หลักสูตรภาษาอังกฤษและข้อมูลสถาบันภาษา

What you will find on this page | ข้อมูลในหน้านี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

1 . หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนในนิวซีแลนด์ (แยกประเภทหลักสูตร) โดยแต่ละประเภทหลักสูตรจะมีรายการของสถาบันภาษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ 

2. ข้อมูลสถาบันภาษาแต่ละแห่งในนิวซีแลนด์  (แยกตามชื่อสถาบัน) ซึ่งประกอบด้วยที่อยู่ของสถาบัน | ภาพถ่ายของสถาบัน | จุดเด่นของสถาบัน | หลักสูตรที่เปิดสอน | ขนาดของโรงเรียน |จำนวนนักเรียนในโรงเรียน | อัตราค่าใช้จ่ายมาตรฐานตามประกาศของโรงเรียน | ราคาโปรโมชั่น 


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสถาบันภาษาว่ามีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างตารางเรียน นักเรียนมาจากประเทศอะไรบ้าง ตัวอย่างที่พัก ประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียน และอื่นๆ กรุณาเข้าดูข้อมูลที่นี่   

Visitors: 163,084