ซื้อของออนไลน์ส่งให้ลูกในช่วง Lockdown


  • easter eggs.png
    วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ร้านค้าทุกร้านรวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่ง ต้องหยุดทำการ และให้ลูกจ้าง / พนักงาน พักผ่อน ในวันต่อไปนี้วันศุกร์ที่ 10 เมษายน (Good Friday)ทุกสถาบันการศึกษาในนิ...

  • snack box png.png
    สมาร์ท เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น เปิดบริการพิเศษสำหรับนักเรียนของเราที่อยู่ในนิวซีแลนด์ บริการส่งของกินให้น้องๆ ที่ 'ติดเกาะ' ได้มีของกินอร่อยๆ ไม่ขาด ไม่อด ในระหว่างช่วงเก็บตัวหนีโควิด...


Visitors: 61,501