วีซ่านิวซีแลนด์

อัพเดทเกี่ยวกับสถานการณ์วีซ่านักเรียนช่วงสถานการณ์โควิด

Last Update: 14/05/2021

 

ขณะนี้อิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ยังไม่เปิดพิจารณาวีซ่านักเรียนและวีซ่าชั่วคราวทุกประเภทที่ผู้สมัครวีซ่าอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์อนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าประเทศเพื่อไปเรียนหลักสูตรที่เรียนค้างอยู่ได้ จำนวนรวม 1,250 คน ที่มีวีซ่าแล้วและที่ต้องเข้าไปเรียนให้จบหลักสูตร โดยไล่ลงมาตั้งแต่ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คนกลุ่มนี้ต้องมีสิทธิ์เข้านิวซีแลนด์ตั้งแต่ต้นปี 2020 แต่ตกค้างอยู่นอกประเทศ การเดินทางเริ่มตั้งแต่ พ.ย. 2020 และต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้

แต่ยังไม่เปิดพรมแดนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นเข้าใหม่ปี 2021 หรือนักเรียนประถม/มัธยม/Foundation/นักเรียนภาษาไปเริ่มต้นการเรียน แต่ให้สามารถเริ่มเรียนออนไลน์ไปก่อนได้ โดยไม่ต้องทำวีซ่านักเรียน

สถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์หวังว่าการที่นักเรียนมีชื่อเข้าไปอยู่ในระบบเรียนออนไลน์ของนิวซีแลนด์ จะทำให้นักเรียนได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับอนุญาตให้สมัครขอวีซ่านักเรียน เมื่อนิวซีแลนด์เปิดประเทศอีกครั้ง

คาดว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องเปิดพรมแดนให้นักเรียนนักศึกษามาประกาศภายในเดือนพฤษภาคม 2021 นี้ หรืออย่างช้าภายในเดือนกรกฎาคม  เนื่องจากในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ทางตัวแทนสถาบันการศึกษาและสำนักเขตการศึกษาในแต่ละเมืองทำการล็อบบี้รัฐบาลหนักมากและจากทุกทิศทุกทางให้เปิดรับ International Students กลับเข้ามาเรียนได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถตอบได้ แม้แต่อิมมิเกรชั่นก็ไม่ทราบ ว่าจะเปิดพรมแดนเมื่อไหร่ > best guess คือ Jan 2022  เนื่องจากน่าจะต้องรอให้ประชากรนิวซีแลนด์มีการฉีดวัคซีนเกิน 70% และมีภูมิต้านทานหมู่ให้เรียบร้อยก่อนจะนำชาวต่างชาติเข้าประเทศ และเมื่อเปิดประเทศก็จะเลือกเปิดกับประเทศเสี่ยงต่ำก่อน ซึ่งไทยไม่แน่ว่าจะยังอยู่ในโผของนิวซีแลนด์หรือไม่จากการระบาดระลอก 3 ของเราซึ่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลก

ขณะนี้นิวซีแลนด์มีนโยบายเปิด-ปิดบอร์ดเดอร์เป็นระยะกับออสเตรเลีย โดยเพิ่งเริ่มการเดินทางในเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากปิดประเทศเป็นเวลา 13 เดือนไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้า (เท่าที่ทราบยกเว้นกองถ่ายหนังฮอลลีวู้ดและนักกีฬาที่มาแข่ง World Series ทั้งหลายที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ)

 

NEXT IMMIGRATION UPDATE: 19 พ.ค.2564


 

การขอวีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์

ปกติแล้วผู้ขอวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ว่าประเภทไหนจะต้องดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นแทน (Apply on behalf) เนื่องจากข้อมูลที่ Immigration ขอดูนั้น เป็นข้อมูลส่วนตัวแบบลับสุดยอด ทั้งข้อมูล Bio-data (วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เลขประชาชน) ข้อมูลพาสปอร์ต ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ถิ่นฐานบ้านช่อง ชื่อพ่อแม่ลูก คู่สมรส สามีภรรยา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ข้อมูลการศึกษา หลักฐานการจ้างงาน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองบริษัท ข้อมูลบัญชีธนาคาร จำนวนเงินล่าสุดในบัญชีธนาคาร 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่ข้อมูลของผู้สมัครวีซ่าจะรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ในทางไม่ชอบ  ทาง Immigration New Zealand จึงระบุไว้ชัดเจน ว่าการขอวีซ่าแทนกัน (Applying on behalf of someone else) นั้น "ทำไม่ได้"  ยกเว้นคนคนนั้นจะเป็นผู้มีอาชีพต่อไปนี้ (ซึ่ง Immigration track ได้ผ่านทางองค์กรที่กำกับดูแลวิชาชีพ)  

