สเปคภาพถ่ายวีซ่านิวซีแลนด์

ขอวีซ่าแบบออนไลน์ ให้ใช้ภาพถ่ายนามสกุล JPEG ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นภาพถ่ายสีเท่านั้น พื้นขาวหรือสีก็ได้ หน้าใหญ่ แต่กรอบภาพต้องไม่ใช่สี่เหลี่ยมใหญ่แบบภาพถ่ายวีซ่าอเมริกา  ขนาดที่กำหนดคือดังนี้

 

   

 

 

ขอวีซ่าแบบ Hard copy  ภาพถ่ายใช้ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นภาพสีเท่านั้น พื้นขาวหรือสีก็ได้  ถ่ายให้ได้สัดส่วนตามด้านล่าง

 
 

ต้วอย่างภาพถ่ายที่ใช้ได้ (Acceptable -สีเขียว) และใช้ไม่ได้ (Unacceptable - สีแดง)

Visitors: 27,191