ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

 • มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ทุกแห่งติดอันดับ Top 3% ของโลก

  จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลก 26,000 แห่ง
 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับ 7 ของโลกสำหรับคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา

  เหนือกว่าสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ
 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับ 1 ในการเตรียมตัวนักเรียนสู่อนาคต

  เมื่อเทียบกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อื่นๆ
 • นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ดูแลนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

  นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่ตรากฎบัตรว่าด้วยการดูแลนักเรียนนักศึกษานานาชาติ
  • Film_screenshots_0036_Layer_38.jpg
   คุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประเทศเล็กๆที่มีประชากรเพียงประมา...
Visitors: 163,082