Summer Course เมษายน 2561 | APRIL 2018

STATUS: Trip Completed   

วิธีกรอกและยื่นใบสมัคร: 

1. คลิกที่ PDF ใบสมัครด้านบน เพื่อเปิดเอกสาร

2. เมื่อเอกสารเปิดออกแล้ว ให้เลื่อนเม้าส์ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดเป็นรูปลูกศรชี้ลง ให้คลิกที่ลูกศรเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดเอกสารลงในเรื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (ถ้าไม่ดาวน์โหลดและพยายามพิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มทันทีในตอนนี้จะพิมพ์ได้แค่ภาษาอังกฤษและไม่สามารถกด SUBMIT ONLINE ได้)

3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วกรุณาเลือกพาธให้กับเอกสารดาวน์โหลดว่าจะเซฟเก็บไว้ที่ไหน

4. เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ได้เซฟเอกสารไว้ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

5. พิมพ์หรือคลิกเม้าส์ในช่องที่ต้องการ เพื่อกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร (1 หน้า)

6. พิมพ์เสร็จแล้วกด SAVE หรือ SAVE AS เพื่อบันทึกข้อมูลกันหาย

7. แล้วกดปุ่ม Submit Form ที่มุมบนขวาเหนือแบบฟอร์ม เพื่อส่งแบบฟอร์มใบสมัครแบบออนไลน์ไปยังเจ้าหน้าที่ ระบบจะถาม Email Address และชื่อของท่าน เมื่อกรอกสองอย่างนี้เสร็จแล้วให้กด Send ระบบจะขึ้นข้อความระบุการส่งสำเร็จ โดยปกติเจ้าหน้าที่จะได้รับใบสมัคร 3- 5 นาที หลังท่านคลิก send 

8. หากพบปัญหาในการ Submit Form ออนไลน์ ท่านยังสามารถส่งใบสมัครที่เซฟข้อมูลไว้แล้วนี้มาทางอีเมล์ได้ตามปกติในรูปแบบเอกสารแนบ (attachment)

9. กรุณาส่งเอกสารอีก 4 รายการที่ระบุท้ายใบสมัครตามมาทางไลน์หรืออีเมล์ เพื่อจบขั้นตอนการสมัครค่ะ 

10. หลังจากได้รับใบสมัครของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันว่ายังมีที่ว่างหรือไม่ แล้วทำอินวอยซ์ส่งให้ท่านเพื่อชำระค่าใช้จ่ายงวดแรก หลังรับโอนแล้วจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทันทีทางอีเมล์ จัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงพร้อมเอกสารโครงการและข้อมูลการเตรียมตัวให้ท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับชำระค่าใช้จ่ายงวดแรกค่ะ

PHOTOS FROM OUR PREVIOUS TRIPS & PLACES TO BE FOR THE 2018 TRIP

Visitors: 160,569