สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

 

8 เหตุผลหลัก ที่ทำให้นิวซีแลนด์เป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก

1. มาตรฐานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงระดับโลก บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง ท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวกลับไปพร้อมกับการเรียนภาษา มีชั้นเรียนที่มีขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดเล็ก (7-12 คนต่อชั้น) ทำให้ผู้เรียนได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

2. นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก สำเนียงภาษาอังกฤษของชาวนิวซีแลนด์นั้นฟังง่ายและใกล้เคียงกับสำเนียงของชาวอังกฤษ ทั้งที่ก็เนื่องจากชาวนิวซีแลนด์ส่วนมากสืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษนั่นเอง ชื่อเมืองในนิวซีแลนด์ ชื่อสถานที่ ถนน แม่น้ำ หลายแห่งล้วนแล้วแต่ถอดแบบมาจากอังกฤษ เมือง Christchurch ในเกาะใต้ ได้รับสมญานามว่าเป็น "The Most English outside England"

3. ค่าครองชีพไม่แพงจนเกินไป นิวซีแลนด์อยู่ในกลุ่มค่าครองชีพกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อ 

4. ใช้เวลาเดินทางไม่นานจนเกินไป (12 ชั่วโมงเมื่อบินตรงกับการบินไทย และ 14 ชั่วโมงรวมเวลาเปลี่ยนเครื่อง เมื่อเดินทางด้วยสายการบินอื่นๆ)

5. ผู้คนน่ารัก อัธยาศัยเป็นมิตร - เมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ได้รับการโหวตจากผู้อ่านของนิตยสาร Conde Nast Traveller ว่าเป็นเมืองที่ผู้คนเป็นมิตรมากที่สุดในโลก

6. ประเทศปลอดภัย ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย Mercer’s Quality of Living Survey จัดอันดับให้เมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ได้อันดับสามของโลก ในการจัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก (อันดับ 1 ตกเป็นของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย อันดับ 2 เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองอื่นในนิวซีแลนด์ที่ได้อันดับต้นๆ คือ เวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ได้อันดับที่ 12)

นอกจากนั้น Global Peace Index ให้นิวซีแลนด์ได้อันดับ 4 สำหรับประเทศที่มีความสงบเรียบร้อยที่สุดในโลก (อันดับ 1 ไอซ์แลนด์, อันดับ 2 เดนมาร์ค, อันดับ 3 ออสเตรีย, อันดับ 4 นิวซีแลนด์, อันดับ 5-10 คือสวิตเซอร์แลนด์,ฟินแลนด์,แคนาดา,ญี่ปุ่น,เบลเยี่ยม และนอรเวย์ตามลำดับ)

7. มีที่พักในลักษณะโฮมสเตย์คุณภาพดีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้นิวซีแลนด์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางการสอนภาษาอังกฤษของโลกได้สำเร็จ เพราะโฮมสเตย์เหล่านี้คือแรงขับเคลื่อนระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์อย่างแท้จริง นักเรียนต่างชาติมากมายพากันไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ทำไมในเมื่อประเทศของตัวเองก็มีสถาบันภาษาเปิดสอนอยู่ทั่วไป (โดยเฉพาะในประเทศไทยยิ่งกว่าดอกเห็ดในฤดูฝน) คำตอบคือเพื่อให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตนอกห้องเรียนกับเจ้าของภาษาที่ยินดีเปิดบ้านให้เข้าไปกินอยู่หลับนอนใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเอง

8. นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ระหว่างการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขด้านล่าง  

 

 

Part-time Job Opportunity

นักเรียนนานาชาติที่ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มเวลาที่มีความยาวหลักสูตรต่อเนื่อง 14 สัปดาห์หรือมากกว่า กับสถาบันภาษา Category 1 และสถาบันภาษาของรัฐทุกแห่ง 

นิวซีแลนด์เป็นประเทศหัวก้าวหน้าที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษามหาวิทยาลัย และนักเรียนมัธยมปีสุดท้าย สามารถทำงานหาประสบการณ์และหารายได้พิเศษได้ในระหว่างการเรียน โดยวีซ่านักเรียนจะระบุสิทธิ์การได้ทำงานพาร์ทไทม์และสถานที่เรียน หลักสูตรที่เรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงาน 

นักเรียนภาษาที่ต้องการแสวงหาโอกาสการทำงานในนิวซีแลนด์ ควรเผื่อเวลาเรียนเกินกว่า 14 สัปดาห์ถ้าเป็นไปได้ เนื่องจากในช่วง 4-10 สัปดาห์แรก นักเรียนส่วนใหญ่จะยังไม่มีทักษะทางภาษามากพอที่จะจูงใจนายจ้างให้จ้างงาน (มีผู้สมัครงานคนอื่นๆ ที่ใช้ภาษาได้ดีกว่า อยู่มานานกว่า ให้เลือกอยู่มากมาย) 

นักเรียนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ในนิวซีแลนด์ระหว่างการเรียนภาษา ได้จากหัวข้อการทำงานระหว่างเรียน

 Tū Ngātahi

Tū Ngātahi is a te Reo Māori phrase calling us to ‘stand together’.

We want to show international students that they are welcome here, and we all benefit when we work together.

