หลักสูตรออนไลน์ | ONLINE DELIVERY


 • 2.jpg
  หลักสูตรระดับปริญญาแทบทุกหลักสูตรในนิวซีแลนด์ สามารถเรียนออนไลน์ได้เลยระหว่างที่รอนิวซีแลนด์เปิดประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในนิวซีแลนด์ได้ปรับใช้ระบบ Online now, Onshore soon มาตั้งแต...

 • 5.jpg
  LEARNING ENGLISH ONLINE NOW, ONSHORE SOON! เรียนภาษาออนไลน์ได้เดี๋ยวนี้ออนชอร์ในไม่ช้า...

 • 6.jpg
  หลักสูตร University Foundation เป็นหลักสูตรออนไลน์ประเภทที่ "เวิร์ค" ที่สุด สำหรับยุคโควิด นักเรียนจะใช้เวลาระหว่างที่นิวซีแลนด์ยังปิดประเทศอยู่ "เตรียมความพร้อม" โดยการเรียนหลักสู...

 • android apps.jpg
  Scots College, Wellington โรงเรียนมัธยมเอกชนสหศึกษาในเมืองเวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เสนอหลักสูตรมัธยมออนไลน์ 'Scots Online' สำหรับนักเรียนมัธยมนานาชาติที่กำลังรอเดินทางเข้าน...
Visitors: 160,559