OTAGO Medical School

Otago Medical School มีแคมปัสที่ Dunedin, Christchurch และ Wellington

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีเกือบทุกโปรแกรมจะเรียนที่แคมปัสดะนีดินซึ่งเป็นแคมปัสหลักตลอดหลักสูตร
 • ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตร Radiation Therapy ซึ่งเรียนทั้งสามปีของหลักสูตรปริญญาตรีที่แคมปัสเวลลิงตัน 
 • และนักศึกษาแพทย์ที่จะเรียนที่ดะนีดินในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นในสามปีถัดมา จะแบ่งเป็นสามกลุ่มไปเรียนและฝึกงานที่โรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ ณ แคมปัสใดแคมปัสหนึ่งในจำนวนสามแห่ง  (Dunedin, Wellington หรือ Christchurch) 

Schools within Otago Medical School

 • Dunedin School of Medicine

  ๐ DSM Administration
  ๐ General Practice and Rural Health
  ๐ Medicine
  ๐ Pathology
  ๐ Preventive and Social Medicine
  ๐ Psychological Medicine
  ๐ Surgical Sciences
  ๐ Women's and Children's Health
 • School of Biomedical Sciences

  ๐ BMS Administration
  ๐ Anatomy
  ๐ Biochemistry
  ๐ Microbiology and Immunology
  ๐ Pharmacology and Toxicology
  ๐ Physiology
 • UOC | Christchurch

  ๐ UOC Administration
  ๐ Anaesthesia
  ๐ Centre for Postgraduate Nursing Studies
  ๐ General Practice
  ๐ Māori/Indigenous Health Institute
  ๐ Medicine
  ๐ Obstetrics and Gynaecology
  ๐ Orthopaedic Surgery and Musculoskeletal Medicine
  ๐ Paediatrics
  ๐ Pathology
  ๐ Population Health
  ๐ Psychological Medicine
  ๐ Radiology
  ๐ Surgery
 • UOW, Wellington

  ๐ UOW Administration
  ๐ Medicine
  ๐ Obstetrics and Gynaecology
  ๐ Paediatrics and Child Health
  ๐ Pathology and Molecular Medicine
  ๐ Primary Health Care and General Practice
  ๐ Psychological Medicine
  ๐ Public Health
  ๐ Radiation Therapy
  ๐ Surgery and Anaesthesia

Otago Medical School เป็นมากกว่าคณะแพทย์ |  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

Undergraduate study

 • Anatomy
 • Biochemistry
 • Biomedical Sciences
 • Genetics
 • Medical Laboratory Science
 • Medicine
 • Microbiology and Immunology
 • Molecular Biotechnology
 • Neuroscience
 • Pharmacology and Toxicology
 • Physiology
 • Plant Biotechnology
 • Radiation Therapy

Postgraduate study

 • Anatomy
 • Biochemistry
 • Biomedical Sciences
 • Genetics
 • Hazard Assessment and Management
 • Health Sciences
 • Immunology
 • Medical Laboratory Science
 • Medicine
 • Microbiology
 • Molecular Biotechnology
 • Neuroscience
 • Nursing
 • Pharmacology
 • Physiology
 • Plant Biotechnology
 • Public Health
 • Radiation Therapy
 • Toxicology

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

ชื่อหลักสูตร :  Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MB ChB) 

ระยะเวลาหลักสูตร : 6 ปี

ระยะเวลาสำหรับนักเรียนนานาชาติ : 7 ปี เมื่อรวมระยะเวลาเรียนหลักสูตร Foundation 1 ปี หลังจากจบ Year 12 หรือ ม.6 

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าเรียน Med Sci ในแต่ละปี : ประมาณ 266 คน

จำนวนนักศึกษานานาชาติที่รับได้ในแต่ละปี :  ประมาณ 20 คน 

 

โครงสร้างหลักสูตร, Requirements, What to study และค่าใช้จ่ายประมาณการ

ข้อมูลปี 2021

Year

Program of study

Entrance Requirements

What to study

Passing Criteria

Tuition Fee

1

Foundation Certificate

(Health Sciences Stream)

NCEA Level 2 or Mathayom 6

IELTS 5.5

10 papers in 2 terms

(Feb till Oct)

Achieve C Grade average in every paper studied

Final GPA of 6.5 or more from the 9.0 scale

$26,865

2

Health Science First Year (HSFY)

Complete Foundation Cert with GPA 6.5+

8 papers in one year which comprise of 7 compulsory papers + 1 optional Humanities paper

o BIOC192: Foundations of Biochemistry 

o CELS191: Cell and Molecular Biology 

o CHEM191: The Chemical Basis of Biology and Human Health 

o HEAL192: Foundations of Epidemiology 

o HUBS191: Human Body Systems I 

o HUBS192: Human Body Systems II 

o PHSI191: Biological Physics 

เกรด B (70%) ขึ้นไป และผลคะแนน UMAT โดยคำนวณคะแนน GPA ให้น้ำหนัก 2/3 และคะแนน UMAT 1/3 

