Unique New Zealand (UNZ), Auckland

Unique New Zealand เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1989 Unique เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จัดอยู่ในสถาบันที่เป็น Category One School สถาบันตั้งอยู่ในเขต Browns Bay ซึ่งเป็นย่านชายทะเลทางตอนเหนือของเมือง Auckland

 

สถาบันที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนจะเป็นผู้จัดหาที่พักตามชนิดของที่พักที่นักเรียนระบุในใบสมัคร

โดยประเภทของที่พักที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนเป็นสำคัญ

นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์แบบที่เรียกว่า “โฮมสเตย์” เท่านั้น ไม่มีออพชั่นให้พักที่พักแบบอื่นด้วยเหตุผลในเรื่องความปลอดภัย 

ผู้เรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีอิสระที่จะเลือกพักที่พักแบบใดก็ได้  

สถาบันการศึกษาทุกแห่งที่รับนักเรียนต่างชาติให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบ้านที่เหมาะสมเข้ามาเป็นโฮมสเตย์ของสถาบัน ครอบครัวที่สมัครเป็นโฮมสเตย์จะต้องผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบบ้าน และเจ้าของบ้านหรือผู้อาศัยที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจของนิวซีแลนด์

 

ค่าโฮมสเตย์รวมสิ่งต่อไปนี้ : 

ห้องนอนส่วนตัว เป็นสัดส่วนไม่ต้องแชร์กับใคร 

เครื่องใช้จำเป็น ตู้ โต๊ะทำงานสำหรับทำการบ้านอ่านหนังสือ 

เครื่องนอนครบชุด ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์ทำความร้อนให้ความอบอุ่นและแสงสว่าง 

ค่าอาหาร 2 หรือ 3 มื้อต่อวัน ขึ้นอยู่กับสถาบันภาษาจะกำหนดในตารางค่าใช้จ่าย

 

บริการซักรีดเสื้อผ้า โดยโฮสต์จะเป็นคนทำให้ หรือนักเรียนขอทำเองแล้วแต่จะตกลง

Visitors: 64,142