หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ (Online English Language Programmes)

LEARNING ENGLISH 

ONLINE NOW, ONSHORE SOON!


เรียนภาษาออนไลน์ได้เดี๋ยวนี้ 

ออนชอร์ในไม่ช้า...

 

 

STUDYING ENGLISH  ONLINE...ANYWHERE, ANYTIME

สถาบันภาษาแทบทุกแห่งในนิวซีแลนด์ มีหลักสูตรเรียน-สอนภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ 

โดยนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

 

A CHANCE TO JOIN THE FACE-TO-FACE CLASSROOMS WHEN NEW ZEALAND OPEN ITS BORDER 

สถาบันเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนแบบ Face-to-Face 

โดยใช้ค่าเรียนออนไลน์ที่ชำระไปแล้ว ทันทีที่นิวซีแลนด์ประกาศเปิดประเทศ 

 

NO STUDENT VISA REQUIRED

โดยระหว่างการเรียนออนไลน์ นักเรียนไม่จำเป็นต้องทำวีซ่านักเรียน 

จึงประหยัดกว่า และสามารถเรียนได้จากที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ 

 

COURSES OFFERING ONLINE

ท่านสามารถดูข้อมูลสถาบันฯ และหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีสอนในนิวซีแลนด์ 

ซึ่งเกือบทั้งหมดสามารถเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่

 

READ MORE ON HOW TO BEST PLAN FOR YOUR NEW ZEALAND ENGLISH LANGUAGE STUDY

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดที่นักเรียนภาษาควรทราบก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่นี่

Visitors: 83,302