เวลานิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกทางซ้ายของเส้นแบ่งวัน- International Date Line ซึ่งทำให้เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาของทุกประเทศในโลกนี้

  • เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์ (NZST - New Zealand Standard Time) คือ GMT +12
  • ซึ่งควรจะทำให้เวลาในนิวซีแลนด์เร็วว่าไทย 5 ชั่วโมงตลอดปี เนื่องจากเวลามาตรฐานของประเทศไทยคือ GMT +7 
  • แต่เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ไกลจากเส้นศูนย์สูตร ความเป็นประเทศแถบขั้วโลกทำให้เกิดปรากฎการณ์กลางวันยาวนานมากในหน้าร้อนและสั้นมากในหน้าหนาว เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศนิวซีแลนด์หันเข้าหาดวงอาทิตย์ต่างมุมกันในแต่ละช่วงของปี
  • หน้าร้อน (ธ.ค.-ก.พ.) พระอาทิตย์ขึ้น 6 โมงเช้า ตก 4 ทุ่ม
  • หน้าหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) พระอาทิตย์ขึ้น 8 โมงครึ่ง ตก 5 โมงเย็น

  • ดังนั้น นิวซีแลนด์จึงเป็นหนึ่งในหลายสิบประเทศทั่วโลก ที่นำเอาระบบ Daylight Saving มาใช้
  • ซึ่ง Daylight Saving นี้ ช่วยประหยัดพลังงาน ลดอุบัติเหตุจากแสงแยงตาเวลาขับรถ และทำให้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกในแต่ละฤดูกาล
  • เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ (ในคืนวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน) นิวซีแลนด์ทั้งประเทศจะพร้อมใจกันหมุนนาฬิกาไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง (Spring = forward) ทำให้จาก GMT+12 กลายเป็น GMT +13 ทำให้เวลาในนิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของปีถัดไป
  • และเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง (ในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน) นิวซีแลนด์ทั้งประเทศก็จะหมุนนาฬิกาย้อนกลับ 1 ชั่วโมง (Fall = back) กลับเป็น GMT+12 ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของประเทศ ทำให้เวลาในนิวซีแลนด์กลับมาเร็วกว่าเวลาไทย 5 ชั่วโมงเท่าเดิม ระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของปีเดียวกัน

 

      


Visitors: 157,787