Visa FAQ

Q : ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนในนิวซีแลนด์ เพื่อรับสิทธิ์ทำงานได้หรือไม่
A : ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนในนิวซีแลนด์ เนื่องจากวีซ่านักเรียน (นอกจากการต่ออายุวีซ่า) จะต้องทำครั้งแรกออกจากประเทศถิ่นกำเนิดของ ผู้เรียนเสมอ

Q : ผู้ที่เข้าไปเรียนในนิวซีแลนด์ทุกคนจะต้องมีวีซ่านักเรียนเสมอไปหรือไม่
A : นิวซีแลนด์อนุโลมให้ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาหรือหลักสูตรระยะสั้น ความยาวไม่เกิน 3 เดือน สามารถเดินทางเข้าประเทศและเรียนได้โดยถือวีซ่าท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยหาก ต้องการให้ได้วีซ่าแน่นอน ท่านควรยื่นหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน ประกอบตั้งแต่การขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออกวีซ่าให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการ เรียนระยะสั้นนั้นให้ ซึ่งหากไม่ยื่นก็ไม่ผิด แต่ท่านอาจเสียสิทธิ์พึงมีพึงได้ คือแทนที่จะได้วีซ่าที่ ครอบคลุมช่วงเวลาที่ต้องการไปเรียน บวกเวลานิดหน่อยเผื่อเรียนต่อหรือเที่ยวต่อในนิวซีแลนด์ ท่านอาจได้วีซ่าท่องเที่ยวที่เป็น Limited Purpose Visa หรือได้วีซ่าที่มีอายุวีซ่าสั้นกว่าระยะเวลา ที่ต้องการจะไปเรียน และต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมอีกครั้งในการทำวีซ่ารอบใหม่

Q : หากเดินทางไปเรียนโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว จะได้วีซ่าอายุกี่เดือน และอายุวีซ่า ที่ได้จะเหมือนหรือต่างจากการขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาแบบไม่แจ้งวัตถุประสงค์ การเดินทางแค่ไหน
A : ผู้ที่ไปเรียนหลักสูตรภาษาระยะสั้นในนิวซีแลนด์บางคนอาจถือวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งมีอายุ 1 เดือน ไป จนถึงสูงสุด 3 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนและแจ้งทางอิมมิเกรชั่นไว้ในตอนสมัครวีซ่า ส่วนผู้ที่ไปท่องเที่ยวธรรมดาจะถือวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งมีกำหนดระยะเวลาวีซ่า 1-5 เดือน มากหรือน้อย กว่านั้นได้ ขึ้นอยู่กับโพรไฟล์ของผู้สมัครวีซ่า โดยอิมมิเกรชั่นจะขอดูตารางการเดินทางในนิวซีแลนด์ ของท่าน หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฯลฯ หากไม่มีเหตุอัีนควรเชื่อได้ว่าท่านต้องการอยู่ใน นิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานานกว่า 1 เดือน ส่วนใหญ่จะอนุมัติวีซ่าซึ่งต้องเดินทางเข้านิวซีแลนด์ภายใน 3 เดือนหลังวันอนุมัติ เป็นวีซ่าแบบ Single Entry เข้าออกได้ครั้งเดียว และสามารถอยู่ในนิวซีแลนด์ ได้สูงสุดไม่เกิน 1 เดือน

 

Q : ข้อจำกัดของวีซ่าท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง
A : ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใดๆที่มีความยาวเกิน 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์ทำงาน ในนิวซีแลนด์ และไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าในประเทศนิวซีแลนด์ แต่อาจขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวออกไปได้ขณะที่อยู่ในนิวซีแลนด์ ซึ่งอิมมิเกรชั่นจะอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านพิสูจน์ให้เห็นได้ หรือไม่ ว่าท่านสมควรได้รับการอนุมัติให้อยู่ต่อ

 

Q : หากเดินทางเข้านิวซีแลนด์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แล้วต้องการไปตายเอาดาบหน้า ด้วยการอยู่เกินกำหนด (Overstay) หรือลักลอบทำงาน จะมีผลอย่างไร
A : ผู้ที่อยู่เกินอายุวีซ่าทุกคนจะถูกปรับหรือจำคุกหรือทั้งสองอย่าง ถูกเนรเทศและถูกส่งกลับประเทศ ซึ่ง การถูกเนรเทศนี้จะติดอยู่ในประวัติของผู้ถือวีซ่าคนนั้นไปจนตลอดชีวิต เมื่อติดแบล็คลิสต์ทำให้อาจไม่ สามารถเข้านิวซีแลนด์ได้อีก และประวัติเสียนี้อาจส่งผลถึงบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวที่ต้องการขอวีซ่าเข้า นิวซีแลนด์ในอนาคตอีกด้วย นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก ต่างจากอเมริกาหรืออังกฤษที่มีประชากรเยอะ กว่าหลายเท่าและมีคนต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปกติอิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ใช้เวลาไม่นานใน การค้นพบการ Overstay ของบุคคล ว่ากันว่าอัตราการค้นพบคือ 100% ที่นิวซีแลนด์ไม่มีใครอยาก จ้างงานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำผิด ก.ม. หรือหากมีคนจ้างก็จะจ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่ต่ำมากๆ และ สุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับทั้งผู้ถูกจ้างและผู้ว่าจ้าง นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนเกลียดคนทำผิดกฎหมาย และจะไม่ลังเลที่จะรายงานการฝ่าฝืนกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบ นักท่องเที่ยวที่ overstay มักต้องใช้ ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆ เงินน้อยนิดที่ได้จากการทำงานและอยู่อย่างผิดกฎหมาย ไม่สามารถทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่พอจะมีเงินเก็บ เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุไม่สามารถได้รับการคุ้มครอง และ เมื่อหมดหนทางจนต้องกลับไทยในที่สุด ก่อนจะออกจากนิวซีแลนด์ได้ก็จะถูกจับ ปรับ จำคุก และ เนรเทศอยู่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการทำร้ายประเทศชาติทางอ้อม ทำให้ประเทศไทยและคนไทยเสื่อม เสียชื่อเสียง ซึ่งอาจส่งผลให้นโยบายวีซ่านิวซีแลนด์ในอนาคตสำหรับคนไทยมีความเข้มงวดขึ้นอีก นิวซีแลนด์ต่างจากอเมริกาที่คุณต้องมีกรีนการ์ดเพื่อจะทำงาน ที่นิวซีแลนด์คุณสามารถทำงานอย่าง ถูกกฎหมายได้โดยใช้วีซ่าทำงาน, Working Holiday Visa หรือวีซ่านักเรียน

 

Q : ในกรณีเป็นผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่หรือกำลังจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ จะต้องขอ วีซ่าประเภทไหนจึงจะไปหาลูกได้บ่อยครั้งโดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ทุกครั้ง
A : บิดามารดาของนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนทุกคน ได้สิทธิพิเศษในฐานะพ่อแม่ วีซ่าที่ท่านได้จะเป็นวีซ่า ท่องเที่ยวแบบ Multiple entries เข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ความยาววีซ่าหรืออายุวีซ่า จะเท่ากับระยะเวลาหลักสูตรที่ลูกลงทะเบียนเรียน โดยทางอิมมิเกรชั่นจะกำหนดเงื่อนไขว่าท่านจะ สามารถอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากเดินทางเข้านิวซีแลนด์แต่ละครั้ง แต่จะเข้าประเทศ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ คุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น ได้ระหว่างที่ไปเยี่ยมลูก โดยคอร์สการเรียนของท่านจะต้องมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 3 เดือน ในรอบ ระยะเวลา 12 เดือน

Visitors: 27,083