ACG NZMA | New Zealand Management Academy | Auckland (Cookery, Hospitality, Business)

NZMA ภูมิใจเสนอหลักสูตรการเรียนมาตรฐานระดับนานาชาติ ด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

สถาบัน NZMA เปิดทำการในปี 2528 ปัจจุบันมี 3 แคมปัส มีจำนวนนักศึกษากว่า 2,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษานานาชาติประมาณ 600 คน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Category 1 ที่มีความเป็นเลิศในด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

จุดเด่นและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก (15-20 คน) สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเป็นบุคคลในวงการของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
 • เรียนร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และนักเรียนจากหลากหลายประเทศ (บางสถาบันที่สอนหลักสูตรเดียวกันมีแต่นักเรียนต่างชาติ ไม่มีนักศึกษา local เลย) 
 • มีหลายแคมปัส แต่ละแคมปัสเน้นสาขาวิชาไม่เหมือนกัน 
 • เป็นสถาบันในเครือ ACG ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ จึงมีความมั่นคงทางการเงินสูง
 • โลเคชั่นใกล้จุดขึ้นลงรถบัส รถไฟ (Transportation Hub) ตรงข้ามศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ เดินทางสะดวกจากทุกมุมเมือง
 • มีโปรแกรม Paid Internship ในบางสาขาวิชา (ได้ทั้งเงินและประสบการณ์ทำงาน ซึ่งเอาไปใช้อ้างอิงในการสมัครงานได้) 
 • เป็นสถาบัน Category 1 ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก NZQA  วุฒิที่ได้สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก 
 • อัตราค่าเล่าเรียนที่ประหยัด ไม่แพงจนจับต้องไม่ได้ 
 • ระดับชั้นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทีละก้าว ทีละสกิล ทำให้นักศึกษามีโอกาสเต็มที่ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน
 • Facilities ชั้นเลิศ นักเรียนจะได้เรียนทฤษฎี พร้อมปฏิบัติงานในสถานที่ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเหมือนในโลกของการทำงาน สถาบันจัดให้มีจำนวนห้องปฎิบัติงานเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ไม่ต้องแย่งกันใช้ 
 • เจ้าหน้าที่แผนกอินเตอร์ที่เอาใส่ใจ ดูแล และสนใจในเป้าหมายของนักเรียน ทั้งที่เป็นเป้าหมายทางการเรียน และเป้าหมายการประกอบอาชีพ
 • สถาบันจัดให้มี Career Fair ทุกปี เพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนได้มีโอกาสยื่น CV โดยตรงถึงมือของผู้ประกอบการชั้นนำของนิวซีแลนด์  และจัดนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประลองฝีมือต่างๆเป็นประจำ ทั้งเพื่อท้าทายความสามารถของนักศึกษา และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน จนปัจจุบัน NZMA เป็นชื่อที่ "ขายได้" และ "ขายดี" สำหรับผู้ประกอบการในนิวซีแลนด์ ซึ่งเห็นความแตกต่างของคุณภาพนักศึกษาที่จบจากที่นี่ กับที่จบสาขาเดียวกันจากที่อื่น 

 

 

หลักสูตรของ NZMA

หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาของ NZMA เป็นหลักสูตรที่เพิ่มคุณวุฒิให้กับนักศึกษา และจะช่วยสร้างโอกาสการทำงานในด้านการโรงแรม การปรุงอาหาร และการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะหลักสูตร Cookery มีเรียนทั้งภาคทฤษฎี ฝึกปฎิบัติในโรงเรียนและร้านอาหารจำลองที่ขายอาหารจริงๆ และยังมีโปรแกรมฝึกงานแบบ Paid Internship ซึ่งนักศึกษาจะได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของนิวซีแลนด์ บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักเรียนจะได้รับอนุญาตจากอิมมิเกรชั่นให้สามารถทำงานเต็มเวลา (เกินกว่าสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง) เป็นเวลารวมกัน 600 ชั่วโมง 

ทุกหลักสูตรของ NZMA ได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ คุณวุฒิจากทางสถาบัน NZMA ยังสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ 

นักเรียนของ NZMA ได้รับเหรียญรางวัลมากมายจากการแข่งขันประกอบอาหารและสร้างสรรค์เมนู ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

เกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป | จบการศึกษาระดับม.6 หรือเทียบเท่า | มีผล IELTS 5.0-6.0 หรือเทียบเท่า 

นักศึกษานานาชาติจะเรียนที่วิทยาเขตซิลเวียพาร์ค

โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยจากหลายชนชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งในนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ติดหนึ่งในสามของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ซิลเวียพาร์คเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในโอ๊คแลนด์และวิทยาเขตนานาชาติแห่งใหม่ล่าสุดของ NZMA (เปืดทำการเมื่อปี 2014 โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์มาเป็นผู้เปิดป้าย) ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน วิทยาเขตซิลเวียพาร์คเป็นแคมปัสซึ่งสร้างขึ้นสำหรับฝึกอบรมการโรงแรมและหลักสูตรการปรุงอาหารโดยเฉพาะ สามารถรับนักเรียนได้ถึง 800 คน ทั้งจากนิวซีแลนด์และจากทั่วโลก

NZMA วิทยาเขตซิลเวียพาร์ค มีทุกอย่างที่นักศึกษาต้องการ ได้แก่

 • ห้องเรียนและฝึกอบรมระดับมาตรฐานสากล อันประกอบด้วยคาเฟ่ที่นักเรียนดำเนินการเอง ห้องเรียนการปรุงอาหารที่เสมือนห้องครัวจริง เคาน์เตอร์ฝึกการทำกาแฟ ค็อกเทลบาร์ และร้านอาหาร
 • คาเฟ่สำหรับนักเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
 • นักศึกษาจากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งนักศึกษานิวซีแลนด์ด้วย
 • พนักงานจากหลายเชื้อชาติ นอกเหนือจากพนักงานชาวนิวซีแลนด์

 

 

 

 


 • NZMA-logo-no-strapline-300x207.png
  Cookery Programme Certificate In Cookery Level 3 (NZ2100) Certificate In Cookery Level 4 (NZ2101) Diploma in Professional Cookery Level 5 (PC2003) Duration 20 weeks ...

                                 

     

  |     

Visitors: 64,376