สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

8 เหตุผลหลัก ที่ทำให้นิวซีแลนด์เป็นสถานที่เรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก

1. มาตรฐานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงระดับโลก บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง ท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวกลับไปพร้อมกับการเรียนภาษา มีชั้นเรียนที่มีขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดเล็ก (7-12 คนต่อชั้น) ทำให้ผู้เรียนได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

2. นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก สำเนียงภาษาอังกฤษของชาวนิวซีแลนด์นั้นฟังง่ายและใกล้เคียงกับสำเนียงของชาวอังกฤษ ทั้งที่ก็เนื่องจากชาวนิวซีแลนด์ส่วนมากสืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษนั่นเอง ชื่อเมืองในนิวซีแลนด์ ชื่อสถานที่ ถนน แม่น้ำ หลายแห่งล้วนแล้วแต่ถอดแบบมาจากอังกฤษ เมือง Christchurch ในเกาะใต้ ได้รับสมญานามว่าเป็น "The Most English outside England"

3. ค่าครองชีพไม่แพงจนเกินไป นิวซีแลนด์อยู่ในกลุ่มค่าครองชีพกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อ 

4. ใช้เวลาเดินทางไม่นานจนเกินไป (12 ชั่วโมงเมื่อบินตรงกับการบินไทย และ 14 ชั่วโมงรวมเวลาเปลี่ยนเครื่อง เมื่อเดินทางด้วยสายการบินอื่นๆ)

5. ผู้คนน่ารัก อัธยาศัยเป็นมิตร - เมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ได้รับการโหวตจากผู้อ่านของนิตยสาร Conde Nast Traveller ว่าเป็นเมืองที่ผู้คนเป็นมิตรมากที่สุดในโลก

6. ประเทศปลอดภัย ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย Mercer’s Quality of Living Survey จัดอันดับให้เมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ได้อันดับสามของโลก ในการจัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก (อันดับ 1 ตกเป็นของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย อันดับ 2 เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองอื่นในนิวซีแลนด์ที่ได้อันดับต้นๆ คือ เวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ได้อันดับที่ 12)

นอกจากนั้น Global Peace Index ให้นิวซีแลนด์ได้อันดับ 4 สำหรับประเทศที่มีความสงบเรียบร้อยที่สุดในโลก (อันดับ 1 ไอซ์แลนด์, อันดับ 2 เดนมาร์ค, อันดับ 3 ออสเตรีย, อันดับ 4 นิวซีแลนด์, อันดับ 5-10 คือสวิตเซอร์แลนด์,ฟินแลนด์,แคนาดา,ญี่ปุ่น,เบลเยี่ยม และนอรเวย์ตามลำดับ)

7. มีที่พักในลักษณะโฮมสเตย์คุณภาพดีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้นิวซีแลนด์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางการสอนภาษาอังกฤษของโลกได้สำเร็จ เพราะโฮมสเตย์เหล่านี้คือแรงขับเคลื่อนระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์อย่างแท้จริง นักเรียนต่างชาติมากมายพากันไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ทำไมในเมื่อประเทศของตัวเองก็มีสถาบันภาษาเปิดสอนอยู่ทั่วไป (โดยเฉพาะในประเทศไทยยิ่งกว่าดอกเห็ดในฤดูฝน) คำตอบคือเพื่อให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตนอกห้องเรียนกับเจ้าของภาษาที่ยินดีเปิดบ้านให้เข้าไปกินอยู่หลับนอนใช้ชีวิตร่วมกัน
นั่นเอง

8. นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ระหว่างการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เมื่อลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขด้านล่าง  

Part-time Job Opportunity

นักเรียนนานาชาติที่ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มเวลาที่มีความยาวหลักสูตรต่อเนื่อง 14 สัปดาห์หรือมากกว่า กับสถาบันภาษา Category 1 และสถาบันภาษาของรัฐทุกแห่ง 

นิวซีแลนด์เป็นประเทศหัวก้าวหน้าที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษามหาวิทยาลัย และนักเรียนมัธยมปีสุดท้าย สามารถทำงานหาประสบการณ์และหารายได้พิเศษได้ในระหว่างการเรียน โดยวีซ่านักเรียนจะระบุสิทธิ์การได้ทำงานพาร์ทไทม์และสถานที่เรียน หลักสูตรที่เรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงาน 

นักเรียนภาษาที่ต้องการแสวงหาโอกาสการทำงานในนิวซีแลนด์ ควรเผื่อเวลาเรียนเกินกว่า 14 สัปดาห์ถ้าเป็นไปได้ เนื่องจากในช่วง 12 สัปดาห์แรก นักเรียนส่วนใหญ่จะยังไม่มีทักษะทางภาษามากพอที่จะจูงใจนายจ้างให้จ้างงาน (มีตัวเลือกอื่นที่พูดเก่งกว่า อยู่มานานกว่า ให้เลือกอยู่มากมาย) 

นักเรียนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ในนิวซีแลนด์ระหว่างการเรียนภาษา ได้จากหัวข้อการทำงานระหว่างเรียน

ความเอาใจใส่จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนนานาชาติจะใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์อย่างมีความสุข

สถาบันภาษาในนิวซีแลนด์ ทั้งที่อิงกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันภาษาเอกชน ล้วนแต่ได้รับการสอดส่องดูแลให้มีคุณภาพโดย NZQA และโดยทบวงมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะในแง่คุณภาพของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือแนวทางในการดำเนินงาน

สถาบันส่วนมากยินดีปฏิบัติตามแนวทางว่าด้วยการรับนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice) ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการปฏิบัติด้วยอย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างการศึกษาอยู่ที่ นิวซีแลนด์ 

<< คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

Code of Practice จะระบุถึงวิธีการปฏิบัติต่อนักเรียนต่างชาติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดไปจนถึงภาระผูกพันที่สถาบันการศึกษามีสำหรับการจัดหาที่พักและการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนระหว่างการเรียนที่นิวซีแลนด์  กฎนี้ครอบคลุมไปถึงว่าสถาบันจะต้องทำให้แน่ใจว่านักเรียนจะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ก่อนจะรับเข้าเรียน เมื่อเริ่มเข้าเรียน และตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเรียน

สถาบันภาษาแต่ละแห่งแข่งขันกันให้บริการที่ดีกว่า  ครบกว่า  ทันสมัยกว่าให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่ทุกสถาบันภาษาต้องมี ได้แก่ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์และสื่อการสอนครบครัน ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory) ห้องฉายวิดีทัศน์  ห้องสมุด  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเรียนรู้  ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร/ครัว พร้อมอุปกรณ์อุ่นหรือประกอบอาหาร ตู้เย็น และเครื่องล้างจาน สถาบันขนาดใหญ่บางแห่งมี Café  หรือร้านอาหารเป็นของตนเองสำหรับให้นักเรียนซื้อหาอาหารกลางวัน  หรือนำอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกันได้ หรือยิ่งกว่านั้นคือเป็นที่เรียนหลักสูตร Barista สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มทักษะในการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน 

สถาบันภาษาทุกแห่งมีสัญญาณ Wireless Wi-Fi Internet ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่อยู่ไกลบ้านสามารถติดต่อกลับไทยได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ของสถาบันหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและใช้อีเมล์ฟรี  โดยทางสถาบันไม่คิดค่าบริการเพิ่ม 

  << Click เพื่ออ่าน Code of Practice ฉบับปรับปรุงใหม่ 2016

Visitors: 64,377