 


 

อาชีพที่สามารถยื่นขอวีซ่าแทนผู้อื่นได้ 

1. Licensed Immigration Adviser (LIA) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเมือง มีอำนาจเต็มในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเภท

2. Education Agent   เอเจนซี่การศึกษา สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนและวีซ่าการ์เดี้ยน และยื่นวีซ่าแทน ตามวีซ่าแทน รับวีซ่าแทนได้ 

3. Employer บริษัทที่ว่าจ้างผู้สมัครเข้าไปทำงานในนิวซีแลนด์  สามารถช่วยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มวีซ่า แต่ไม่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าหรือข้อมูลการเข้าเมือง

4. Education Provider  สถาบันการศึกษาที่รับผู้สมัครเข้าไปเรียน สามารถช่วยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มวีซ่า แต่ไม่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าหรือข้อมูลการเข้าเมือง

 


 

จะเห็นว่า Education Agency เป็นอาชีพพิเศษที่ได้รับการยกเว้น (Exempted from being licensed) และสามารถยื่นวีซ่าแทน "ลูกค้า" ของตนได้โดยไม่ต้องสอบใบอนุญาตเป็น LIA 

 

ปกติแล้ว INZ จะทำเทรนนิ่งให้กับ Education Agency อย่างน้อยปีละ 5-6 ครั้ง เพื่ออัพเดทข้อมูลและเปิดโอกาสให้เอเจนซี่สามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เนื่องจากกฎต่างๆ นั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ตามสถานการณ์ border situation ที่เปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดย INZ จะมีช่องทางเฉพาะให้เอเจนซี่การศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลหรือตามเคสวีซ่านักเรียนที่ยื่นขอไป และแต่ละเอเจนซี่จะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีส่วนตัวสำหรับยื่นขอวีซ่าแทนนักเรียนไว้ในระบบของ INZ   

 

ตีความ "ลูกค้า"

"ลูกค้า" ของ LIA คือผู้ขอวีซ่าประเภททำงาน, คู่สมรส, ลี้ภัย, พลเมืองถาวร

 

"ลูกค้า" ของ Education Agency  ก็คือนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านเรา เพื่อจะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ เป็นคนที่เราสามารถตามเรื่องแทนได้ ส่งเรื่องไปติดตามแล้วอิมฯ จะตอบกลับ สามารถขอฟีดแบ็ค ตรวจสอบความคืบหน้าของวีซ่า ดิสคัสปัญหาของเคสเพื่อนำกลับมาแก้ไข จัดเตรียมและยื่นเอกสารเพิ่มเข้าไปในระบบ สามารถเขียนจดหมายหรืออีเมลไปดีเฟนด์เคสให้กับผู้สมัครได้ สามารถเขียนอีเมลไปเร่งวีซ่าได้ถ้าจำเป็น

 

"ลูกค้า" ของ Education Agency  แบบอ้อมๆ  คือพ่อและแม่ของนักเรียน ซึ่งทาง INZ รู้แหละว่านี่คือคนจ่ายเงินค่าเล่าเรียนตัวจริง และคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น financial guarantor ให้ลูกอยู่แล้วในใบสมัครวีซ่าของลูก พ่อและแม่ก็จะได้ Special treatment จาก INZ คือให้เอเจนซี่การศึกษาสามารถทำเรื่องควบคู่กันไปให้ได้

 

ซึ่งโดยทั่วไปหลังจากพิจารณาว่าลูกมีคุณสมบัติครบที่จะได้ Student Visa; INZ อาจจะ: 

