วีซ่าติดตาม | Bringing Family Member


การนำครอบครัวติดตามไปอยู่ด้วยที่นิวซีแลนด์ 

เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในการแปลและตีความ 

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นภาษาอังกฤษตามที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์ของ Immigration New Zealand  

แสดงพร้อมลิ้งค์ที่ติดมาจากเว็บ INZ 


โปรดทราบว่า Immigration New Zealand มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนว่าการให้คำปรึกษาวีซ่าและข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน้าที่ของ Licensed Immigration Advisor (LIA) 


โดย Education Agency ถูกจำกัดบทบาทหน้าที่ ถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มที่ "ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อจะให้คำปรึกษาวีซ่า" แต่ก็มีข้อจำกัดให้สมัครและให้คำปรึกษาวีซ่าได้เฉพาะวีซ่านักเรียนแบบ FFP (Fee Paying Student Visa) เท่านั้น


ทางเอเจนซี่จึงจะไม่สามารถช่วยหรือให้คำปรึกษาคู่สมรสของท่านสมัครวีซ่าประเภททำงาน (Work Visa) 

แต่เรามีนักเรียนเก่าเป็น LIA และสามารถติดต่อให้ท่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง 

 

ด้านล่างเป็นข้อมูลจากเว็บของ Immigration New Zealand ที่คัดลอกมาโดยไม่ดัดแปลงใดๆ 

ท่านสามารถคลิกลิ้งค์เพื่ออ่านข้อมูลต้นฉบับ

 


 

 

Bringing family if you have a student visa

All students can support visitor visas for their partners and children. Some can also support a work visa for their partners, or student visas for their children. 

 

Visa your family can apply for

If you hold a student visa, you can support a visitor visa for your partner and children. You may also be able to support a work visa for your partner, or student visas for your dependent children. 

How we define family

 

Visitor visa

With a visitor visa your partner and child can:

 • visit you while you are studying in New Zealand, and
 • stay for the same length of time as your student visa.

  Partner of a Student Visitor Visa

  Child of a Student Visitor Visa

 

Work visa

With a work visa your partner can:

 • work in any occupation and for any employer in New Zealand
 • stay for the same length of time as your student visa

 Partner of a Student Work Visa

 

Student visa

If your dependent children get student visas, they can study at any primary or secondary school in New Zealand as domestic students.

→ Dependent Child Student Visa

 

Who can support visas for family

If you are studying a Doctor of Philosophy (PhD) at a New Zealand university or as an MFAT-funded NZ Scholarship student (excluding Short-term Training Scholarships and English Language Training for Officials Scholarships) you can support:

 • visitor visas for your partner and dependent children
 • a work visa for your partner
 • student visas for your dependent children

 

If you are studying a level 9 or 10 qualification, or a level 7 or 8 qualification that is included on our Long Term Skill Shortage List, you can support:

 • visitor visas for your partner and dependent children
 • a work visa for your partner.

 

If you are studying under a New Zealand Government approved student exchange scheme you can support: 

 • visitor visas for your partner and dependent children
 • student visas for your dependent children.

 

If you are studying for any other qualification you can support visitor visas for your partner and children.

 

When your partner can support student visas for your children

In some circumstances you may be able to support a work visa for your partner, but not a student visa for your dependent children. However, if your partner applies for a work visa as the partner of a student, then they may support student visas for your children.

For example, if you are studying a level 8 qualification that is included on the Long Term Skill Shortage List, you can support a work visa for your partner, but not student visas for your dependent children. This means:

 • you apply for a student visa
 • your partner applies for a work visa, as the partner of a student
 • your children apply for student visas as dependent children of your partner (who has a work visa).

 

→ Bringing family if you have a work visa

 

ดูข้อมูลต้นฉบับ จากเว็บของ Immigration New Zealand 

Visitors: 160,562