YOOBEE ACG School of Design | Auckland, Wellington, Christchurch, Tauranga (Digital Media, Web Development , Animation, Graphic Design)

ACG Yoobee เป็นสถาบันการสอนดิจิตอลดีไซน์และมัลติมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ สอนวิชาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกราฟฟิกดีไซน์ การออกแบบเว็บไซต์ การถ่ายทำภาพยนตร์ แอนิเมชั่น & กราฟฟิก 3 มิติ และการออกแบบเกมส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาขณะกำลังศึกษาและทันทีที่เรียนจบ สถาบันใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดตามจริงที่ใช้ในวงการมัลติมีเดียในการสอน นักศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการเทรนใดๆ อีกจากบริษัทที่ได้งาน

หลักสูตร Certificate และ Diploma ของ ACG Yoobee เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนเฉพาะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือเรียนต่อเนื่องก็ได้  นักศึกษาส่วนหนึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของ ACG Yoobee คือ Diploma Level 7  จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้าน Digital Graphic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ ACG Yoobee ทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศนิวซีแลนด์ โดยใช้เวลาเรียนเพิ่มเติมอีกเพียง 1 หรือ 2 ปี ก็จะได้วุฒิปริญญาตรี 

 

มหาวิทยาลัยที่เป็น Partner Universities (Providing Direct Degree Pathway Programme สำหรับ นศ.ของ Yoobee)

1)      Whitecliffe College of Arts and Design, Auckland เรียน 2 ปีได้วุฒิ  Bachelor of Fine Arts (BFA)

2)      University of Canberra เรียนอีกแค่ 1 ปี ได้วุฒิ Bachelor of Graphic Design 

3)      Wintec, Hamilton เรียนอีกแค่ 1 ปี ได้ปริญญาตรี Bachelor of Media Arts (Visual Arts)

4)      Massey University ไม่ต้องจบ L7 แค่จบ L5 หรือ L6 จาก Yoobee ก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีปี 2 หรือปี 3 ได้ทันที จบแล้วได้ปริญญาตรี Bachelor of Creative Media Production (หลักสูตรปกติ 3 ปี) หรือ Bachelor of Design (Hons) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกียรตินิยม 4 ปี


การรับนักศึกษาใหม่เข้าเรียน 

นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าเรียนหลักสูตร Diploma ทุกคน จะต้องมี Port Folio และจบการศึกษา Level 2 หรือเทียบเท่า (จบ ม.6 หรือ Year 12 และเคยลงวิชากราฟฟิคในระดับมัธยม)  

นักศึกษาใหม่ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า และไม่เคยเรียนวิชากราฟฟิคมาก่อน หรือยังไม่มี Port Folio เป็นของตนเอง จะต้องลงเรียนหลักสูตร Certificate in Digital Media (iCreate) ก่อนการเรียนหลักสูตร Diploma 

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ระดับภาษายังไม่ถึง IELTS 5.5 สามารถลงเรียนหลักสูตร Certificate in English & Digital Design Level 3 ความยาวหลักสูตร 24 สัปดาห์ ซึ่งจะเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทางให้กับนักเรียน ควบคู่กับการสอนหลักสูตร Digital Media 

  

 


การทำงานระหว่างเรียน 

  • นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้สูงสุด 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ตลอดอายุการลงทะเบียนเรียน และทำได้เต็มเวลา 8 ช.ม.ต่อวันในช่วง Semester Break, Summer Vacation
  • สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานหรือทำงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา ทางสถาบันมีทีมจัดหางานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในทั้งสี่แคมปัส  

การทำงานหลังจากเรียนจบ (ข้อมูลอัพเดทปี 2016) 

  • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา Level  7 (เทียบเท่าปริญญาตรี) ขึ้นไป สามารถยื่นขอ Post Study Work Visa - Open (Graduate Job Search Visa) ซึ่งมีอายุวีซ่า 12 เดือนนับจากวันสำเร็จการศึกษา 
  • ผู้สมัครหนึ่งคนมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าชนิดนี้หนึ่งครั้ง 
  • หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีระยะเวลาเรียน 30 สัปดาห์ขึ้นไป และเรียนที่นิวซีแลนด์เท่านั้น (เรียนทางไกลไม่เข้าข่าย)
  • งานที่จะทำจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าบริการทางเพศหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • วีซ่าชนิดนี้ไม่อนุญาตให้ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าติดตามหรือ dependent visa ให้กับคู่สมรสหรือบุตรภายในใบสมัครวีซ่าเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คู่สมรสและ/หรือบุตรสามารถยืนสมัครวีซ่าของตนต่างหากโดยแสดงหลักฐานความเกี่ยวข้องกับท่าน และหากใบสมัครได้รับการอนุมัติ คู่สมรสหรือบุตรจะสามารถอยู่ในนิวซีแลนด์ได้เท่ากับระยะเวลาวีซ่าของท่าน วีซ่าทำงานของท่านจะต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือน ในวันสมัครวีซ่าของคู่สมรสและ/หรือบุตร
  • Education Agency ไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Work Visa หรือ Residence Visa เราจะรับปรึกษาเฉพาะ Student Visa และ Visitor Visa เท่านั้น 
  • หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการทำงานในนิวซีแลนด์หลังจากเรียนจบ กรุณาติดต่อสถาบันการศึกษาของท่าน หรือติดต่อ New Zealand Immigration Advisor

             


                     

       

Visitors: 61,510