจะรวบไปไว้ที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง และจึงกลายเป็น "จุดแข็ง" หรือ "จุดขาย" ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นไปโดยปริยาย 

ยกตัวอย่างเช่น

   • ถ้าต้องการเรียนแพทย์หรือสาขาทางการแพทย์ต่างๆ ต้องไปที่ ม.โอทาโก้  
   • ถ้าต้องการเรียนสถาปัตย์ ตรงไปที่ ม.วิคตอเรีย เมืองเวลลิงตัน 
   • ถ้าต้องการเรียนสัตวแพทย์ ก็ต้องไปที่ Massey University 
   • ถ้าต้องการเรียนวิศวะ แนะนำที่ ม. Canterbury เมือง Christchurch 

 

สำหรับสาขาอื่นๆ ที่เป็นสาขาสังคมศาสตร์ มีเปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกตามความชอบใจ อาจเลือกที่เดินทางง่าย ที่ราคาประหยัด หรือที่มีภูมิทัศน์สวย หรือไม่ชอบอากาศร้อนของเกาะเหนือ ก็เลือกไปเรียนที่เกาะใต้ ในขณะที่บางคนไม่ชอบหนาว ก็เลือกไปเรียนเกาะเหนือ เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายแต่ละมหาวิทยาลัยในสาขาเดียวกัน จะใกล้เคียงกัน แต่ไม่เท่ากัน มหาวิทยาลัยที่ใหญ่กว่า อยู่ในเมืองใหญ่อย่างโอ๊คแลนด์ จะคิดค่าเล่าเรียนแพงกว่ามหาวิทยาลัยขนาดเล็กลงมาที่อยู่ในหัวเมือง อัตราอาจต่างกันได้ 3-4 พันดอลล่าร์ หรือประมาณ 1 แสนบาทเมื่อคิดเป็นเงินไทย

   • ค่าเล่าเรียนสายสังคมศาสตร์ อยู่ที่ประมาณ $24,000 - $27,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี  
   • ค่าเล่าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ อยู่ที่ประมาณ  $26,000 - $31,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี
   • ค่าเล่าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ที่ประมาณ $38,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี 
   • ค่าเล่าเรียนหลักสูตรทางการแพทย์ อยู่ที่ประมาณ $46,000 - $50,000 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อปี  

 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วในวงกว้าง ว่ามหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของนิวซีแลนด์นั้น คือมหาวิทยาลัย Auckland (University of Auckland)  ซึ่งหากเรียงลำดับตามที่ QS World Ranking จัดอันดับ ก็จะได้ดังนี้  

   1. University of Auckland (อันดับ 81 ของโลก จำนวน น.ศ. 40,000 คน)
   2. University of Otago  (อันดับ 169 ของโลก จำนวน น.ศ.20,600 คน)
   3. University of Canterbury (อันดับ 214 ของโลก แชร์อันดับกับ ม. Georgetown ในสหรัฐอเมริกา จำนวน น.ศ. 14,900 คน)
   4. Victoria University of Wellington (อันดับ 228 ของโลก จำนวน น.ศ. 21,000 คน เป็น น.ศ.ต่างชาติกว่า 3,000 คน) 
   5. University of Waikato (อันดับ 324 ของโลก จำนวน น.ศ. 12,300 คน)
   6. Massey University (อันดับ 340 ของโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์สำหรับสาขาการเกษตรและป่าไม้)
   7. Lincoln University (อันดับ 373 ของโลก เดิมเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม ปัจจุบันเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน) 
   8. Auckland University of Technology (อันดับ 441-450 ของโลก เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่อายุ 16 ปีที่โตเร็วที่สุดใน NZ)

Source : http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/top-universities-new-zealand-201617

 

เปรียบเทียบอันดับกับมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย QS เช่นเดียวกัน | ข้อมูลปี 2016

อันดับ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ได้อันดับ 252 ของโลก
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยมหิดล            ได้อันดับ 283 ของโลก
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         อยู่ภายในอันดับ 600 ของโลก 
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      อันดับ 601-650 ของโลก
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    อันดับ 701+ ของโลก
อันดับ 6  ม.พระจอมเกล้าธนบุรี         อันดับ 701+ ของโลก
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยขอนแก่น         อันดับ 701+ ของโลก
อันดับ 8  ม.สงขลานครินทร์             อันดับ 701+ ของโลก 
Visitors: 61,267