$36,272

3

Medical Science Year 2

HSFY

UMAT

ELM 

(Early Learning in Medicine)

http://www.otago.ac.nz/

international/otago031364.html

$81,567

4

Med Sci Yr 3

Yr 2

ELM

Ref above

$81,567

5

Med Sci Yr 4

Yr 3

ALM  (Advanced Learning in Medicine)

Ref above

$90,889

6

Med Sci Yr 5

Yr 4

ALM

Ref above

$90,889

7

Med Sci Yr 6

Yr 5

ALM/Intern (TI) 

สามารถอินเทิร์นที่ ร.พ.อื่นที่ไม่ใช่ ร.พ.ของมหาวิทยาลัยในสามแคมปัสก็ได้ 

Ref above

$90,889

 

 

 

 

 Total Fees 

$498,938 NZD

 

 

 

 

 เฉพาะค่าเล่าเรียน 

เมื่อ $1NZD = 22 บาท

Baht 10,976,636.-


ในกรณีเรียนจบ HSFY แล้วไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน Med Sci จะเรียนคณะอะไรได้อีกบ้าง 

Health Sciences First Year (HSFY) เป็นประตูสู่อาชีพหลากหลายในแขนงการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงสาขาอาชีพทาง Biomedical ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในองค์กรเอกชน คลีนิคชุมชน โรงพยาบาล เป็นนักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์ นักวิจัย ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงสามารถประกอบอาชีพส่วนตัว 
 
เมื่อเรียนจบหลักสูตร HSFY นักเรียนควรจะสามารถหรือมีสิ่งต่อไปนี้
 • สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องสอดคล้องเอื้อกันและกันระหว่างสาขาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงต่างๆ 
 • มีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับหลักการกว้างๆ และคอนเซ็พท์ของงานทางด้านไบโอเมดและ Life sciences
 • มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจ มีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นที่จะทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์

 

ระหว่างปีที่เรียน HSFY นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งด้านล่างนี้ 

Bachelor of Dental Surgery (BDS) มีที่ให้ นศ ต่างชาติ 68 ที่
An applicant must pass all the prescribed HSFY papers with a B (70%) grade point average (GPA) or better, with no papers less than a B- (65%). Having achieved the academic threshold, and sufficient performance in a current UMAT at a threshold level determined each year, students will be offered an oral assessment/interview. The final determining factor for selection for an applicant that has met all three criteria will be GPA. 
 
Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLSc) Total places: 60 โควต้า นศ ต่างชาติ 5 ที่
An applicant must pass all prescribed HSFY papers with a B- (65%) grade point average (GPA) or better and have a current UMAT result. Selection for applicants who have met these criteria will be based on their GPA.
 
Bachelor of Pharmacy (BPharm) Total places: 120 โควต้า นศ ต่างชาติ 20 ที่
Admission to second-year classes in Pharmacy is competitive and selection is based on the grade point average (GPA) achieved in the Health Sciences First Year programme. An applicant must pass all HSFY prescribed papers.
 
Bachelor of Physiotherapy (BPhty) Total places: 120 โควต้า นศ ต่างชาติ 10 ที่
An applicant must pass all the HSFY prescribed papers, with a B- (65%) grade point average (GPA) or better, normally with no paper less than a C (55%). Selection is competitive and based on the grade point average (GPA) achieved in HSFY. Dental Technology, Oral Health or Medical Radiation Therapy The HSFY may be used as a pathway for admission to these programmes. 
 
Other Sciences, Commerce, Law, Arts degrees
ระหว่างปีที่เรียน HSFY ไม่แน่ว่านักเรียนอาจพบว่าตัวเองมีความสนใจในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายที่นี่  วิชาเรียนของ HSFY ทุกตัว สามารถเทียบโอนไปเพื่อเรียนต่อในสาขาต่อไปนี้ได้   
 1. Bachelor of Biomedical Science
 2. Bachelor of Science majoring in Anatomy, Biochemistry, Chemistry, Clothing and Textile Science, Food Science, Genetics, Human Nutrition, Microbiology, Neuroscience, Pharmacology, Physiology, Plant Biotechnology, Zoology
 3. Bachelor of Applied Science majoring in Clothing and Textile Science, Food Innovation, Forensic Analytical Science, Molecular Biotechnology and Sport and Exercise Nutrition plus any other Science or Applied Science major although additional semesters may be required.
วิชาเรียนของ HSFY บางตัว สามารถนำไปเทียบโอนเพื่อเรียนต่อคณะศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts) คณะนิติศาสตร์ (LLB) ศาสนศาสตร์ (Theology) รวมทั้ง Bachelor of Commerce, Bachelor of Music และ Bachelor of Surveying (สาขาขาดแคลน) อย่างไรก็ตามในการเรียนคณะเหล่านี้นักเรียนอาจต้องเพิ่มจำนวนเทอมที่เรียนออกไป
Visitors: 99,618