MASSEY UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยแมสซีย์ เลือกเรียนที่โอ๊คแลนด์ . พาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ หรือ เวลลิงตัน

มหาวิทยาลัยแมสซีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 (พ.ศ.2470)  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยแมสซีย์มีแคมปัส 3 แห่ง คือ Albany Campus ที่เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์, Manawatu Campus ที่เมือง Palmerston North  และแคมปัสทันสมัยใจกลางเมืองที่กรุงเวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์  

ในแต่ละปีแมสซีย์มีนักศึกษาทั้งชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษานานาชาติจำนวนกว่า 30,000 คนเข้าเรียนที่แคมปัสทั้งสามแห่งและเรียนทางไกล (Distanced Learning) ทำให้ Massey เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากเป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์เมื่อไม่นับจำนวนนักศึกษานานาชาติอีกประมาณ 3,000 คนต่อปี ซึ่งหลักสูตร Distanced Learning ของ Massey ได้รับการยอมรับว่าดีเยี่ยมเป็นอันดับ 5 ของโลก และมีจำนวนนักศึกษาต่อปีที่เรียนทางไกลอยู่ที่ประมาณ 14,000 คน 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี โท เอก และบัณฑิตศึกษา (Graduate Studies) โดยแมสซีย์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสาขาการบิน (Aviation), การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง (Dispute Resolution), สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine) และ นาโนศาสตร์ (Nanoscience or Nanotechnology or Nanotech) 

หลักสูตร Veterinary ของ Massey (อันดับ 19 ของโลก) ได้รับการรับรอง (accredited) โดย The American Veterinary Medical Association และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา และสหราชอาณาจักร

หลักสูตร AG (Agriculture) ของ Massey มีอันดับ ranking สูงที่สุดในนิวซีแลนด์และอยู่อันดับ 34 ของโลกจากการประเมินของ QS Subject Ranking ประจำปี 2021

หลักสูตร Bachelor of Aviation (Air Transport Pilot) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นวุฒิที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001-2000 และยังเป็นดีกรีแรกที่ไม่ใช่วิศวกรรมศาสตร์ (first non-engineering degree) ที่ได้รับการรับรองจาก the Royal Aeronautical Society ตั้งแต่ปี 1998

 

 

 

 

MASSEY QUICK FACTS

Location / campuses

 • Auckland
 • Manawatū (Palmerston North) 
 • Wellington
 • Distance learning 

Year established: 1927 

Numbers of students:  Student headcount 31,501 

Specialisation/s

 • 5 star rating across 9 categories
 • Top 3% of universities in the world
 • Top 300 in the world for graduate employability
 • 25th in the world for veterinary science 
 • 30th in the world for agriculture 
 • Top 100 in the world for nursing
 • Top 100 in the world for accounting and finance
 • Total of 15 subjects ranked in the top 300 in the world
 • 38th in the world for internationalisation

 


  MASSEY UNIVERSITY CAMPUSES IN 3 CITIES
 

Manawatu Campus เป็นแคมปัสแรกสุดของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมือง Palmerston North ตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของเกาะเหนือ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักอธิการบดี ฝ่ายบริหาร  คณะที่สอนที่นี่มี the College of Humanities และ Social Sciences, College of Science และ Massey Business School แคมปัสมานาวาตูยังเป็นที่ตั้งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (แห่งเดียวในนิวซีแลนด์) และ Agricultural Science แคมปัส Manawatu มีนักศึกษาประมาณ 9 พันคน และมีที่พักสำหรับนักศึกษาอยู่ในแคมปัส

Albany Campus อยู่ที่เมือง Auckland เกาะเหนือ ซึ่งเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของนิวซีแลนด์ แคมปัส Albany ตั้งอยู่ในฝั่ง North Shore City ในย่าน Albany ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยระดับกลางบนและสถานประกอบการขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง สองคณะที่ใหญ่ที่สุดของ Albany Campus คือ Science และ Business โดย College of Science เป็นที่ตั้งของ the New Zealand Institute for Advanced Study แคมปัส Albany มีนักศึกษาประมาณ 7,000 คน และมีที่พักสำหรับนักศึกษาอยู่ในแคมบัส

