ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)


ติดตามสถานการณ์ Corona2019

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

guidelines-on-the-carriage-of-alcohol-gel-hand-sanitizers
s__42336259
 
 
 
250363-02
infographic-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8e%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a
Visitors: 61,510