Auckland University of Technology (AUT) (Māori: Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau) เป็นมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2000 ในอดีตใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิค (ก่อตั้งขึ้นในปี 1895) ก่อนจะได้รับสถานะมหาวิทยาลัย

 

AUT มีนักศึกษามากกว่า 29,000 คนในปี 2018 รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 4,194 คน จาก 94 ประเทศ นักเรียนของ AUT มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลาย รวมถึงนิวซีแลนด์ ยุโรปเอเชีย เมารี และปาซิฟิกา 

AUT มีพนักงานประจำเทียบเท่า 2,474 คนในปี 2559 รวมทั้งทั้งมืออาชีพและนักวิชาการ

 

สถาบันที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนจะเป็นผู้จัดหาที่พักตามชนิดของที่พักที่นักเรียนระบุในใบสมัคร โดยประเภทของที่พักที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนเป็นสำคัญ

 

นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์แบบที่เรียกว่า “โฮมสเตย์” เท่านั้น ไม่มีออพชั่นให้พักที่พักแบบอื่นด้วยเหตุผลในเรื่องความปลอดภัย

 

ผู้เรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีอิสระที่จะเลือกพักที่พักแบบใดก็ได้ 

 

สถาบันการศึกษาทุกแห่งที่รับนักเรียนต่างชาติให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบ้านที่เหมาะสมเข้ามาเป็นโฮมสเตย์ของสถาบัน ครอบครัวที่สมัครเป็นโฮมสเตย์จะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบบ้าน และเจ้าของบ้านหรือผู้อาศัยที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจของนิวซีแลนด์

 

ค่าโฮมสเตย์รวมสิ่งต่อไปนี้ :

ห้องนอนส่วนตัว เป็นสัดส่วนไม่ต้องแชร์กับใคร

เครื่องใช้จำเป็น ตู้ โต๊ะทำงานสำหรับทำการบ้านอ่านหนังสือ

เครื่องนอนครบชุด ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์ทำความร้อนให้ความอบอุ่นและแสงสว่าง

ค่าอาหาร 2 หรือ 3 มื้อต่อวัน ขึ้นอยู่กับสถาบันภาษาจะกำหนดในตารางค่าใช้จ่าย

บริการซักรีดเสื้อผ้า โดยโฮสต์จะเป็นคนทำให้ หรือนักเรียนขอทำเองแล้วแต่จะตกลง

Visitors: 63,709