Read more 

 

 

ความเอาใจใส่จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนนานาชาติจะใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์อย่างมีความสุข

สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์ ทั้งที่อิงกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันภาษาเอกชน ล้วนแต่ได้รับการสอดส่องดูแลให้มีคุณภาพโดย NZQA และโดยทบวงมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะในแง่คุณภาพของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือแนวทางในการดำเนินงาน

สถาบันส่วนมากยินดีปฏิบัติตามแนวทางว่าด้วยการรับนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice) ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการปฏิบัติด้วยอย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างการศึกษาอยู่ที่ นิวซีแลนด์ 

Code of Practice จะระบุถึงวิธีการปฏิบัติต่อนักเรียนต่างชาติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงภาระผูกพันที่สถาบันการศึกษามีสำหรับการจัดหาที่พักและการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนระหว่างการเรียนที่นิวซีแลนด์  กฎนี้ครอบคลุมไปถึงว่าสถาบันจะต้องทำให้แน่ใจว่านักเรียนจะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ก่อนจะรับเข้าเรียน เมื่อเริ่มเข้าเรียน และตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียน

สถาบันภาษาแต่ละแห่งแข่งขันกันให้บริการที่ดีกว่า  ครบกว่า  ทันสมัยกว่าให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่ทุกสถาบันภาษาต้องมี ได้แก่ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์และสื่อการสอนครบครัน ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory) ห้องฉายวิดีทัศน์  ห้องสมุด  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเรียนรู้  ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร/ครัว พร้อมอุปกรณ์อุ่นหรือประกอบอาหาร ตู้เย็น และเครื่องล้างจาน สถาบันขนาดใหญ่บางแห่งมี Café  หรือร้านอาหารเป็นของตนเองสำหรับให้นักเรียนซื้อหาอาหารกลางวัน  หรือนำอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกันได้ หรือยิ่งกว่านั้นคือเป็นที่เรียนหลักสูตร Barista สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มทักษะในการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน 

สถาบันภาษาทุกแห่งมีสัญญาณ Wireless Wi-Fi Internet ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่อยู่ไกลบ้านสามารถติดต่อกลับไทยได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ของสถาบันหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและใช้อีเมล์ฟรี  โดยทางสถาบันไม่คิดค่าบริการเพิ่ม 

ในยุคโควิด รัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่ไม่ผลักดันนักเรียนนักศึกษากลับประเทศ และสัญญาจะให้การดูแลรักษาหากติดโควิดโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีค่าใช้จ่ายเฉกเช่นเดียวกับพลเมืองนิวซีแลนด์  นักเรียนนักศึกษานานาชาติได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นส่วนหนึ่งของ 'Team 5 million'  วัคซีนไฟเซอร์บิออนเทค, โมเดอร์น่า และ Johnson & Johnson ที่นิวซีแลนด์จัดหามา จะฉีด/ได้ฉีดให้กับนักเรียนนักศึกษานานาชาติที่อยู่ในนิวซีแลนด์ทุกคนที่มีอายุตามเกณฑ์ที่สามารถรับวัคซีนได้  สภาการศึกษาของเมืองต่างๆ สถาบันทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันภาษาให้ความสนใจส่งมอบโปรแกรมเรียนและทำกิจกรรมช่วงปิดเทอมใหญ่ธันวาคม-มกราคม  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติมีกิจกรรมทำและเพื่อบรรเทาความคิดถึงบ้านและครอบครัว ในช่วงปิดเทอมที่นักศึกษายังไม่สะดวกเดินทางกลับประเทศ 

 

  << Click เพื่ออ่าน New Zealand Code of Practice สำหรับนักศึกษานานาชาติ

 


 • 5079_OULC_3343.jpg
  นิวซีแลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม, มีเวลาเรียน 1 สัปดาห์หร...

 • U of Otago LCFY.jpg
  หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL- English for Speakers of Other Languages)ในนิวซีแลนด์ ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จนป...

 • 5079_Campbell-Institute_4109.jpg
  กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาในตลาดโลก ค่อนข้างจะต่างจากตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในไทย ที่เน้นไปทางตลาดเด็กวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษา ในตลาดวิชาใหญ่ของโลก รวมทั้งในประเทศนิวซ...

 • Pic from August 2016 newsletter.jpg
  สัดส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ (Nationalities Mix) ของสถาบันภาษา เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนทุกสัปดาห์!ปกติจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศจะขึ้นกับช่วงเวลาเปิด-ปิดเทอม, ช่วงเวลาที่นักศึกษาสำเร...

 • 30217.jpg
  สถาบันภาษาที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน จะเป็นธุระจัดหาที่พัก ตามชนิดของที่พักที่นักเรียนระบุในใบสมัคร โดยประเภทของที่พักที่สถาบันจะจัดให้หรือมีให้เลือก จะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนเป็...

 • NZ coins.jpg
  ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน:ชำระก่อนทำวีซ่า โดยทั่วไปประกอบด้วย 1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจันทร์-ศ...

 • bungy dive.JPG
  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแนวธรรมชาติและ man-made เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว มีศูนย์ข้อมูลนักท่...

 • Work right.jpg
  เว็บไซต์ของ Education New Zealand และ NaumaiNZได้สรุปและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และครบรอบด้านเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติควรทราบเกี่ยวกับการหางานทำในนิวซีแลนด...
Visitors: 116,726