Otago Foundation | Programme Info

 

UOLCFY เป็นศูนย์การเรียนทันสมัยที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของสถาบันภาษาและสถาบันสอนหลักสูตร Foundation เพื่อเตรียมตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอทาโก้ มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์  

ตึกเรียนซึ่งมีความกว้างขวางและสวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัยโอทาโก้ใกล้กับคณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) มีหลักสูตรเสริมและปรับภาษาสำหรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือโพลีเทค เพื่อให้สอบได้ระดับภาษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือโพลีเทคกำหนด 

สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก้ รับนักเรียนเรียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป มีวันเริ่มเรียนหลักสูตร General English / Academic English และ University Foundation (FSC)  ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน Feb June และ Oct  สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Otago เปิดปีละ 2 ครั้ง ในเดือน Feb และ June เพื่อให้สอดคล้องกับปีการศึกษาหลักของมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ 2 เทอม (เริ่ม ก.พ. และ ก.ค.) 

 

หลักสูตร UNIVERSITY OF OTAGO FOUNDATION 

 

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทุกสาขาของมหาวิทยาลัยโอทาโก้ เปิดรับทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่จบหรือกำลังจะจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ชื่อหลักสูตร :  

Foundation Studies Certificate (FSC)

 

ความยาวหลักสูตร: 

หลักสูตรมาตรฐานของ Otago Foundation มีความยาวรวมระยะเวลาปฐมนิเทศ 8 เดือน 

โดยแบ่งการเรียนเป็น 2 เทอม เทอมละ 15 สัปดาห์ ระหว่างเทอมมีปิดเทอม 2 สัปดาห์  

 

โครงสร้างหลักสูตร Foundation

  • นักเรียนจะเรียน 1 ใน 5  'stream' ที่เปิดสอน 
  • แต่ละสตรีม จะมีวิชาเรียน 10 วิชา (10 papers) 
  • ทุกสตรีม จะมีวิชาบังคับ 2 วิชา (2 papers) คือ Academic English I และ Academic English II

 

สาขาวิชา (Stream) ที่เปิดสอน:  

Otago Foundation เปิดสอน 5 Streams คือ 

 

  • Arts/Humanities
  • Business/Commerce
  • Health Science
  • Applied Science
  • Life Science
 
โดย Otago เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 2 แห่งของนิวซีแลนด์ที่มีสอนหลักสูตร Health Science Foundation 
 
 No. Stream Paper ที่เรียนในหลักสูตร Foundation (ก่อนขึ้นปี 1) มีวิชาอะไรบ้าง Foundation สตรีมนี้สำหรับเรียนต่อปริญญาตรีหลักสูตรอะไร
 1ARTS 

&

HUMANITIES

 

 

 


  Academic English I Academic English II
  Applications of Computing Foundations of Computing
  Economics Geography
  International Studies - An Historical Perpective International Studies - Contemporary Environment
  Introduction to Marketing New Zealand History

 *   จำนวนที่สามารถรับเข้าเรียนในปี 2 Bachelor of Laws มีจำกัด การเข้าเรียนปี 2 LLB จะขึ้นกับเกรดที่ทำได้ในการเรียน Bachelor of Laws ปีแรก

** การรับเข้าเรียนโปรแกรมนี้ขึ้นกับคะแนน Academic English ที่ทำได้ตอนเรียน Foundation และ Requirement อื่นๆ ที่ทางคณะกำหนดไว้

 2
BUSINESS 

&

COMMERCE


 

 


  Academic English I Academic English II
  Applications of Computing Business
  Mathematics for Commerce Economics
  Introduction to Accounting Introduction to Business Finance
  Introduction to Management Introduction to Marketing
 

 

 

 3


HEALTH 

SCIENCE

 
  Academic English I Academic English II
  Biology Chemistry - Structure and Bonding
  Chemistry - Reactivity Human Biology
  Physics - Mechanics, Electricity and Waves Health and Disease
  Mathematics for Science Physics - Thermodynamics and Modern Physics

