เรียนมัธยมนิวซีแลนด์แบบออนไลน์

Scots College, Wellington โรงเรียนมัธยมเอกชนสหศึกษาในเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เสนอหลักสูตรมัธยมออนไลน์ 'Scots Online' สำหรับนักเรียนมัธยมนานาชาติที่กำลังรอเดินทางเข้านิวซีแลนด์ สามารถทดลองเรียนมัธยมระบบนิวซีแลนด์ได้ก่อน เพื่อจะต่อยอดเดินทางไปเรียนแบบ Face-to-Face เมื่อนิวซีแลนด์เปิดประเทศ 

โดย Scots Online ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อที่ Scots College หรือที่โรงเรียนมัธยมแห่งไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์ 

การได้เริ่มเรียนออนไลน์ก่อนจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียน โดยการนำตัวเองเข้าระบบจะช่วยให้นักเรียนที่มีระดับภาษาไม่สอดคล้องกับช่วงอายุ สามารถเริ่มเรียนในห้องเรียนจริงในระดับชั้นที่เหมาะกับระดับภาษาของตนได้ก่อน เพื่อที่เวลาเปิดประเทศแล้วเดินทางไปเรียนจริง ภาษาจะพัฒนาได้มากพอที่จะสามารถเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุของตนได้โดยไม่ต้องลดชั้นเรียนหรือเสียปีการศึกษาไปเฉยๆ 

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลของโรงเรียน Scots College 

Visitors: 121,027