Wellington Campus ตั้งอยู่ที่เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เกิดจากการควบรวมมหาวิทยาลัย Massey กับ Wellington Polytechnic เมื่อปี 1999 โดย Wellington Polytechnic ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1886 และมี School of Design ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแมสซีย์ เวลลิงตันแคมปัสตั้งอยู่ใน New Zealand Dominion Meseum building  แคมปัส Wellington สอน Design ในชื่อของ College of Creative Arts (คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นฤมิตศิลป์), Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์), Communication & Journalism (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) เวลลิงตันแคมปัสมีนักศึกษาจำนวนกว่า 4,000 คน 

Extramural การเรียนสอนทางไกล เริ่มต้นเมื่อปี 1960 โดยแมสซีย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบสอนทางไกลที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ แมสซีย์เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น มีวิธีเรียนสอนที่สร้างสรรค์ทันสมัย และใช้การสอนออนไซต์กับออนไลน์ผสมกันใน blended mode มานานแล้ว มหาวิทยาลัยนำเอา Moodle ซึ่งเป็น LMS (Learning Management System) ดั้งเดิมมาปรับใช้เป็นระบบใหม่เรียกว่า Stream  

Why choose Massey University

science-student-group.jpgStudying at Massey University is about doing things differently. It’s about shaping the world, by coming up with innovative, practical solutions and ideas for how we can live our lives in a better way.

Massey is New Zealand’s national university, with around 34,000 students as well as a presence in twenty nations around the globe. About half our students study through Massey’s virtual (distance) campus. Each year, more than 5000 international students from more than 100 countries find a warm and welcoming environment at our three North Island campuses in Auckland, Palmerston North and Wellington.

Massey University has a proud 125-year history and has been offering distance learning for more than half a century. We are sought-after throughout the world for our innovation and excellence. Massey has a strong global outreach with a campus in Singapore and connections with alumni and students located throughout the world.

International rankings, accreditations and associations

Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings

Highlights

 • Ranked in the top 300 universities in the world
 • 5 stars plus rating
 • 19th in the world for veterinary science
 • 34th in the world for agriculture

2021 QS broad subject area rankings

 • Arts & Humanities - Top 100
 • Life Sciences & Medicine - Top 400
 • Social Sciences Management - Top 350

2021 QS specific subject rankings

 • Veterinary Science – 19th
 • Agriculture and Forestry – 34th
 • Art & Design – Top 100
 • Communications and Media Studies - Top 150
 • Education – Top 200
 • Accounting & Finance – Top 200
 • Geography - Top 200
 • Economics & Econometrics – Top 300
 • Environmental Sciences – Top 250
 • Psychology – Top 250
 • Sociology – Top 250
 • Biological Sciences – Top 400
 • Business & Management Studies – Top 300
 • Engineering: Chemical – Top 400
 • Mathematics – Top 400
 • Computer Science and Information Systems – Top 500
 • Engineering: Electrical Engineering – Top 500
 • Chemistry – Top 600
 • Physics & Astronomy - Top 600
 • Nursing - Top 150

Shanghai Ranking

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020

 • Agricultural Sciences: 1st in New Zealand, top 200
 • Biotechnology: 1st equal in New Zealand, top 300
 • Business Administration: 1st in New Zealand, top 150
 • Communication: 1st in New Zealand, top 200
 • Political Sciences: 1st equal in New Zealand, top 400
 • Veterinary Sciences: 1st in New Zealand, top 75
 • Biological Sciences: 2nd equal in New Zealand, top 500
 • Economics: 2nd equal in New Zealand, top 400
 • Environmental Science & Engineering: 2nd equal in New Zealand, top 500
 • Food Science & Technology: 2nd in New Zealand, top 75
 • Management: 2nd equal in New Zealand, top 500
 • Nursing: 2nd in New Zealand, top 150
 • Geography: 3rd equal in New Zealand, top 300
 • Clinical Medicine: 4th in New Zealand, top 500
 • Ecology: 4th equal in New Zealand, top 300
 • Education: 4th in New Zealand, top 300
 • Public Health: 4th in New Zealand, top 300
 • Hospitality and Tourism Management: 5th equal in New Zealand, top 150
 • Earth Sciences: 6th in New Zealand, top 500 