ข้อควรทราบ  สำหรับนักศึกษาที่สนใจโปรแกรม Health Science

การผ่านเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 (Professional Health Science Programme) มีโควต้าสำหรับนักศึกษาอินเตอร์จำนวนจำกัด และการรับเข้าแข่งขันกันรุนแรง กรุณาศึกษาข้อมูลเกณฑ์การรับเข้าเรียนจากลิ้งค์ด้านล่าง 

There are limited places available for international students in the second year of professional Health Sciences programmes. Acceptance into professional health sciences programmes at University of Otago is extremely competitive. For information about availability of international student places, please visit Undergraduate Health Science: Information for International Students.

The Health Science stream may lead you to First Year Health Science.

This may lead you to study towards the following university degrees:

 

หมายเหตุ

หากนักศึกษาจะประกอบอาชีพในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนิวซีแลนด์ เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะตรวจสอบกับองค์กรวิชาชีพในประเทศของตนว่าปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยโอทาโก้สามารถใช้ขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์หรือไม่ หรือมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอะไรอื่นอีกหรือไม่ แนะนำให้ติดต่อสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการเรียน 

If you choose to practise your chosen profession in countries other than New Zealand, it is your responsibility to determine whether the University of Otago degree is recognised and if there are any other requirements to fulfil for registration and practise in that country. We recommend that you contact the relevant authorities for this information before you begin your course.

 4APPLIED

SCIENCE

 

 

 

 

 


  Academic English I Academic English II
  Applications of Computing Foundations of Computing
  Chemistry - Reactivity Chemistry - Structure and Bonding
  Mathematics for Science Geography
  Physics - Mechanics, Electricity and Waves Physics - Thermodynamics and Modern Physics

 

Otago ไม่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่นักศึกษาโดยเฉพาะที่มีบ้านอยู่ Dunedin ที่สนใจเรียนวิศวะสามารถเรียนวิศวะปีแรกที่ Otago ในคณะ Science แล้วปีสอง-สี่ (Professional Year) จึงค่อยไปเรียน BEHons ต่อที่ UC Christchurch

 5LIFE SCIENCE

 

 

 

 


 
  Academic English I Academic English II
  Applications of Computing Foundations of Computing
  Chemistry - Reactivity Chemistry - Structure and Bonding
  Mathematics for Science Geography
  Biology Human Biology
 

The Life Science stream may lead you to study towards the following university degrees:

 
 
 
 

  

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตร Foundation ของ Otago 


1.  สำเร็จการศึกษาในระบบนิวซีแลนด์ ได้ NCEA LEVEL 2 CERTIFICATE หรือกำลังจะได้ (ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเรียนจบ Year 12)

2.  หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.5 จากไทย ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (Prefer 3.0)

3.  หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จากไทย ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (Prefer 2.5) 

4.  หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลายจากประเทศอื่นๆ  

 

ระดับภาษาแรกเข้าที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ สำหรับการสมัครเรียนหลักสูตร Foundation เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า 

 

ทางเอเจนซี่สามารถช่วยนักเรียนวางแผนการเรียนภาษาให้ต่อเนื่องกับ Foundation Year 


ผู้ที่จะเรียนหลักสูตร University Foundation จะต้องแสดงคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 Overall หรือเทียบเท่า นักเรียนที่ได้ระดับภาษาต่ำกว่านั้นจะเข้าเรียนชั้นเรียน General English เพื่อปรับพื้นฐาน และสามารถไต่ระดับขึ้นไปเรียน Foundation ต่อไป


หากไม่มีคะแนน IELTS ทาง Otago มีแบบทดสอบ Internal Test ให้ทำ และสามารถนัดสัมภาษณ์ทาง Skype เพื่อทดสอบทักษะฟังพูด

 

อ่านข้อมูลต้นฉบับเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตร Foundation

Otago Foundation Academic and English Language EntryRequirements

Visitors: 121,017