ประกาศของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT)

 

 

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศใช้แอพพลิเคชั่น AOT Airports เป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการเฝ้าระวังสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถเฝ้าระวัง หากมีเหตุการที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้ทันท่วงที จึงขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

เมื่อดำเนินการเสร็จ จึงจะเข้าด่าน ต.ม. แสดงหลักฐาน ต.8 ต่อเจ้าหน้าที่ แล้วจึงจะเข้าสู่ประเทศไทยได้

 

ขั้นตอนที่ 1.  เชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในสนามบิน และทำการดาวน์โหลดแอพ AOT Airports ผ่าน App Store สำหรับ iOS หรือ Google Play สำหรับ Android

ขั้นตอนที่ 2. สมัครสมาชิกใน Application สแกนบอร์ดดิ้งพาส พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 3. เลือกแบนเนอร์ COVID-19,  ถ่ายรูปพาสปอร์ต และกรอกข้อมูลเอกสาร ต.8 ให้ครบถ้วน

อ่านวิธีใช้ และดูข้อมูลละเอียดได้ที่  https://bit.ly/37r0Eix

Visitors: 61,513