Accreditations & associations

Online and distance

College of Creative Arts

 • Ranked second in the Asia Pacific for design concept by global design agency Red Dot
 • National Association of Schools of Art and Design (NASAD) - the first art and design school outside of North America to be awarded ‘Substantial equivalency’ by the US accreditation body
 • The Fab Lab is Australasia’s first digital fabrication laboratory affiliated to the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the US

College of Health

 • Asia Pacific Association for Social Work Education (APASWE)
 • International Association of Schools of Social Work (IASSW)
 • Institution of Occupational Safety and Health (UK)
 • Nursing Council of NZ
 • New Zealand Dietitians Board
 • Social Workers Registration Board

College of Humanities and Social Sciences

 • New Zealand Planning Institute
 • New Zealand Psychologists' Board
 • Education Council of Aotearoa New Zealand
 • New Zealand Speech Language Therapists Association

College of Sciences

 • American Veterinary Medical Association (AVMA)
 • Australasian Veterinary Boards Council
 • Canadian Veterinary Medical Association
 • Chartered Institute of Logistics & Transport
 • Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS)
 • Chartered Quality Institute
 • Illuminating Engineering Society of Australia and New Zealand
 • Institute of Food Technologists (IFT)
 • Institute of IT Professionals NZ (IITP)
 • Medical Sciences Council of New Zealand
 • NZ Institute of Quantity Surveyors (NZIQS)
 • Royal College of Veterinary Surgeons
 • The Pacific Association of Quantity Surveyors (PAQS)
 • The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • The Washington Accord for Engineering through the Institution of Professional Engineers New Zealand (IPENZ)

Massey Business School

 • Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication (ACEJMC)
 • Arbitrators' and Mediators' Institute of New Zealand
 • Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)
 • Association of MBAs (AMBA)
 • Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
 • Chartered Accountants Australia and New Zealand
 • Chartered Financial Analyst Institute (CFA) Program Partner
 • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
 • Civil Aviation Authority of New Zealand
 • CPA Australia (Certified Practising Accountants)
 • Institute of Financial Advisors
 • Property Institute of New Zealand
 • Real Estate Institute of New Zealand
 • Royal Aeronautical Society
 • The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • SAS certification
 • Valuers Registration Board

 


University preparation หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

If you need to improve your academic requirements for admission to Massey, our pathway programmes will give you the necessary skills for admission and successful study.

Our pathway programmes are designed by world-class teaching and academic staff to help students move easily into their chosen degree programme. Professional and Continuing Education (PACE) at Massey University provides students with flexible options to meet their individual study needs.

 

 


English language programmes  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

If you need to improve your English language skills in order to meet requirements for admission to Massey, our English language pathway programmes will give you the necessary skills for admission and successful study. All classes are tailored to students English language level with content related to the programme of study they wish to pursue. The focus is on the key skills of reading, writing, speaking and listening.


PROGRAMMES
English Language Proficiency
Foundation Certificate in Academic English
Foundation Certificate in Advanced Academic English

 

เรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำระบบสอนออนไลน์ | เทอม 2 เปิดเทอม 12 กรกฎาคม 2021

International students can study online with Massey from anywhere in the world without needing to travel to New Zealand. Start your studies online to progress your qualification and easily transition to face-to-face on campus study when New Zealand’s border restrictions are eased – even if that is in the middle of the semester. To help give you a variety of options while COVID-19 restrictions apply, the University has a wider array of online courses on offer in semester two.

ขณะนี้นักศึกษานานาชาติสามารถเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยแมสซีย์จากทุกมุมโลกระหว่างรอเดินทางมานิวซีแลนด์  เริ่มเรียนออนไลน์ได้ทันทีเพื่อจะเรียนต่อเนื่องแบบ face-to-face ที่แคมปัสได้อย่างง่ายดายหลังจากนิวซีแลนด์เปิดประเทศ สามารถรับเข้าเรียนต้นเทอมหรือกลางเทอม  มีหลักสูตรออนไลน์หลากหลายให้เลือกเรียน

คลิกเพื่อดูข้อมูลคณะและภาควิชา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 99,614