Campbells Bay School, Auckland

โรงเรียนประถมสหศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยระดับดีของนอร์ธชอร์ซิตี้ รับนักเรียนตั้งแต่ Year 1-6

 

เป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่ของรัฐ

 

มีจำนวนนักเรียน 853 คน (1 ก.ค.2016) แบ่งออกเป็น

> ชาวนิวซีแลนด์ผิวขาว 516 คน

> ชาวเมารี 23 คน

> ชาวเอเชียชาติต่างๆ ที่เป็นนักเรียน Domestic (พ่อแม่อยู่ที่นี่ จ่ายค่าเรียนเรทพลเมือง) 246 คน  ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียเชื้อสายจีน

> เชื้อชาติอื่นๆ 40 คน

> นักเรียนอินเตอร์ (Full-Fee Paying International Students) 28 คน

 

โรงเรียนมี facilities เพียบพร้อม เป็น ICT School เป็นโรงเรียนที่มีระบบการดูแลนักเรียนดี  มีระบบสั่งอาหารเที่ยงออนไลน์ มีศูนย์รับดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน

Pasteral Care ที่่ รร แคมป์เบลเบย์ - สิ่งที่ท่านและลูกจะได้รับ จากการไปเรียนที่นี่ (โรงเรียนรับนักเรียนอินเตอร์ที่มีพ่อหรือแม่ไปอยู่ดูแลด้วย Guardian Visa เท่านั้น)

 

1. Director of International Students จะสัมภาษณ์นักเรียนด้วยตนเองเทอมละสองครั้งเป็นอย่างน้อย (เทอมละ 2 ครั้ง เท่ากับปีละ 8 ครั้ง ถือว่าถี่มาก) ว่าเรียนเป็นอย่างไร อยู่ได้ไหม เพื่อนโอเคไหม ครูโอเคไหม มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงที

 

2.  เทอมละครั้ง Director of International Students จะเชิญคุณแม่เข้ามาคุยอย่างเป็นทางการ เพื่อแชร์ข้อมูลและปรึกษาเคสของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งอาจทำในช่วงสัปดาห์ที่โรงเรียนจัดให้พบกับครูประจำชั้นและครูประจำวิชาของนักเรียน ซึ่งคุณแม่จะได้รับฟังและรับมอบรายงานผลการเรียนของเทอมนั้น  ในกรณีที่คุณแม่ไม่ถนัดพูดหรือฟังภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจะจัดหาล่ามที่พูดภาษาเดียวกับคุณแม่ให้เป็นผู้ช่วยถ่ายทอดข้อมูล (โรงเรียนจ่ายค่าล่ามให้)  และเชิญผู้ปกครองรับประทานน้ำชาช่วงบ่าย ถ้ามีเอเจ้นท์ของนักเรียนอยู่ด้วยในขณะนั้นก็เชิญเอเจ้นท์ด้วย รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้พบปะกับผู้ปกครองของนักเรียนอินเตอร์คนอื่นๆ

 

3.  ให้บริการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ESOL ให้กับนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลนักเรียน โดยจัดตารางเรียนภาษาอังกฤษเสริมสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จำนวน 4 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 30 นาที สอนโดยครูที่มีคุณวุฒิเฉพาะทางด้านการสอน ESOL และมีครูผู้ช่วยคอยให้ความช่วยเหลือ บทเรียน ESOL จะช่วยลูกให้เข้าใจการเรียนในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น (เสริมจุดอ่อนทางด้านการพูดและการเขียน)  นักเรียนยังจะได้รับแบบฝึกหัดสำหรับฝึกอ่านและฝึกการเขียนไปทำที่บ้านอีกด้วย

 

4.  ปีละสองครั้ง ทางโรงเรียนจะจัดทริปสำหรับนักเรียนอินเตอร์และคุณแม่หรือผู้ปกครองในนิวซีแลนด์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นนิวซีแลนด์ในแง่มุมต่างๆ ตัวอย่างของกิจกรรมทัศนศึกษา เช่น ไปดูฟาร์มที่เป็นฟาร์มจริงๆ ล่องเรือในอ่าวโอ๊คแลนด์ฮาร์เบอร์ โดยเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเอเจ้นท์ของนักเรียนเข้าร่วมด้วย

 

 

Profile & Contact Details 

ชื่อโรงเรียน 

Campbells Bay School

ระดับชั้นที่เปิดสอน  

Contributing School (Year 1-6)

ประเภทโรงเรียน 

State

School gender 

Co-Educational

เดไซล์ 

10

ประเภทที่พัก

Homestay

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

984  (July 2018) 

จำนวนนักเรียนอินเตอร์ 

31  (July 2018) 

Gender Composition 

Boys 51%; Girls 49%

Ethnic composition 

Māori

Pākehā

Chinese

Korean

British/Irish

Japanese

Indian

Middle Eastern

other

4%

64%

16%

4%

2%

1%

1%

1%

7%

Physical address 

77 Aberdeen Road, Auckland

School telephone 

09-4107444 

Website 

http://www.campbellsbay.school.nz/ 

 

Visitors: 64,377