1. อนุมัติ Visitor Visa ให้พ่อแม่ ที่มีความยาวเท่ากับวีซ่านักเรียนของลูก และเป็น Visitor แบบ Multiple (เข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) อยู่ได้นานสุดครั้งละ 1 เดือน  

2. หากพ่อหรือแม่ต้องการติดตามไปอยู่ดูแลลูก ในลักษณะ Guardian Visa ก็จะได้วีซ่าที่สามารถอยู่ได้เท่าอายุวีซ่าของลูก

ประเภทวีซ่าสำหรับนักเรียน  

Immigration New Zealand (INZ)  มีศัพท์เรียกนักเรียนต่างชาติที่เข้าไปเรียนในนิวซีแลนด์ด้วยเงินทุนส่วนตัวว่า Fee Paying Student หรือ Full-Fee Paying (FFP) Student

 • ประเภทวีซ่าสำหรับ FFP คือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราว (Temporary Visa) ประเภทหนึ่ง
 • ระยะเวลานานที่สุดที่วีซ่านักเรียนจะออกให้ คือ 4 ปี 
 • ปกติมีกฎว่าทุกหลักสูตรการเรียนที่มีระยะเวลาเรียน 3 เดือน (12 สัปดาห์) ขึ้นไป จะต้องขอ Student Visa และต้องใช้ใบเสร็จรับเงินยื่นประกอบการขอวีซ่า
 • วีซ่าจะออกให้ตามระยะเวลาที่ปรากฎในใบเสร็จค่าเล่าเรียน แล้วบวกหน้าบวกหลังให้อีก 1 เดือน (รวมเป็น 2 เดือน + ระยะเวลาเรียน) 

 

ในกรณีไปเรียนไม่ถึง 3 เดือน สามารถเข้าไปเรียนได้โดยใช้ Visitor Visa ซึ่งจะดูหลักฐานการลงทะเบียนเรียนและใบเสร็จรับเงินเช่นกันในการพิจารณาให้วีซ่าสั้นหรือยาว 

 

การขอ Student Visa ครั้งแรกต้องขอออกจากประเทศถิ่นกำเนิดเสมอ  แต่การ "ต่ออายุ" วีซ่านักเรียน (Visa Renewal) สามารถต่อในนิวซีแลนด์ได้ 

 


ข้อควรระวัง

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่คนไทยทุกคนต้องขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง (ไม่มีออพชั่นไปขอ Visa on Arrival เมื่อเดินทางถึงปลายทาง) ถ้าหากสายการบินตรวจสอบแล้วท่านไม่มีวีซ่าที่สอดคล้องตรงกับข้อมูลที่สถานทูตจะแชร์กับสายการบินล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง หรือมีวีซ่าที่มีไม่สอดคล้องกับชนิดของตั๋วโดยสารที่ถืออยู่ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง 

นอกจากนั้นการได้วีซ่ายังไม่ใช่การการันตีได้เข้าประเทศ การอนุญาตให้เข้าประเทศอยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินปลายทาง หากท่านถือสิ่งของต้องสงสัยเข้าประเทศท่านอาจถูกส่งกลับ (turn-around) ที่สนามบินปลายทาง 

นักเรียนของ Smart NZ จะได้รับการบรีฟอย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่านพิธีศุลกากรและตรวจ ต.ม. ที่นิวซีแลนด์  

 


 • photo size.jpg
  ภาพถ่ายวีซ่านิวซีแลนด์ควรมีขนาด (กว้าง x สูง) และน้ำหนักภาพ (file size) ตามที่กำหนดข้างล่างนี้

 • SV as a pic.png
  กรุณาคลิกเมนูแบบฟอร์มด้านบน เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่าเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันที่สุด จากหน้าเว็บของ Immigration New Zealand

 • Free_Person_Icon_Vector_.jpg
  นโยบายการให้วีซ่าทำงานหลังจากการเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติ Post-Study Work Rights for International Students in New Zealand

 • bringing family .jpg
  การนำครอบครัวติดตามไปอยู่ด้วยที่นิวซีแลนด์ เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในการแปลและตีความข้อมูลในหน้านี้จะเป็นภาษาอังกฤษตามที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ Immigration New Zealandแสดงพร้อมลิ้งค...

 • faqs.png

Visitors: 163,084