Craighead Diocesan School ก่อตั้งขึ้นในปี.. 1911 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนกึ่งเอกชน  ตั้งอยู่ในตัวเมือง Timaru ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Christchurch เป็นโรงเรียนในเครือแองกลิกันแห่งเดียวในเซาท์แคนเทอเบอรี่ 

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Craighead Diocesan School 

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Secondary School (Year 7-13)

ประเภทโรงเรียน 

State: Integrated

หลักสูตรที่เปิดสอน 

NCEA

School gender 

Girls School

เดไซล์ 

10

ประเภทที่พัก

มีหอพักนรประจำ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

379  (July 2021) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

9  (July 2021) 

Gender Composition 

Girls 100% 

Ethnic composition 

Pākehā

Māori

Domestic Asian

Other

  86%

  4.5%

  3%

  4%

Physical address 

1 Wrights Avenue, Timaru

School telephone 

03-6886074 

Website 

http://www.craighead.school.nz 

 

 

Craighead Diocesan School NCEA Results 2020

Level 1 

98% 

Level 2 

95%

Level 3 

97%

Visitors: 121,018