สเปคภาพถ่ายวีซ่านิวซีแลนด์  | Acceptable Visa Photo

"Your visa photo must be less than 6 months old and clearly identify you. It must also meet all of our technical requirements. Visa photos are NOT passport photos" 

Immigration New Zealand

 

ปัจจุบันนิวซีแลนด์กำหนดให้ขอวีซ่าแบบออนไลน์เท่านั้น (ยกเลิกการขอวีซ่าแบบ Hard copy สำหรับทุกประเภทวีซ่า)

สเปคภาพถ่าย ให้ใช้ภาพถ่ายนามสกุล JPEG ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เป็นภาพถ่ายสีเท่านั้น ถ่ายบนพื้นสีอ่อน สัดส่วนหน้าตามที่เห็นด้านล่าง  กรอบภาพต้องไม่ใช่สี่เหลี่ยมใหญ่แบบภาพถ่ายวีซ่าอเมริกา  ขนาดที่กำหนดสำหรับภาพถ่ายที่ใช้ขอวีซ่าออนไลน์จะไม่ใช้สัดส่วน มม. หรือ ซ.ม. แต่จะดู "น้ำหนักของภาพ" เป็นเกณฑ์ โดยภาพถ่ายที่จะผ่านการอัพโหลด จะต้องมีน้ำหนักภาพอยู่ที่ระหว่าง 500KB - 3MB และมีสัดส่วนภาพอยู่ที่ 4 ต่อ 3 (สูง 4 ส่วน กว้าง 3 ส่วน) 

 

      

 


เกณฑ์ข้างบน ใช้ได้ดีในกรณีที่ถ่ายเอง แต่หากไม่มั่นใจที่จะถ่ายเอง และต้องการให้ร้านถ่ายรูปถ่ายให้ ยังมีความจำเป็นต้องระบุขนาดภาพที่ต้องการให้กับทางร้าน ในกรณีนี้ให้ระบุว่าต้องการถ่ายภาพขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. หรือเท่ากับภาพถ่ายวีซ่าอังกฤษ  แต่ขอพื้นหลังสีฟ้า 

 

Visitors: 63,709