ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่า

กรุณาคลิกเมนูแบบฟอร์มด้านบน

เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่าเวอร์ชั่นปัจจุบันโดยตรงจากหน้าเว็บของ Immigration New Zealand


นักเรียนที่มีระยะเวลาเรียนเกินกว่า 3 เดือน ต้องใช้

  • แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนแบบ Apply on Behalf  หรือ Hard Copy (กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่)  
  • แบบฟอร์มค้ำประกันค่าใช้จ่ายของนักเรียน
  • Variation of Conditions  (case by case กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่) 


นักเรียนซัมเมอร์คอร์ส นักเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน ผู้ปกครองของนักเรียน และบุคคลทั่วไป ต้องใช้

  • แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว Apply on Behalf  หรือ Hard Copy แล้วแต่เคสของท่าน (กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่)
  • แบบฟอร์มค้ำประกันค่าใช้จ่ายของนักเรียน (case by case กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่) 
Visitors: 27,082