วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์

วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ 

ร้านค้าทุกร้านรวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่ง ต้องหยุดทำการ และให้ลูกจ้าง / พนักงาน พักผ่อน ในวันต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน (Good Friday)  


ทุกสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ 

ม่ว่าจะมีการสอนออนไลน์อยู่ในขณะนี้หรือไม่ จะปิดทำการในวันต่อไปนี้  (ไม่มีการเรียนการสอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์) และนักเรียนควรเริ่มวางแผน ว่าจะใช้เวลาว่างนี้อยู่บ้านทำอะไร

Good Friday ศุกร์ที่ 10 เมษายน

Easter Monday จันทร์ที่ 13 เมษายน

Easter Tuesday อังคารที่ 14 เมษายน 

Visitors: 61,508